Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Hallands sjukhus Varberg, tillfällig höjning av varmvattentemperatur.

Område

Fastighet

Start

2020-01-21 12:00

Beräknat avslut

2020-01-23 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Hallands sjukhus Varberg, alla avdelningar höghuset. 1-5 A, 1-5 B, 1-5 C och 1-5 D.

 Påverkan:

Tillfällig Höjning av varmvattentemperatur kommer att ske på alla avledningar i höghuset from idag den 21/1 12:00 tom torsdag 23/1.

Starttid:

2020-01-21

Sluttid:

2020-01-23

Kontaktperson:

Ingvar Andersson och Jan Andersson Teknisk service Varberg.

Driftstörning Självstudier/VAS-hjälpen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-01-20 08:30

Beräknat avslut

2020-01-20 08:40

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Går inte att nå för tillfället.

Felsökning pågår

Uppdatering 1:

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-01-16 21:00

Beräknat avslut

2020-01-16 21:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Inloggningstjänst för Lifecare byts ut.

Påverkan:
Användare som är inloggade före 21:00 kan fortsätta arbeta i Lifecare, men det går inte att logga in mellan 21:00 och 21:15.

Starttid:
2020-01-16 kl. 21:00

Sluttid:
2020-01-16 kl. 21:15

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Driftstörning - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2020-01-16 14:15

Beräknat avslut

2020-01-16 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu är det störningar i tjänsten för NPÖ.

Felsökning pågår.

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2020-01-15 19:00

Beräknat avslut

2020-01-15 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2020-01-15 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson: Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution remittenter)
Carestream RIS/PACS – (Röntgen bildhantering)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Caroline Gustafsson, RTG Halland, 035-131323
Annika Wallster, RTG Halland, 035-131394
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190

2)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas.
Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och installation av system.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälliga driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Totalt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.
Röntgen HSH använd: Rutin: Driftstopp röntgen RIS Carestream
Röntgen HSV använd: Rutin: Röntgen – Driftstopp RIS AGFA, remisser HSV

Ambulans EKG/EKG: Tillfälliga driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service mellan 19-23.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig mellan 19-23.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Linda Malmros, IT-Service, 035-2416488
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

10)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutstödssystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

11)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Patrik Hansson, IT-Service, 035-146117

12)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, IT-behörigheter, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Driftstörning - Business Objects - Personal, Ekonomi

Område

IT/Telefoni

Start

2020-01-15 09:00

Beräknat avslut

2020-01-15 10:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects

 

Påverkan:

Ekonomi- och personaldata från LTHBS har inte laddats sedan igår kl 16 och felsökning pågår.

Kontaktperson:

Carl Troff, 0768034984

 

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-01-14 20:00

Beräknat avslut

2020-01-14 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för att lösa problem med prestanda i Lifecare.

Påverkan:
Under servicefönstret så går det inte att använda Lifecare.

Starttid:
2020-01-14 kl. 20:00

Sluttid:
2020-01-14 kl. 00:00

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Uppdaterad 200120 - TELE - störningar vid externa samtal

Område

IT/Telefoni

Start

2020-01-14 10:00

Beräknat avslut

2020-01-20 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Uppdaterad 200120 kl 08:40

Störningen gällande de externa samtalen kan även innebära knaster eller tjut vilket kan vara obehagligt. Om man har tillgång till tjänstemobil så kan dessa användas för att undvika störningen. Tjänstemobilerna går även att använda vid TeleQ-samtal.
Felsökning pågår av leverantör

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

För tillfället kan det upplevas störningar vid externa samtal detta gäller även vid utringning i TeleQ. Det kan vara svårt att få kopplingston men vid upprepade försök har samtalen kunnat kopplas.
Störningarna gäller främst Varbergstrakten men meddela Servicedesk IT-tele vid telefon 010-4761900 om ni upplever störningar i övriga regionen.
Felanmälan är gjord till leverantör.

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-01-13 10:43

Beräknat avslut

2020-01-15 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

15:26 Leverantören jobbar fortfarande på att lösa problemet.

 

10:40 Just nu är det problem att nå Lifecare.

Felsökning pågår.

Driftstörning - Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2020-01-10 07:50

Beräknat avslut

2020-01-10 11:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Påverkan:

Daglig laddning av VAS-data har inte fungerat och omladdning är omstartad.

 

Kontaktperson:

Carl Troff, 0768034984

1342 driftstörningar - sida 130 av 135