Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Internet uppgradering

Område

IT/Telefoni

Start

2022-05-04 00:00

Beräknat avslut

2022-05-04 06:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
RH Internetleverantör kommer att uppgradera primär förbindelse under tiden som anges nedan.

Påverkan:
2 st korta avbrott (1 minut) förväntas ske under tiden som anges nedan.
Första avbrottet när primär förbindelse går över till sekundär förbindelse.
Andra avbrottet när sekundär växlar tillbaka till primära.

Starttid:
2022-05-04 kl. 00:00

Sluttid:
2022-05-04 kl. 06:00

Kontaktperson:
Danijela Huskic, 035-136647, RK IT-säkerhet och infrastruktur

Driftstörning - Sporadiska störningar Kobe

Område

IT/Telefoni

Start

2022-04-28 09:00

Beräknat avslut

2022-04-29 12:11

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

SITHS-Kort, reservkort och certifikatsbeställningar via Kobe samt via reservkortsapplikationen 

Påverkan:

Totalt avbrott för de som administrerar beställningar.
Sporadiska störningar för övriga användare
Felsökning pågår

 

Driftavbrott - Kobe

Område

IT/Telefoni

Start

2022-04-26 07:00

Beräknat avslut

2022-04-26 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Publicering av ny version Kobe.

Påverkan:
Totalt avbrott i Kobe (SITHS-korts beställningar) samt vid utfärdande av reservkort via reservkortsapplikationen.

Starttid:
2022-04-26 kl. 07:00

Sluttid:
2022-04-26 kl. 13:00

Kontaktperson:
Malin Bosdotter, Verksamhetsstöd och applikationer

Driftstörning - Personalverktyget 1177

Område

IT/Telefoni

Start

2022-04-25 10:30

Beräknat avslut

2022-04-26 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Personalverktyget 1177

Påverkan:
Segt att jobba, får felmeddelande om uppdatering.

Startid:
2022-04-25 kl. 10:30

Startid:
Ej känt

Kontaktperson:
Yvonne Mårlind, E-hälsa och invånartjänster

Driftstopp - Sectra RIS & PACS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-04-23 08:00

Beräknat avslut

2022-04-23 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Röntgen Halland slår ihop Sectrasystem vilket innebär ett driftstopp i båda Sectrasystemen i Halland.

Påverkan:
Totalt avbrott i både RIS och PACS. Remisser måste sändas på papper. följ rutin: Röntgen - driftstopp Sectra RIS. För att få behörighet se bilder som tas under driftstoppet, mejla rontgenhallandsystemadmin@regionhalland.se och begär behörighet, ansök senast 21/4.
Läs mer i nyhet på intranätet.

Starttid:
2022-04-23 kl. 08:00

Sluttid:
2022-04-23 kl. 16:00
Kontaktperson:
Anna-Karin Svensson, Röntgen Halland, 0340-481668

Driftavbrott - NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2022-04-20 22:30

Beräknat avslut

2022-04-21 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 20 april från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.13.5 (Akutfix).

Påverkan:
Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS Läkemedelsmodul kan ej nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:00

Den nyaversionen av NCS Läkemedelsmodulär en akutfix för att korrigera ett problem som uppstått efter senaste uppgraderingen.
Även ett fåtal andra delar har korrigerats och leveransen innehåller:

  • Korrigeringar för åtkomst till kundanpassningen gällande favoriter.
  • Uppdatering av informationstexten för dospatienter med koppling mot Pascal.
  • Korrigeringar för dialogen ordinationsvägledning.
  • Ändringsorsak blir inte längre tvingande att ange vid ordinationsändring.
  • Rättning av fel i kopplingen mot Slutenvårdsdos (PIL).

Förtydligande av innehållet som får störst påverkan finner ni i Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.13.5

Uppdateringen kräver ett driftstopp
Produktionsmiljön för NCS Läkemedelsmodul kan inte nås mellan kl. 22:30 – 00:00

Under detta driftstopp är NCS Läsmiljö tillgänglig.

NCS rutiner för driftstopp ska förberedas och användas.
Vid detta driftstopp kommer NCS Läsmiljö användas upptill befintlig driftstoppsrutin.
För utskrift av aktuella ordinationer välj utskrift aktuella ordinationer genom menyval patient i NCS Läkemedelsmodul, Patient -> Skriv ut -> Aktuella ordinationer eller Via högerklick i ordinationslistan -> Utskrift aktuella ordinationer. Utskriften kan t.ex. användas för att signera vilka läkemedel som administrerats till patienten under detta planerade driftstopp.

För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide Aktuella ordinationer - Utskrift - NCS.

NCS Läsmiljö
NCS Läsmiljö nås via VAS genom sedvanligt anrop till NCS Läkemedelsmodul. Vyerna är en läsmiljö av läkemedelsinformationen, i listen står det NCS vårdportal Läsmiljö. Ingen registrering av läkemedelsinformation ska ske under servicefönstret (knappar i vyerna är inte aktiva).

OBS: Ny eller ändring av läkemedelsinformation kopplat till ordination eller administration av läkemedel under driftstoppet ska registreras i NCS Läkemedelsmodul när systemet åter är i drift.

Starttid:
2022-04-20 kl. 22:30

Sluttid:
2022-04-21 kl. 00:00

Kontaktperson:
Elin Larnemo, IT och Digitalisering, 035-131094
Lena Johansson, IT och Digitalisering, 0340-580293

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2022-04-20 19:00

Beräknat avslut

2022-04-21 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2022-04-20 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
INSTÄLLT!    System för Klinisk kemi


2)
INSTÄLLT!    System för Klinisk Patologi

Kvällens arbete är inställt.

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2022-04-20 kl. 22:30

Sluttid:
2022-04-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2022-04-20 kl. 20:00

Sluttid:
2022-04-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2022-04-20 kl. 20:00

Sluttid:
2022-04-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2022-04-20 kl. 19:00

Sluttid:
2022-04-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-04-20 kl. 19:00

Sluttid:
2022-04-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-04-20 kl. 19:00

Sluttid:
2022-04-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

9)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Starttid:
2022-04-20 kl. 19:00

Sluttid:
2022-04-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Starttid:
2022-04-20 kl. 19:00

Sluttid:
2022-04-20 kl. 24:00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

Driftavbrott - Kompetensportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2022-04-20 16:00

Beräknat avslut

2022-04-20 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av Kompetensportalen

Påverkan:
Systemet är inte tillgängligt under tiden för uppgraderingen.
Utvecklingssamtal och utbildningar kan inte genomföras i systemet.
Roller och kompetenser kan inte administreras i systemet.

Starttid:
2022-04-20 kl. 16:00

Sluttid:
2022-04-20 kl. 18:00

Kontaktperson:
Pernilla Johansson, pernilla.johansson@regionhalland.se

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2022-04-20 12:00

Beräknat avslut

2022-04-20 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2022-04-20 kl. 12:00

Sluttid:
2022-04-20 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott SITHS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-04-13 13:30

Beräknat avslut

2022-04-13 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppdatering av reservkortsapplikationen

Påverkan:
Totalt avbrott för utgivning av reservkort på distans via applikationen

Starttid:
2022-04-13 13:30

Sluttid:
2022-04-13 14:00

Kontaktperson:
Malin Bosdotter
Verksamhetsstöd och applikationer

842 driftstörningar - sida 10 av 85

<< < 7 8 9 10 11 12 13 > >>