Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - Kompetensportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2022-04-20 16:00

Beräknat avslut

2022-04-20 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av Kompetensportalen

Påverkan:
Systemet är inte tillgängligt under tiden för uppgraderingen.
Utvecklingssamtal och utbildningar kan inte genomföras i systemet.
Roller och kompetenser kan inte administreras i systemet.

Starttid:
2022-04-20 kl. 16:00

Sluttid:
2022-04-20 kl. 18:00

Kontaktperson:
Pernilla Johansson, pernilla.johansson@regionhalland.se

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2022-04-20 12:00

Beräknat avslut

2022-04-20 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2022-04-20 kl. 12:00

Sluttid:
2022-04-20 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott SITHS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-04-13 13:30

Beräknat avslut

2022-04-13 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppdatering av reservkortsapplikationen

Påverkan:
Totalt avbrott för utgivning av reservkort på distans via applikationen

Starttid:
2022-04-13 13:30

Sluttid:
2022-04-13 14:00

Kontaktperson:
Malin Bosdotter
Verksamhetsstöd och applikationer

Servicefönster - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2022-04-10 20:00

Beräknat avslut

2022-04-10 23:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Mindre rättningar av Pascal.

 

Påverkan:

Mindre rättningar av Pascal.

Om användare är inloggad just då förändringen sker kommer användaren att bli utloggad och bli tvungen att logga in igen.

I övrigt ingen påverkan.

 

Starttid:

2022-04-10  kl.20:00

Sluttid:

2022-04-10 kl.23:30

 

Kontaktperson:

Lena Johansson, IT-Service, 0340-58 02 93

 

Driftavbrott - Infektionsverktyget Servicefönster

Område

IT/Telefoni

Start

2022-04-05 10:00

Beräknat avslut

2022-04-05 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Driftsättning av ny release

 

Påverkan:

Tjänsten kommer ej att vara tillgänglig under servicefönstret.

Releasen innehåller förbättringar. Mer detaljerad releaseinformation finns på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OII/pages/2711519995/April+2022

 

Starttid:

2022-04-05 kl 10:00

Sluttid:

2022-04-05 kl 14:00

 

Kontaktperson:

Lena Johansson, IT-Service, 0340-58 02 93

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2022-04-02 21:00

Beräknat avslut

2022-04-03 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör av eFrikort.

Påverkan:
Det är inga planerade avbrott, men en ökad risk för störningar som kan påverka åtkomst till eFrkort-tjänsten vid ankomstregistreringar och en ökad risk för störningar i eFrikort webbplats.

Starttid:
2022-04-02 kl. 21:00

Sluttid:
2022-04-03 kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Uppgradering - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-31 20:30

Beräknat avslut

2022-04-01 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 31 mars genomförs en uppgradering av MittVaccin. Versionen innehåller ett par rättningar och utvecklingar som förbättrar systemet.

Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande:
– Förenklat flöde för att lägga till ny kund
– Funktion för att sortera bort och visa utgångna batchnummer
– Val av ordinatör i vaccinationsflödet
– Förbättringar i signeringslistan

För ytterligare beskrivning se Leveransbesked MittVaccin 220331.
På informationssidan för MittVaccin finns mer övergripande information om systemet.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt.
Även onlinebokningen kommer vara stängd.

Starttid:
2022-03-31 kl. 20:30

Sluttid:
2022-04-01 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-30 22:30

Beräknat avslut

2022-03-31 01:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Den 30/3–2022 planerar vi att uppgradera VAS till en ny version, VAS 48. Det blir ett avbrott med läskopia. Mer information kommer att finnas i nyhet på intranätet och vårdgivarewebben.

Preliminär tidplan för uppgraderingen:
22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 23:00 - VAS läskopia startas - VAS och NCS mfl kan nås
ca 01:15 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 01:30 - VAS produktion startas - VAS och NCS mfl kan nås som vanligt.
Resterande tester pågår i ca 30 minuter för att säkerställa all funktionalitet.

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS.
Det går också att öppna t ex: NCS, Aweria och Medspeech från VAS läskopia.
För mer information om påverkan vid läsläge se: Guide för VAS läsläge

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide
Om en remittent saknar ett svar från röntgen eller lab nära/under driftstoppet så ska de höra av sig till röntgen/lab.

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 30/3-2022.

Starttid:
2022-03-30 kl. 22:30

Sluttid:
2022-03-31 ca. 01:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Driftavbrott - Obstetrix

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-30 12:00

Beräknat avslut

2022-03-30 12:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
En akut omstart av Obstetrix behöver göras för att rätta till problemen med elektronisk födelseanmälan.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen).

Starttid:
2022-03-30 kl. 12:00

Sluttid:
2022-03-30 kl. 12:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-03-29 17:00

Beräknat avslut

2022-03-30 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Nationell förvaltning har behov att göra uppdateringar i systemet samt underhållsarbete.

Påverkan:
Totalt driftstopp. Lokal driftstoppsrutin får användas.

Starttid:
2022-03-29 kl. 17:00

Sluttid:
2022-03-30 kl. 00:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, E-hälsa och invånartjänster RK, 035-2416384

805 driftstörningar - sida 7 av 81

<< < 4 5 6 7 8 9 10 > >>