Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstopp - Kem lab och Mikrobiologi (LVMS)

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-15 14:20

Beräknat avslut

2020-12-17 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

IT-systemet på Klinisk kemi och Mikrobiologi är för närvarande ur drift.

Detta medför arbete med Driftstoppsrutiner.

I första hand utförs analys på akutmärkta rör.

Analyssvar erhålls via fax alternativt telefon på akutbeställda analyser.

Undvik kompletteringar och icke-akuta beställningar under tiden IT-systemet är ur funktion.

Under tiden driftstörningen pågår är vårt system otillgängligt vilket innebär att vi under stoppet inte har möjlighet att ta fram tidigare resultat från vårt IT-system.

Svaren kommer till VAS när IT-systemet åter är i drift.

Meddelande läggs ut på intranätet när systemet åter är i drift och

Driftstoppsrutiner upphör.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Nätverksförbindelse Varbergsområdet

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-15 13:43

Beräknat avslut

2020-12-15 15:19

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår.

Driftstoppsrutiner ska användas vid behov.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

LÖST 201215 kl 12:00 - TELE - störningar vid externa samtal i Kungsbacka

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-14 11:15

Beräknat avslut

2020-12-15 15:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Löst 201215 kl 12:00
Nu är den trasiga fibern som orsakade driftstörningen lagad och vår trafik har styrts tillbaka så att vi har normalläge. Vår interna växel fick en chock när samtalen började komma in igen vilket gjorde att en åtgärd behövde göras där också. Skulle du uppleva några problem gällande de externa samtalen så var snälla och meddela Servicedesk telefoni snarast på telefon 010-4761900.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 201215 kl 11:00
Vissa störningar pågår fortfarande. Leverantören håller på och åtgärdar felet och tror sig vara färdiga till kl 11:20

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 201214 kl 18:00
Leverantören har gjort en lösning som gör att den externa trafiken till och från Kungsbacka fungerar i väntan på att det större felet utanför Göteborg blir åtgärdat. Störningen är inte avhjälpt men samtal fungerar för anknytningar i Kungsbacka-området.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 201214 kl 15:40
Leverantör jobbar på att åtgärda störningen. Kungsbacka-området är påverkat av ett större fel som drabbat Göteborg med omnejd. Felet drabbar många av leverantörens kunder och har hög prio för åtgärd.

--------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 201214 kl 14:04
Leverantören har identifierat felet och jobbar som bäst på en åtgärd.

----------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 201214 kl 11:25
Felsökning pågår av leverantör. Använd gärna tjänstemobiler för externa samtal. Mobilnummer går även att skriva in som arbetstelefonnummer i TeleQ.

----------------------------------------------------

För tillfället är det svårt att ringa externa samtal till och från anknytningar i Kungsbacka-området. Felsökning pågår och mer information kommer snarast.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-14 11:10

Beräknat avslut

2020-12-14 15:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Lifecare 

Påverkan:

Driftstörning i Lifecare, inloggningsproblem

På morgonen var det också problem med uppkopplingen till  befolkningsregistret

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-10 17:00

Beräknat avslut

2020-12-10 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstopp i Lifecare.

Påverkan:
Driftstopp när leverantören uppdaterar Lifecare med ny leverans.

Starttid:
2020-12-10 kl. 17:00

Sluttid:
2020-12-10 kl. 19:00

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-09 22:30

Beräknat avslut

2020-12-10 01:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Det blir ett avbrott med läskopia. Mer information finns i nyhet på intranätet och vårdgivarewebben.

Tidplan för uppgraderingen:
22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås

ca 23:10 - VAS läskopia startas - VAS och NCS kan nås
ca 01:00 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS kan inte nås
ca 01:30 - VAS produktion startas - VAS och NCS kan nås som vanligt
 

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS. Det går också att öppna NCS från VAS läskopia. För mer information om påverkan vid läskopia se: Guide för VAS Läsdatabas

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

 Starttid:
2020-12-09 kl. 22:30

Sluttid:
2020-12-10 ca. 01:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Intygstjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-08 19:00

Beräknat avslut

2020-12-08 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för Intygstjänsters release 2020-3. För information om innehåll se nyhet på intranät/vårdgivarewebb.

Påverkan:
Under servicefönstret så kommer samtliga intygstjänster inklusive Webcert att stängas ner och vara otillgängliga för användare. Detta innebär att det inte kommer att vara möjligt at skapa nya intyg i VAS.

Starttid:
2020-12-08 kl. 19:00

Sluttid:
2020-12-08 kl. 23:00

Kontaktperson:
Anette Larsson, IT-Service, 0340-481802

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Infektionsverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-08 18:00

Beräknat avslut

2020-12-08 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av ny release.

Påverkan:
Tjänsten kommer ej att vara tillgänglig under servicefönstret.
Release notes finns tillgängliga på https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OII/pages/568688847/December+2020​

Starttid:
2020-12-08 kl. 18:00

Sluttid:
2020-12-08 kl. 22:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Nationell Patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-08 10:00

Beräknat avslut

2020-12-09 08:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Det kan vara problem att nå NPÖ för tillfället.

Starttid:
2020-11-08 kl. 10:00

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-07 20:00

Beräknat avslut

2020-12-07 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret finns en förhöjd risk för störningar i tjänsten och efterregistreringar kan bli nödvändiga.

Starttid:
2020-12-07 kl. 20:00

Sluttid:
2020-12-07 kl. 21:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1308 driftstörningar - sida 99 av 131