Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Extrainsatt Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-16 17:00

Beräknat avslut

2021-03-16 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett extra servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Kl. 17.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas för systemunderhåll. Det innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 18:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2021-03-16 kl. 17:00

Sluttid:
2021-09-16 kl. 18:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-16 12:00

Beräknat avslut

2021-03-16 13:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Störning i tjänsten.

Felsökning pågår

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-16 09:00

Beräknat avslut

2021-03-16 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Problem att logga in i personalverktyget.

Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-11 20:30

Beräknat avslut

2021-03-12 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat servicefönster MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin inte vara tillgängligt.

Starttid:
2021-03-11 kl. 20:30

Sluttid:
2021-03-12 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning 1177 Personalverktyg

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-11 11:45

Beräknat avslut

2021-03-12 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Kan uppstå kommunikationsproblem i personalverktyget
Felsökning pågår

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-11 09:20

Beräknat avslut

2021-03-12 00:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Systemet kan upplevas segt.

Leverantören jobbar på det.

Uppdatering 1:

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-11 08:00

Beräknat avslut

2021-03-11 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av ny version - NPÖ 3.11.

Påverkan:
Under servicefönstret kommer det förekomma störningar i tjänsten.

Starttid:
2021-03-11 kl. 08:00

Sluttid:
2021-03-11 kl. 14:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

E-brev från Journalia-AK

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-10 00:00

Beräknat avslut

2021-03-12 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

E-brev från Journalia-AK gick inte iväg den 10/3.

E-brev som skapades den 10/3producerades inte som de skulle, dessa brev kommer istället att sändas den 11/3 vilket ger en extra dag i leveransen. 

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-09 10:00

Beräknat avslut

2021-03-09 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för tekniskt underhåll av miljön.

Påverkan:
Under servicefönstret kommer inloggade användare tappa anslutningen och bli tvungna att logga in igen. Det beräknas ske i början av servicefönstret.

Starttid:
2021-03-09 kl. 10:00

Sluttid:
2021-03-09 kl. 11:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-08 21:00

Beräknat avslut

2021-03-08 22:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för den nationella spärrtjänsten som kommer att påverka NPÖ.

Påverkan:
NPÖ kommer inte att kunna visa någon journal- och läkemedelsinformation.

Starttid:
2021-03-08 kl. 21:00

Sluttid:
2021-03-08 kl. 22:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1320 driftstörningar - sida 93 av 132