Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-15 19:00

Beräknat avslut

2021-09-16 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2021-09-15 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
Agresso

INSTÄLLT!
Åtgärden inställd och flyttas till nästa servicefönster

Kontaktperson:
Kate Vaher Käll, Ekonomi Ledning, 0727174919

2)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-16 kl. 00:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

3)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

4)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution - VAS)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)
Syngo.Via

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Ingemar Moran, MTA, 072-5881190

5)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2021-09-15 kl. 22:30

Sluttid:
2021-09-15 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

6)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2021-09-15 kl. 20:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2021-09-15 kl. 20:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

11)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalks gamla miljö kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.
Röntgen, Patologen, LVMS och Apoteket (E-recept) är flyttade till ny Biztalkmiljö och påverkas inte längre av detta driftstopp.

Det mest kritiska system som kommer att kunna påverkas är:

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl. 23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 23:00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

12)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

13)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 24:00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

14)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Starttid:
2021-09-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-09-15 kl. 22:00

Kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-11 21:00

Beräknat avslut

2021-09-12 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret så kan kortare avbrott uppstå och det kan därför uppstå behov av efterregistreringar i eFrikort.

Starttid:
2021-09-11 kl. 21:00

Sluttid:
2021-09-12 kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

UPPDATERAD: VAS koppling till folkbokföring

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-09 11:45

Beräknat avslut

2021-09-15 11:50

Uppdateringar -
 
Beskrivning

UPPDATERING 13 SEPTEMBER:
För tillfället går det inte att hämta in ny patient till VAS när man är inne i formulär AN5 och väljer menyval Ov-obok. Om man istället väljer F5 eller Sök patient via skrivbordet och anger personnumret så hämtas ny patient till VAS. Sedan kan man via formulär AN5 och menyval Ov-obok registrera önskad patient.

En rättning av problemet är på gång, mer information kommer senare.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problem med att registrera nya patienter och aviseringar i VAS.
Om problem uppstår var vänlig gör ett nytt försök.

Felsökning pågår.

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-08 22:30

Beräknat avslut

2021-09-09 01:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Den 8/9-2021 planerar vi att uppgradera VAS till en ny version, VAS 46. Det blir ett avbrott med läskopia. Mer information
kommer att finnas i nyhet på intranätet och vårdgivarewebben.

Preliminär tidplan för uppgraderingen:
22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås
ca 23:10 - VAS läskopia startas - VAS och NCS kan nås
ca 01:00 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS kan inte nås
ca 01:30 - VAS produktion startas - VAS och NCS kan nås som vanligt

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS. Det går också att öppna t ex: NCS, Aweria och Medspeech
från VAS läskopia. För mer information om påverkan vid läsläge se: Guide för VAS Läsläge

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt
kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 8/9-2021.

Starttid:
2021-09-08 kl. 22:30

Sluttid:
2021-09-09 ca. 01:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-58 02 95

Driftavbrott - Uppgradering i Kompetensportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-08 16:00

Beräknat avslut

2021-09-08 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering i Kompetensportelen.

Påverkan:
Systemet är inte tillgängligt under tiden för uppgraderingen.
Utvecklingssamtal och utbildningar kan inte genomföras i systemet.
Roller och kompetenser kan inte administreras i systemet.

Starttid:
2021-09-08 kl. 16:00

Sluttid:
2021-09-08 kl. 18:00

Kontaktperson:
Pernilla Johansson, GAS Systemstöd, 0340-663715

Driftstörning - 1177 Vårdguidens e-tjänster - Personalverktyg

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-08 10:00

Beräknat avslut

2021-09-10 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

När du loggar in i personalverktyget måste man klicka och välja certifikat och sen klickar du på ok för att komma vidare i tjänsten.

Vid synpunkter eller frågor var vänlig kontakta Boel Göransson, 0104-76 19

Servicefönster -1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-07 19:30

Beräknat avslut

2021-09-07 22:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för en ny release av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Releasen innehåller ny och förbättrad funktionalitet samt rättade fel.

 Påverkan:
Under servicefönstret kommer varken invånare eller vårdpersonal att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 22:30, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår. 

Starttid:
2021-09-07 19:30

Sluttid:
2021-09-07 22:30

Driftstörning - Hallandskatalogen - störningar i synken

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-07 10:00

Beräknat avslut

2021-09-16 13:39

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Påverkan:

Störningarna gör till exempel att det inte går att aktivera mailadresser i Hallandskatalogen eller skapa nya konton i nätverks-AD. Felsökning och rättning pågår.

Driftstörning Sminet

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-06 08:45

Beräknat avslut

2021-09-07 14:57

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Leverantören felsöker

Driftavbrott - Sminet

Område

IT/Telefoni

Start

2021-09-03 14:00

Beräknat avslut

2021-09-06 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av Sminet

 Påverkan:
Pga arbete med uppgradering av Sminet så stängs möjligheten att göra smittskyddsanmälningar på fredag 3/9 kl 14:00. Vid brådskande anmälningar, ring till Smittskydd Halland fredag eftermiddag. Systemet planeras vara öppet igen för anmälningar nästa vecka mån-fre kl 8.00-16.30.

 Starttid:
2021-09-03 kl 14:00

Sluttid:
2021-09-06 kl. 08:00

695 driftstörningar - sida 12 av 70