Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-21 12:00

Beräknat avslut

2024-02-21 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2024-02-21 kl. 12:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 13:30

Kontaktperson:
Magnus Svärd, RK ITD, 0701-821654

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Uppdateras 240222 Driftstörning - Problem att aktivera e-post i HAK

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-21 09:40

Beräknat avslut

2024-02-23 08:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Uppdaterad 2024-02-22

Problemet med att skapa e-post i HAK är nu löst.

Användare där e-post inte skaptas - prova följande:

Avmarkera rutan Aktivera e-post, vänta 20 minuter och markera därefter rutan igen. Efter ytterligare 20 minuter bör e-post vara skapad

Omfattning:
Användare i HAK som ska få e-post
Påverkan:
Det kan vara problem att aktivera e-post på en användare där hanteringen ligger i HAK. Vi har ännu inte identifierat hur utbrett problemet är och vill gärna att användare med detta problem registrerar ett ärende i ServicedeskPlus. 
Starttid:
2024-02-21 08:30
Sluttid:
Datum och tid (om känt)
Kontaktperson:
Nina Stålnacke, Applikationer för regional utveckling

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster e-tjänster 1177.se

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-20 19:30

Beräknat avslut

2024-02-20 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören har ett servicefönster.
Releasen innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rättade fel driftsätts. Under servicefönstret kan även mjukvarukomponenter och hårdvara uppdateras.

Påverkan:
Kl.19:30 kommer 1177 e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till kl. 22:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2024-02-20 kl. 19:30

Sluttid:
2024-02-20 kl. 22:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och Hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Ineras Legitimeringstjänst IdP

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-20 19:00

Beräknat avslut

2024-02-20 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören har ett servicefönster. Användare kan uppleva misslyckade inloggningsförsök under själva driftsättningen av IdP för Medarbetare. kan påverka Webcert, NPÖ, m.m.

Påverkan:
Sporadiska störningar.

Starttid:
2024-02-20 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Websesam för förrådsartiklar och lagersystemet för centralförrådet

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-16 12:00

Beräknat avslut

2024-02-16 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 16:e februari med start kl. 12:00 sker ett systemunderhåll/konfiguration av Websesam.
Driftstoppet beräknas vara klart kl. ca. 13:00.

Påverkan:
Under uppgraderingsarbetet är det driftstopp i systemet och beställare har inte tillgång till webbutiken.

Starttid:
2024-02-16 kl. 12:00

Sluttid:
2024-02-16 kl. 13:00

Kontaktperson:
Magnus Svärd, IT och Digitalisering, 070-1821654

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Viss driftstörning på SesamCF webb

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-15 11:30

Beräknat avslut

2024-02-22 11:25

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Felsökning

Påverkan

Externa användare kommer inte åt vissa funktioner inne i SesamCF.

Starttid

2024-02-15 11:30

Sluttid

okänd

Kontaktperson

Magnus Svärd

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott – ”Söka vård för barn under 13 år” i Clinic24

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-15 07:00

Beräknat avslut

2024-02-20 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Platform24 produktionssätter ny funktion som säkerställer vilka vårdnadshavare som får agera ombud för barnet under 13 år genom slagning mot Personuppgiftstjänsten.
Förberedelsearbetet kräver ett driftstopp där invånarna inte kan söka vård för barn under 13 år från klockan 07:00 torsdag 15/2 t.o.m. kl. 07:00 måndag 19/2.

Berörda verksamheter kommer under dessa dagar få en lista från Platform24 med aktiva barnärenden som de ska rensa senast måndag 19/2.
Information har gått ut till verksamhetschefer via införandeprojektets förvaltningsrepresentanter.

OBS! Övriga tjänster och funktioner kommer fungera som vanligt under ovan nämnda dagar.

Starttid:
2024-02-15 kl. 07:00

Sluttid:
2024-02-20 kl. 07:00

Kontaktperson:
Victoria Andersson, victoria.andersson@regionhalland.se, 070-7885049
Marie Paulsson, marie.paulsson@regionhalland.se, 0768-214900

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-14 22:30

Beräknat avslut

2024-02-15 00:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Den 14/2–2024 planerar vi ett underhållsarbete i VAS. Det blir ett avbrott med läskopia. Mer information kommer att finnas i nyhet på intranätet och vårdgivarewebben.

Preliminär tidplan för uppgraderingen:

22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås

ca 23:00 - VAS läskopia startas - VAS och NCS mfl kan nås

ca 00:00 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås

ca 00:15 - VAS produktion startas - VAS och NCS mfl kan nås som vanligt. Resterande tester pågår i ca 30 minuter för att säkerställa all funktionalitet.

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS. Det går också att öppna t ex: NCS, Aweria och Medspeech från VAS läskopia. För mer information om påverkan vid läsläge se: Guide för VAS läsläge

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 14/2-2024.

Starttid:
2024-02-14 kl. 22:30

Sluttid:
2024-02-15 kl. 00:15

Kontaktperson:
Niklas Persson, RK ITD, 0705-273315
Mattias Karlsson, RK ITD, 0706-22394

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - ServiceDesk Plus ärendehanteringssystem ITD

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-14 17:15

Beräknat avslut

2024-02-14 18:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Underhållsarbete

Påverkan

Otillgängligt under arbetet

Starttid

2024-02-14 17:15

Sluttid

2024-02-14 18:15

Kontaktperson

Mona Nyman
Andreas Olsson

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Inloggningsproblem i 1177 e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-14 15:49

Beräknat avslut

2024-02-15 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Personalverktyget 1177 e-tjänster

Påverkan

Man kommer inte in i personalverktyget, det står bara och snurrar

Starttid

2024-02-14 15:49

Sluttid

2024-02-29

Kontaktperson

Linnea Blomster

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1307 driftstörningar - sida 11 av 131

<< < 8 9 10 11 12 13 14 > >>