Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2024-04-03 08:30

Beräknat avslut

2024-04-04 10:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Driftstörning NPÖ

Påverkan

Sporadiska störningar i uthoppet från VAS till NPÖ för vissa användare. Därtill verkar det vara problem att nå information från Västra Götaland via NPÖ. 

Starttid

2024-04-03 08.30

Sluttid

Oklar

Kontaktperson

Mattias Karlsson, huvudjournal och hälsoinfomatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Akut - Driftstopp ServiceDesk+ ärendehanteringssystem

Område

IT/Telefoni

Start

2024-04-02 14:00

Beräknat avslut

2024-04-02 14:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Otillgängligt

Påverkan

Går ej att lägga ärenden i applikationen under driftstoppet

Starttid

2024-04-02 14:00

Sluttid

Ca 14:30

Kontaktperson

Andreas Olsson, Mona Nyman

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2024-04-02 11:35

Beräknat avslut

2024-04-02 15:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Liten störning

Påverkan

Just nu kan användare uppleva problem med att nå designverktyget. Felsökning pågår.

Starttid

2024-04-02 11:35

Sluttid

Okänd

Kontaktperson

Boel Göransson

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Uppd. kl 12:00 - Störning ringa och ta emot samtal via operatören Telenor

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-22 06:15

Beräknat avslut

2024-03-22 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Hela Sverige

Påverkan

Info Telenor kl 12.00: Efter åtgärderna ser allt normalt ut. Vi kommer dock monitorera situationen nogrannt innan vi klarrapporterar denna störning.

Information från Telenor: Just nu har vi problem i vårat mobilnät vilket innebär att det kan vara problem att ringa och ta emot samtal. Vi jobbar på att lösa problemet så fort vi kan. Det är även problem att ringa till vår kundservice på grund av denna störning.

Driftstörningar & felanmälan | Tv och bredband | Telenor Privat

Störningen kan även påverka andra system.

Starttid

2024-03-22 kl 06.14

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-20 22:30

Beräknat avslut

2024-03-20 23:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan

Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig större delen av driftavbrottet men även driftstoppsrutin ska följas

Starttid

2024-03-20 kl 22:30

Sluttid

2024-03-20 kl 23:30

Kontaktperson

Magnus Svärd

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-20 19:00

Beräknat avslut

2024-03-21 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2024-03-20 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
Inställt!  System för Klinisk kemi

Inget servicefönster kommer att genomföras denna gång.

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
Inställt!  System för Klinisk Patologi

Inget servicefönster kommer att genomföras denna gång.

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2024-03-20 kl. 22:30

Sluttid:
2024-03-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, RK ITD, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2024-03-20 kl. 20:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2024-03-20 kl. 20:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2024-03-20 kl. 19:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2024-03-20 kl. 19:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2024-03-20 kl. 19:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2024-03-20 kl. 19:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-03-20 kl. 19:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-03-20 kl. 19:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

12)
AIQU (Resurshanterare för AI beräkningar)

Omfattning:
Linuxpatchning och ev. uppdatering firmware LTAIGPU01.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-03-20 kl. 19:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Ärendehanteringssystem ServiceDesk Plus

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-20 17:15

Beräknat avslut

2024-03-20 17:25

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Otillgängligt under arbetets gång. Underhållsarbete

Påverkan

Ej möjlighet att lägga ärenden

Starttid

2024-03-20 17:15

Sluttid

2024-03-20 18:00

Kontaktperson

Mona Nyman, ITD

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-20 12:00

Beräknat avslut

2024-03-20 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2024-03-20 kl. 12:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 13:30

Kontaktperson:
Magnus Svärd, RK ITD, 0701-821654

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster 1177 på telefon

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-20 09:00

Beräknat avslut

2024-03-20 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning
Servicefönster 1177 på telefon

Påverkan:
Leverantören har servicefönster.
Under servicefönstret kan det förekomma korta avbrott som gör att invånaren inte kan identifiera sig med BankID i talsvaret, 1177 samtalen kommer styras till sjuksköterskor alldeles oavsett.
Rådgivningsstödet, CDT och Bild - och Video kommer fungera under hela servicefönstret.

Starttid:
2024-03-20 kl. 09:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 12:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott – Rolltilldelning i Virgam/Rollkatalog Partes

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-20 07:00

Beräknat avslut

2024-03-20 09:50

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av bakgrundsfunktionalitet i Partes

Påverkan:
Under angiven tid är rolltilldelning i Virgam otillgänglig. Det kan fungera sporadiskt under tiden för uppgradering men vi ber er som inte har akut ärenden att vänta tills uppgraderingen är slutförd.

Starttid:
2024-03-20 kl. 07:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 12:00

Kontaktperson:
Nina Stålnacke, Applikationer för regional utveckling, Nina.Stalnacke@regionhalland.se, 035-162441

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1321 driftstörningar - sida 9 av 133

<< < 6 7 8 9 10 11 12 > >>