Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning Stöd & behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-22 08:50

Beräknat avslut

2021-03-22 09:55

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår hos leverantör

Driftstörning 1177 vårdguidens etjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-22 08:45

Beräknat avslut

2021-03-22 09:55

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår hos leverantör

Driftstörning Business Objects - VAS-data

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-22 08:00

Beräknat avslut

2021-03-23 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects - VAS-data

 

Påverkan:

Laddning till datalagret har misslyckats, felsökning pågår

 

Starttid:

2021-03-22 kl. 08.00

Driftavbrott - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-21 10:00

Beräknat avslut

2021-03-21 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Byte av driftsmiljö för MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för driftavbrottet kommer MittVaccin inte vara tillgängligt.

Starttid:
2021-03-21 kl. 10:00

Sluttid:
2021-03-21 kl. 16:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott - Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-19 09:00

Beräknat avslut

2021-03-19 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

OBS Ändrat datum som passerad då det kom info från objektet att servicefönstret är slopat/ Mona

 

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny release av Stöd och behandling.
Releasen innehåller ombudsfunktion som gör det möjligt för vårdnadshavare att agera ombud för sina barn.
Releasen innehåller också en navigationsbar som gör det enklare att nå andra e-tjänster.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer inga användare att kunna logga in till tjänsten.

Starttid:
2021-03-23 kl. 09:00

Sluttid:
2021-03-23 kl. 11:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Driftstörning - Business Objects - VAS-data

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-19 08:00

Beräknat avslut

2021-03-19 13:05

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects - VAS-data 

 

Påverkan:

Laddning till datalagret har misslyckats, felsökning pågår. 

Driftavbrott - Akut servicearbete vilket kan medföra störningar i internettrafiken.

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-18 19:00

Beräknat avslut

2021-03-19 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett akut underhållsarbete i regionens infrastruktur för datatrafik.

Påverkan:
Samtliga system som utnyttjar internet påverkas.
Under tiden arbetet pågår kan man uppleva sporadiska avbrott (1-2 min) i nätverkstrafiken mot internet.

Exempel på system som kan påverkas:

 • Distansarbete via Direct Access eller VDI
 • Fördröjning i eRecept (NCS)
 • Pascal (Läkemedel)
 • Webcert (VAS)
 • Visiba Care (Digitala vårdmöten)
 • LifeCare (Samordnad vårdplanering)
 • MittVaccin (Läkemedel)
 • Rådgivningsstöd och CDT som används på 1177 VPT
 • NPÖ (VAS)
 • eFrikort (VAS)
 • VAS mobil självincheckning
 • Födelseanmälan (Obstetrix)
 • Paratus (ambulans)
 • 1177 Vårdguidens e-tjänster
 • Journalen (för invånare)
 • Webbtidbok

De tillfälliga driftsavbrotten innebär att din verksamhet kan få använda reservrutiner för verksamheten.

Starttid:
2021-03-18 kl. 19:00

Sluttid:
2021-03-19 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lasse Sjöberg, IT-Service, 035-134875

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-17 23:00

Beräknat avslut

2021-03-17 23:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Ett kort servicefönster är planerat för VAS för viktigt underhåll. Det blir ett avbrott på max 30 minuter utan läskopia.

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Det går inte att använda VAS eller något av de system som öppnas från VAS, t ex NCS och Aweria, under driftavbrottet.

Driftstoppsrutiner ska förberedas och användas vid behov.

För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Starttid:
2021-03-17 kl. 23:00

Sluttid:
2021-03-17 ca. 23:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Driftstopp - NCS

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-17 22:30

Beräknat avslut

2021-03-18 00:30

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Den 17 mars från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedel till version 5.12.3. Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS Läkemedelsmodul kan ej nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:30.

Den nya versionen av NCS Läkemedelsmodul innehåller ett mindre antal funktionella utvecklingsärenden kopplat till lagkrav. Funktion för att registrera kommentarer till mätvärden har utvecklats och driftsätts med denna version av NCS.
Mer information om innehållet finner ni i leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.12.3.

Uppdateringen kräver ett driftstopp
Produktionsmiljön för NCS Läkemedelsmodul kan inte nås mellan kl. 22:30 – 00:30
Under detta driftstopp är NCS Läsmiljö tillgänglig fram till 23:00 då det blir ett kort avbrott för VAS på max 30 min. Därefter är NCS Läsmiljö tillgänglig igen.

NCS rutiner för driftstopp ska förberedas och användas.
Vid detta driftstopp kommer vi använda oss av NCS Läsmiljö upptill befintlig driftstoppsrutin.
OBS! NCS Läsmiljö kommer dock inte att vara tillgänglig mellan 23:00 och ca 23:30.

För utskrift av aktuella ordinationer välj utskrift aktuella ordinationer genom menyval patient i NCS Läkemedelsmodul Patient ->Skriv ut  -> Aktuella ordinationer eller Via högerklick i ordinationslistan -> Utskrift aktuella ordinationer. Utskriften kan t.ex. användas för att signera vilka läkemedel som administrerats till patienten under detta planerade driftstopp.

För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

NCS Läsmiljö
NCS Läsmiljö nås via VAS genom sedvanligt anrop av NCS Läkemedelsmodul. Vyerna är en läsmiljö av läkemedelsinformationen, i listen står det NCS vårdportal Läsmiljö. Ingen registrering av läkemedelsinformation ska ske under servicefönstret (knappar i vyerna är inte aktiva).

OBS: Ny eller ändring av läkemedelsinformation kopplat till ordination eller administration av läkemedel under driftstoppet ska registreras i NCS Läkemedelsmodul när systemet åter är i drift.

Vi ber er lägga ett ärende via Servicedesk om ni inte ni når läsmiljön under driftstoppet alternativt om ni har frågor kring själva läsmiljöns utformning.

Ytterligare information om driftstoppet kommer publiceras under Driftstörningar på Intranätet och Vårdgivarwebben samt kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 17 mars.

Starttid:
2021-03-17 kl. 22:30

Sluttid:
2021-03-18 kl. 00:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Uppdatering 1:

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-17 19:00

Beräknat avslut

2021-03-18 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2021-03-17 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution - VAS)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalks gamla miljö kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.
Röntgen, Patologen och LVMS är flyttade till ny Biztalkmiljö och påverkas inte längre av detta driftstopp.

De mest kritiska system som kommer att kunna påverkas är:

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

11)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

12)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

13)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

1342 driftstörningar - sida 93 av 135