Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-17 19:00

Beräknat avslut

2021-03-18 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2021-03-17 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution - VAS)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalks gamla miljö kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.
Röntgen, Patologen och LVMS är flyttade till ny Biztalkmiljö och påverkas inte längre av detta driftstopp.

De mest kritiska system som kommer att kunna påverkas är:

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

11)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

12)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

13)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Extrainsatt Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-16 17:00

Beräknat avslut

2021-03-16 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett extra servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Kl. 17.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas för systemunderhåll. Det innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 18:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2021-03-16 kl. 17:00

Sluttid:
2021-09-16 kl. 18:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Driftstörning Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-16 12:00

Beräknat avslut

2021-03-16 13:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Störning i tjänsten.

Felsökning pågår

Driftstörning 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-16 09:00

Beräknat avslut

2021-03-16 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Problem att logga in i personalverktyget.

Felsökning pågår.

Servicefönster - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-11 20:30

Beräknat avslut

2021-03-12 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat servicefönster MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin inte vara tillgängligt.

Starttid:
2021-03-11 kl. 20:30

Sluttid:
2021-03-12 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning 1177 Personalverktyg

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-11 11:45

Beräknat avslut

2021-03-12 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Kan uppstå kommunikationsproblem i personalverktyget
Felsökning pågår

Driftstörning MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-11 09:20

Beräknat avslut

2021-03-12 00:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Systemet kan upplevas segt.

Leverantören jobbar på det.

Uppdatering 1:

Servicefönster - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-11 08:00

Beräknat avslut

2021-03-11 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av ny version - NPÖ 3.11.

Påverkan:
Under servicefönstret kommer det förekomma störningar i tjänsten.

Starttid:
2021-03-11 kl. 08:00

Sluttid:
2021-03-11 kl. 14:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

E-brev från Journalia-AK

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-10 00:00

Beräknat avslut

2021-03-12 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

E-brev från Journalia-AK gick inte iväg den 10/3.

E-brev som skapades den 10/3producerades inte som de skulle, dessa brev kommer istället att sändas den 11/3 vilket ger en extra dag i leveransen. 

Servicefönster - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-09 10:00

Beräknat avslut

2021-03-09 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för tekniskt underhåll av miljön.

Påverkan:
Under servicefönstret kommer inloggade användare tappa anslutningen och bli tvungna att logga in igen. Det beräknas ske i början av servicefönstret.

Starttid:
2021-03-09 kl. 10:00

Sluttid:
2021-03-09 kl. 11:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

1343 driftstörningar - sida 94 av 135