Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Uppgradering - SITHS

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-09 20:00

Beräknat avslut

2021-11-09 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Inera utför underhållsarbete på servrar och databaser.

Påverkan:
Det kommer inte vara möjligt att utfärda nya reservkort då både SITHS admin och Mina sidor inte är tillgängliga.

Starttid:
2021-11-09 kl. 20:00

Sluttid:
2021-11-09 kl. 23:59

Kontaktperson:
Magnus Öberg, Ansvarig utgivare SITHS, 035-134835

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Hallandskatalogen - sporadiska avbrott (Uppdaterad 10/11 kl. 11:30)

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-09 13:30

Beräknat avslut

2021-11-10 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Uppdaterad 10/11 kl. 11:30

Nu tycks de sporadiska problemen med ”Server Error” i Hallandskatalogens gränssnitt vara över
_____________________________________

Omfattning:
Gäller åtkomst till Hallandskatalogens gränssnitt.

Påverkan:
Kataloguppdaterare får ibland felmeddelande vid inloggning eller blir plötsligt utslängd ur katalogen mitt under arbetet.
Lösningen just nu är att stänga ner och börja om med en annan webbläsare.
Felsökning pågår.

Starttid:
2021-11-09 kl. 13:30

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, Verksamhetsstöd och applikationer, (010-47) 61909

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

UPPDATERAD 5/11 KL 09:30 - TELE - störningar i telefoni

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-05 08:00

Beräknat avslut

2021-11-05 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

UPPDATERING 5/11 KL 09:30
Information om störningen har publicerats för allmänheten på regionhalland.se samt 1177.se
Felsökning pågår av leverantör.
----------------------------------------------------------------------
Just nu kan det upplevas störningar i telefoni.
Vissa samtal kommer inte fram till växel och/eller bryts.
Om ditt samtal bryts och/eller du inte får kontakt, ring 035-13 10 00.
Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-04 20:30

Beräknat avslut

2021-11-05 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat servicefönster för MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt.
Onlinebokningen påverkas inte under servicefönstret.

Starttid:
2021-11-04 kl. 20:30

Sluttid:
2021-11-05 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-03 22:30

Beräknat avslut

2021-11-04 02:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Den 3/11–2021 planerar vi att uppgradera VAS till en ny version, VAS 47. Det blir ett avbrott med läskopia. Mer information
kommer att finnas i nyhet på intranätet och vårdgivarewebben.

Preliminär tidplan för uppgraderingen:

22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 23:00 - VAS läskopia startas - VAS och NCS mfl kan nås
ca 01:30 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 02:00 - VAS produktion startas - VAS och NCS mfl kan nås som vanligt. Resterande tester pågår i ca 30 minuter för att säkerställa all funktionalitet.

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS.
Det går också att öppna t ex: NCS, Aweria och Medspeech från VAS läskopia.
För mer information om påverkan vid läsläge se: Guide för VAS läsläge

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt
kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 3/11-2021.

Starttid:
2021-11-03 kl. 22:30

Sluttid:
2021-11-04 ca. 02:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-03 12:00

Beräknat avslut

2021-11-03 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2021-11-03 kl. 12:00

Sluttid:
2021-11-03 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott - Hallandskatalogen - KLART

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-03 09:00

Beräknat avslut

2021-11-03 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

2021-11-03 kl. 14:45: Hallandskatalogen är nu åter tillgänglig.

----

Omfattning:
Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och Region Hallands nätverks-AD stängs ner för planerat underhåll/produktionssättning av ny/förändrad funktionalitet.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan inte logga in i katalogen under tiden för avbrottet.
Brådskande ändringar som inte kan vänta anmäls till Servicedesk för manuell hantering.
Befintliga uppgifter i HSA-katalogen, nätverks-AD eller andra system som använder information från Hallandskatalogen eller HSA påverkas inte (undantaget Internkatalogen på Region Hallands intranät).

Starttid:
2021-11-03 kl. 09:00

Sluttid:
2021-11-03 kl. 17:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, Verksamhetsstöd och applikationer, (010-47) 61909

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-03 07:14

Beräknat avslut

2021-11-03 10:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Lifecare

 

Påverkan:

Inloggningsproblem i Lifecare. Leverantör felsöker

 

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - VAS logghistorik

Område

IT/Telefoni

Start

2021-11-02 15:00

Beräknat avslut

2021-11-02 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av VAS logghistorik.

Påverkan:
Under servicefönstret gå det inte att söka fram loggar i VAS logganalys eller SY26.

Starttid:
2021-11-02 kl. 15:00

Sluttid:
2021-11-02 kl. 17:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Tele - Driftstopp i Varbergs telefonväxel vid planerad migrering

Område

IT/Telefoni

Start

2021-10-28 23:00

Beräknat avslut

2021-10-29 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Arbetet kommer att ske under 6 timmar och påverkar anknytningar kopplade till Varbergs växel.

Scenario D i teleavbrottsrutinen gäller, med tillägget att personsökningar ej fungerar

Påverkan:
• Följande fungerar ej:
- personsökningar
- fast och trådlös telefoni
- larmnumret 81199 och 1199
- samtal till televäxeln på nummer 81000 och 99
- personlarmsystem till akutverksamhet och psykiatrin
- entrédörrsystem via telefon

• Mobiltelefoner påverkas ej av driftstoppet.

Starttid:
2021-10-28 kl. 23:00

Sluttid:
2021-10-21 kl. 05:00

För mer information läs nyheten på Intranätet.
Vid frågor kontakta Servicedesk telefoni 010–4761900

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

637 driftstörningar - sida 3 av 64

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>