Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Webcert, Skapa intyg och inloggning.

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-20 11:30

Beräknat avslut

2023-04-20 12:40

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Webcert, Skapa intyg och inloggning.

Omfattning

Webcert, Skapa intyg och inloggning.
Problemet är hos Inera, felsökning pågår.

Påverkan

Webcert

Starttid

2023-04-20 11:30

Sluttid

2023-04-20 12:40

Kontaktperson

Mattias Karlsson Huvudjournal och hälsoinformatik

 

Inloggnings problem i Lifecare och Webcert

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-20 11:20

Beräknat avslut

2023-04-20 12:40

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Inloggnings problem i Lifecare och Webcert

Omfattning

Lifecare, Webcert

Påverkan

Inloggningsproblem i Lifecare och Webcert, driftrutin får användas. Felsökning pågår

Starttid

2023-04-20 11:20​

Sluttid

2023-04-20 12:40

Kontaktperson

Boel Göransson e-hälsa och invånartjänster

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-20 10:00

Beräknat avslut

2023-04-20 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Inera kommer uppdatera TGP-tjänsten och kommer att vara otillgänglig under några minuter, då det inte kommer att vara möjligt att logga in i NPÖ. Störningar kan förekomma under hela servicefönstret. Vid problem med inloggning i NPÖ, vänta några minuter och testa sedan igen.

Påverkan:
Störningar kan förekomma under hela servicefönstret. Vid problem med inloggning i NPÖ, vänta några minuter och testa sedan igen.

Starttid:
2023-04-20 kl. 10:00

Sluttid:
2023-04-20 kl. 12:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Servicefönster - Infektionsverktyget (IV)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-20 10:00

Beräknat avslut

2023-04-20 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Serviceförnster för Infektionsverktyget gör att rapportverktyget för IV inte är tillgängligt

Påverkan

Tjänsten är inte tillgänglig under servicefönstret. Releasen innehåller ny funktionalitet och förbättringar.

Mer detaljerad releaseinformation finns på: https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OII/pages/3170697235/April+2023+Release+11.12+Infektionsverktyget

Starttid

2023-04-20 kl. 10.00

Sluttid

2023-04-20 kl. 14.00

Kontaktperson

Elin Larnemo, RK ITD

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-19 22:30

Beräknat avslut

2023-04-19 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas

Starttid:
2023-04-19 kl 22:30

Sluttid:
2023-04-19 kl 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-58 02 93

Driftavbrott - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-19 19:30

Beräknat avslut

2023-04-19 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny release.

Påverkan:
Under servicefönstret så kommer varken invånare eller vårdpersonal kunna logga in eller vara inloggade i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:30

Sluttid:
2023-04-19 kl. 23:00

Kontaktperson:
Yvonne Mårlind, Yvonne.Marlind@regionhalland.se
Linnéa Blomster, Linnea.Blomster@regionhalland.se

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-19 19:00

Beräknat avslut

2023-04-20 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2023-04-19 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2023-04-19 kl. 22:30

Sluttid:
2023-04-19 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2023-04-19 kl. 20:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2023-04-19 kl. 20:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

12)
AIQU (Resurshanterare för AI beräkningar)

Omfattning:
Linuxpatchning och ev. uppdatering firmware LTAIGPU01.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Driftavbrott - Agresso

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-19 19:00

Beräknat avslut

2023-04-19 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Agresso kommer att vara otillgängligt under hela perioden.

Starttid:
2023-04-19 kl. 19:00

Sluttid:
2023-04-19 kl. 24:00

Kontaktperson:
Robert Hansson, Verksamhetsstöd och applikationer, 0729-744390

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-19 12:00

Beräknat avslut

2023-04-19 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2022-04-19 kl. 12:00

Sluttid:
2022-04-19 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Kontroll av gasanläggning HsV

Område

IT/Telefoni

Start

2023-04-17 07:00

Beräknat avslut

2023-04-17 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Under vecka 16 kommer läckagekontroll av gasanläggning att ske på Hallands sjukhus Varberg.
Kontrollen utförs utav den externa entreprenören GS effekt.
Gerhard kommer att utföra kontrollerna mellan klockan 07:00-22:00 varje dag.

Påverkan:

Starttid:
2023-04-17 kl. 07:00

Sluttid:
2023-04-21 kl. 22:00

Kontaktperson:
Teknik och fastighet

1121 driftstörningar - sida 11 av 113

<< < 8 9 10 11 12 13 14 > >>