Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning Journalia-AK - patient saknas på ansvarig vårdenhet

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-24 08:00

Beräknat avslut

2020-09-28 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

https://vardgivare.regionhalland.se/nyheter/atgardat-problem-med-saknad-eller-felaktig-patientdata-journalia-ak/

Omfattning:

Ansvarig vårdenhet kan sakna patienter eller patientdata i Journalia-AK som enheten ansvarar för. Felet är identifierat och leverantören arbetar på en lösning

Om ni upptäcker på vårdenheten att ni saknar patienter eller patientdata kontakta IT Läkemedelssupport innan ytterligare åtgärder görs.

IT Läkemedelssupport 010 – 4761900. Välj Servicedesk IT/Telefoni, därefter får ni valet Läkemedel.

Driftstörning e-brev från Journalia-AK

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-24 08:00

Beräknat avslut

2020-09-25 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Under måndag och tisdag har det inte skickats e-brev från Journalia-AK till berörda patienter. Felet är identifierat och åtgärdat under onsdagen. Patienter beräknas att få brev hem under torsdag alt fredag. Vid behov får enheten kontakta berörda patienter.

För mer information om att sända e-brev följ denna guide https://zero.comaround.com/link/209d8423a3f642f34f3108d859ee718a/. Observera att endast 1 postfil per dag och enhet bör skapas. Respektive enhet behöver upprätta egen lokal rutin för skapandet av 1 postfil per dag. Om flera filer skapas kan detta innebära att patienterna felaktigt erhåller flera likadana brev.

 

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-23 12:00

Beräknat avslut

2020-09-23 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2020-09-23 kl. 12:00

Sluttid:
2020-09-23 kl. 13:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-23 11:00

Beräknat avslut

2020-09-23 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret kommer kortare avbrott i tjänsten att uppstå.

Starttid:
2020-09-23 kl. 11:00

Sluttid:
2020-09-23 kl. 13:00

Driftstörning - Extern surf

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-22 11:30

Beräknat avslut

2020-09-22 14:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu förkommer störning i den externa surfen.

Felsökning pågår.

Driftstörning - Journalia-AK

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-22 10:05

Beräknat avslut

2020-09-22 10:25

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Kan vara svårt att nå.

Felsökning pågår hos leverantören.

Driftavbrott - Agfa RIS 22/9 2020

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-22 05:30

Beräknat avslut

2020-09-22 08:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
I samband med att Röntgen Halland byter bild- och journalhanteringssystem i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg planeras ett driftavbrott kl 05:30 då Agfa RIS stängs ner helt.
Elektroniska röntgenremisser kommer in i RIS när Sectra RIS öppnas upp, ca 08:30.
Akuta röntgenundersökningar under driftstoppet beställs enligt rutin Röntgen – driftstopp RIS AGFA HSV HSK.

Starttid:
2020-09-22 kl. 05:30

Sluttid:
2020-09-22 ca 08:30

Kontaktperson:
Anna Hillertz Brännström, ADH RTG, 0340-647941

Driftstörning - Webcert - Problemet är löst!

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-21 15:50

Beräknat avslut

2020-09-21 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felet ligger nationellt.

Felsökning pågår.

Driftstörning - Webcert

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-18 10:10

Beräknat avslut

2020-09-18 10:37

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsöks av leverantör

Driftstörning - Business Objects och QlikView

Område

IT/Telefoni

Start

2020-09-18 08:00

Beräknat avslut

2020-09-21 08:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Påverkan:

Laddning av data från VAS har inte fungerat. Felsökning pågår.

Uppdatering 1:

1335 driftstörningar - sida 109 av 134