Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - Websesam för förrådsartiklar och lagersystemet för centralförrådet

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-22 17:00

Beräknat avslut

2023-05-22 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat driftavbrott på grund av uppgradering till version 2022.3.

Påverkan:
Under uppgraderingsarbetet är det driftstopp i systemet och beställare har inte tillgång till webbutiken.

Starttid:
2023-05-22 kl. 17:00

Sluttid:
2023-05-22 kl. 20:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-22 15:50

Beräknat avslut

2023-05-24 08:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Omfattning

Inloggningsproblem, systemet går långsamt och användare kan bli utkastade.

Leverantören felsöker.

Uppdatering 1:

Ingen kyla på delar av HsV

Område

Fastighet

Start

2023-05-22 14:00

Beräknat avslut

2023-05-31 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Teknik och fastighet har just nu tekniska problem med att få igång kylan på nedan berörda byggnader. Arbete pågår för att återställa funktion.

Tänk på att använda solskydd så som persienner och vädra under natten för att få in kyla i lokalerna.
Se mer rutin Värmebölja patientanknutna vårdlokaler .

 

Påverkan:

1A      1B      1C      1D

2A      2B                 2D
3A      3B      3C      3D
4A      4B      4C      4D
5A      5B      5C      5D
Låghusdelen:
By 300251, Sjukgymnastiken
By 300521, Teknik och fastighet, Städ samt logistik.
By 300421, AVA (akutmottagningen)
By 300321, Röntgen (OBS! berör inte MR kamera)
By 300721, Bårhus, Städcentral.

 OBS 2C har egen kyla och berörs ej av denna driftstörning. 

Starttid:

2023-05-22 

Kontaktperson:

Ingvar Andersson

Jan Andersson

Driftstopp i Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-16 19:00

Beräknat avslut

2023-05-16 19:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören för Lifecare byter brandvägg

Påverkan:
Drifavbrott pågår några minuter och då kan inte Lifecare användas.

Starttid:
2023-05-16 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-16 kl. 19:30

Kontaktperson:
Helena Nord, Helena.Nord@regionhalland.se

Driftavbrott - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-16 18:00

Beräknat avslut

2023-05-17 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 16 maj genomförs en uppgradering av MittVaccin. Versionen innehåller nya funktionaliteter, uppdateringar, rättningar och buggfixar

Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande:

    • Spärr av journal och Loggkontroll funktion blir egna behörigheter
    • Ny filtrering listan Mottagningens vacciner
    • Vaccinationer med okänd dos visas inte med dosnummer 1
    • Utskrifter förändras bl.a. för patienter med sekretess
    • Förtydligande när sammanslagning av patientidentitet skett

För mer information om innehållet i leveransen se: Leveransbesked-MittVaccin-230516.pdf (regionhalland.se)

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt. Onlinebokningen kommer inte kunna användas under denna tid

Starttid:
2023-05-16 kl. 18:00

Sluttid:
2023-05-17 kl. 01:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Planerat driftavbrott – Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-16 09:00

Beräknat avslut

2023-05-16 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och Region Hallands nätverks-AD stängs ner för planerad produktionssättning av ny/förändrad funktionalitet.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan inte logga in i katalogen under tiden för avbrottet.
Brådskande ändringar som inte kan vänta anmäls till Servicedesk för manuell hantering. Befintliga uppgifter i HSA-katalogen, nätverks-AD eller andra system som använder information från Hallandskatalogen eller HSA påverkas inte.

Starttid:
2023-05-16 kl. 09:00

Sluttid:
2023-05-16 kl. 17:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, Verksamhetsstöd och applikationer, Karoline.Koinberg@regionhalland.se, (010-47) 61909

Driftavbrott - Websesam för hjälpmedel och Sesam LMN

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-15 17:00

Beräknat avslut

2023-05-15 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat driftavbrott på grund av uppgradering till version 2022.3

Påverkan:
Uppgradering av webbutiken för hjälpmedel, Websesam samt Sesam LMN.
Under uppgraderingsarbetet är det driftstopp i systemet och beställare har inte tillgång till webbutiken och inga förskrivningar kan göras.
Uthoppstjänsten "Läkemedelsnära produkter" i vårdguidens e-tjänster kommer att vara dels eller helt otillgänglig under driftstoppet.

Starttid:
2023-05-15 kl. 17:00

Sluttid:
2023-05-15 kl. 20:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning - Webcert

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-15 10:50

Beräknat avslut

2023-05-15 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Störning i Webcert. Felsöks hos leverantör

Starttid

2023-05-15 10:35

Sluttid

Fritext

Kontaktperson

Karin Westholm

Oplanerat Driftstopp - Kliniks Kemi och Klinisk Mikrobiologi LVMS

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-15 10:06

Beräknat avslut

2023-05-15 14:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Oplanerat driftstopp

Driftavbrott labbsystem för Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi LVMS

IT-systemet på Klinisk kemi och Klinisk Mikrobiologi är för närvarande ur drift. Detta medför arbete med Driftstoppsrutiner.

I första hand utförs analys på akutmärkta rör. Analyssvar erhålls via fax alternativt telefon på akutbeställda analyser. Undvik kompletteringar och icke-akuta beställningar under tiden IT-systemet är ur funktion.

Under tiden driftstörningen pågår är vårt IT-system otillgängligt vilket innebär att vi under stoppet inte har möjlighet att ta fram tidigare resultat. Svaren kommer till VAS när IT-systemet åter är i drift.

Starttid

2023-05-15 10:06

Sluttid

Kontaktperson

Peter Hesselgren

Servicefönster – eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-13 21:00

Beräknat avslut

2023-05-14 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör eFrikort.

Påverkan:
Under servicefönstret finns en förhöjd risk för störningar i eFrikort och ankomstregistreringar.

Starttid:
2023-05-13 kl. 21:00

Sluttid:
2023-05-14 kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

1118 driftstörningar - sida 8 av 112

<< < 5 6 7 8 9 10 11 > >>