Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-21 22:30

Beräknat avslut

2024-02-21 23:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig större delen av driftavbrottet men även driftstoppsrutin ska följas

Starttid:
2024-02-21 kl. 22:30

Sluttid:
2024-02-21 kl. 23:30

Kontaktperson:
Magnus Svärd, 0701-821654

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-21 19:00

Beräknat avslut

2024-02-22 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2024-02-21 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2024-02-21 kl. 22:30

Sluttid:
2024-02-21 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, RK ITD, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2024-02-21 kl. 20:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2024-02-21 kl. 20:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

12)
AIQU (Resurshanterare för AI beräkningar)

Omfattning:
Linuxpatchning och ev. uppdatering firmware LTAIGPU01.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott – Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-21 17:00

Beräknat avslut

2024-02-21 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett driftavbrott är planerat i Lifecare av leverantör.

Påverkan:
Det är ett totalt driftavbrott utan läsläge.

Starttid:
2024-02-21 kl. 17:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Business Objects inloggningsproblem

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-21 15:42

Beräknat avslut

2024-02-22 08:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
En del användare kan inte logga in i Business Objects - felsökning pågår
Påverkan:
Hur påverkas systemet/utrustningen? Ex. Totalt avbrott eller sporadiska störningar
Ska Driftstoppsrutiner användas?
Starttid:
2024-02-21
Sluttid:
Datum och tid (om känt)
Kontaktperson:
Berith Gederberg RK BI/AI
Publicera på: (ange med X)
Intranät X
Extranät X

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-21 12:00

Beräknat avslut

2024-02-21 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2024-02-21 kl. 12:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 13:30

Kontaktperson:
Magnus Svärd, RK ITD, 0701-821654

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Uppdateras 240222 Driftstörning - Problem att aktivera e-post i HAK

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-21 09:40

Beräknat avslut

2024-02-23 08:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Uppdaterad 2024-02-22

Problemet med att skapa e-post i HAK är nu löst.

Användare där e-post inte skaptas - prova följande:

Avmarkera rutan Aktivera e-post, vänta 20 minuter och markera därefter rutan igen. Efter ytterligare 20 minuter bör e-post vara skapad

Omfattning:
Användare i HAK som ska få e-post
Påverkan:
Det kan vara problem att aktivera e-post på en användare där hanteringen ligger i HAK. Vi har ännu inte identifierat hur utbrett problemet är och vill gärna att användare med detta problem registrerar ett ärende i ServicedeskPlus. 
Starttid:
2024-02-21 08:30
Sluttid:
Datum och tid (om känt)
Kontaktperson:
Nina Stålnacke, Applikationer för regional utveckling

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster e-tjänster 1177.se

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-20 19:30

Beräknat avslut

2024-02-20 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören har ett servicefönster.
Releasen innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rättade fel driftsätts. Under servicefönstret kan även mjukvarukomponenter och hårdvara uppdateras.

Påverkan:
Kl.19:30 kommer 1177 e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till kl. 22:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2024-02-20 kl. 19:30

Sluttid:
2024-02-20 kl. 22:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och Hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Ineras Legitimeringstjänst IdP

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-20 19:00

Beräknat avslut

2024-02-20 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören har ett servicefönster. Användare kan uppleva misslyckade inloggningsförsök under själva driftsättningen av IdP för Medarbetare. kan påverka Webcert, NPÖ, m.m.

Påverkan:
Sporadiska störningar.

Starttid:
2024-02-20 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Websesam för förrådsartiklar och lagersystemet för centralförrådet

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-16 12:00

Beräknat avslut

2024-02-16 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 16:e februari med start kl. 12:00 sker ett systemunderhåll/konfiguration av Websesam.
Driftstoppet beräknas vara klart kl. ca. 13:00.

Påverkan:
Under uppgraderingsarbetet är det driftstopp i systemet och beställare har inte tillgång till webbutiken.

Starttid:
2024-02-16 kl. 12:00

Sluttid:
2024-02-16 kl. 13:00

Kontaktperson:
Magnus Svärd, IT och Digitalisering, 070-1821654

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Viss driftstörning på SesamCF webb

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-15 11:30

Beräknat avslut

2024-02-22 11:25

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Felsökning

Påverkan

Externa användare kommer inte åt vissa funktioner inne i SesamCF.

Starttid

2024-02-15 11:30

Sluttid

okänd

Kontaktperson

Magnus Svärd

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1321 driftstörningar - sida 12 av 133