Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstopp - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2023-02-01 17:00

Beräknat avslut

2023-02-01 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av LifeCare 4.23

Påverkan:
Totalt driftstopp använd driftstoppsrutin vid behov.

Starttid:
2023-02-01 kl. 17:00

Sluttid:
2023-02-01 kl. 21:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, E-hälsa och invånar tjänster, 035-2416384

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2023-02-01 11:20

Beräknat avslut

2023-02-06 14:14

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftstörning Pascal
Just nu kan användare uppleva problem med att öppna patienter, se läkemedelslistor samt förskriva pga. en driftstörning hos e-Hälsomyndigheten.
Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Recepttjänsten

Område

IT/Telefoni

Start

2023-01-30 15:00

Beräknat avslut

2023-01-31 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu kan man uppleva problem med recepttjänsten.

Felsökning pågår

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Kontaktkortsadmin (Hitta vård på 1177)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-01-30 08:00

Beräknat avslut

2023-01-30 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Inera flyttar sin produktionsmiljö för Hitta vård stödtjänst till ny driftleverantör vilket kan komma att påverka uppdateringar från Kontaktkortsadmin (KKA).

Påverkan:
Man rekommenderar att kontaktkortsadministratörer INTE göra några ändringar i KKA under servicefönstret. Om ändringar ändå görs behöver vi kontrollera noga att ändringarna visas korrekt även efter det att servicefönstret har stängts. Besökare av Hitta vård på 1177 ska inte märka något av flytten.

Starttid:
2023-01-30 kl. 09:30

Sluttid:
2023-01-30 kl. 12:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, Verksamhetsstöd och applikationer, Karoline.Koinberg@regionhalland.se (61909)

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2023-01-25 12:00

Beräknat avslut

2023-01-25 12:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för underhåll.
En åtgärd för attsäkerställa tillgängligheten i Obstetrix behöver göras, vilken upptäcktes vidsenaste servicefönstret.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggatmed F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), störningarkan förekomma i Milou. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2023-01-25 kl. 12:00

Sluttid:
2023-01-25 kl. 12:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Microsoft Molntjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2023-01-25 09:00

Beräknat avslut

2023-01-25 15:06

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu har Microsoft störningar och de felsöker. Påverkan Teams, Outlook mfl

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning: Internet/Sjunet

Område

IT/Telefoni

Start

2023-01-24 18:00

Beräknat avslut

2023-01-24 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
För att validera redundansen på våra brandväggar kommer tester att genomföras.

Påverkan:
Samtliga system som utnyttjar internet/sjunet kan komma att påverkas.
Under tiden tester pågår kan man uppleva kortare avbrott i nätverkstrafiken mot internt/sjunet.

Starttid:
2023-01-24 kl. 18:00

Sluttid:
2023-01-24 kl. 21:00

Kontaktperson:
Lasse Sjöberg, IT-Service, 035-134875

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Störningar på klienter. Startknapp, sökruta i aktivitetsfältet. Outlook, TEAMS otilgängliga

Område

IT/Telefoni

Start

2023-01-20 12:55

Beräknat avslut

2023-01-25 08:55

Uppdateringar -
 
Beskrivning

​Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2023-01-18 22:30

Beräknat avslut

2023-01-18 23:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2023-01-18 kl. 22:30

Sluttid:
2023-01-18 kl. 23:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2023-01-18 19:00

Beräknat avslut

2023-01-20 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2023-01-18 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
INSTÄLLT!   System för Klinisk kemi

Inget driftstopp denna gången

 

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
INSTÄLLT! System för Klinisk Patologi

Inget driftstopp denna gången

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2023-01-18 kl. 22:30

Sluttid:
2023-01-18 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2023-01-18 kl. 20:00

Sluttid:
2023-01-18 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2023-01-18 kl. 20:00

Sluttid:
2023-01-18 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2023-01-18 kl. 19:00

Sluttid:
2023-01-18 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-01-18 kl. 19:00

Sluttid:
2023-01-18 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-01-18 kl. 19:00

Sluttid:
2023-01-18 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2023-01-18 kl. 19:00

Sluttid:
2023-01-18 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2023-01-18 kl. 19:00

Sluttid:
2023-01-18 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2023-01-18 kl. 19:00

Sluttid:
2023-01-18 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1038 driftstörningar - sida 12 av 104