Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott – Datakommunikation i Kungsbacka

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-30 19:00

Beräknat avslut

2023-05-30 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Tisdagen den 30 maj mellan kl. 21:00 – 23:00, genomförs ett servicearbete i vår infrastruktur för datakommunikation i Kungsbacka.

Påverkan:
Arbetet kommer att medföra ett avbrott på ca. 20 minuter i datatrafiken, någon gång under tiden för arbetet. Tyvärr går det inte att precisera när.

Påverkar bla.
Ambulansen
1177
Vårdcentraler
Folktandvården
Löftadalens Folkhögskola

Starttid:
2023-05-30 kl. 21:00

Sluttid:
2023-05-30 kl. 23:00

Kontaktperson:
Andrej Ristovski, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-131165

Driftstörning - Helgens laddning av VAS data till datalagret har misslyckats

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-29 06:40

Beräknat avslut

2023-05-30 05:52

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

BO Rapporter

Qlik Rapporter

Påverkan:

Ingen ny data från förra vecka i rapporterna

Starttid

2023-05-29 08:41

Sluttid

Fritext

Kontaktperson

Thomas Armstrong

Servicefönster – MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-25 18:30

Beräknat avslut

2023-05-25 20:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster för MittVaccin kräver ett driftstopp.
Systemet kommer att uppdateras med rättningar från senaste releasen där en del fel har identifierats.

Påverkan:
MittVaccin och bokningstjänsten kommer att vara otillgängliga under hela driftstoppet.
Om arbetet blir klart snabbare öppnas systemet och kan då användas som vanligt.

Starttid:
2023-05-25 kl. 20.30

Sluttid:
2023-05-25 kl. 22.30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-24 17:00

Beräknat avslut

2023-05-24 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2023-05-24 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
Inställt! System för Klinisk kemi

Inget arbete kommer att utföras på system för Klinisk kemi.

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2023-05-24 kl. 22:30

Sluttid:
2023-05-24 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2023-05-24 kl. 20:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2023-05-24 kl. 20:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:

30 min nertid för omstarter

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
3
0 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

12)
AIQU (Resurshanterare för AI beräkningar)

Omfattning:
Linuxpatchning och ev. uppdatering firmware LTAIGPU01.

Påverkan:
3
0 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Driftavbrott - Platina

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-24 14:00

Beräknat avslut

2023-05-24 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverans av ny funktionalitet

Påverkan:
Systemet kommer vara otillgängligt under perioden

Starttid:
2023-05-24 kl. 16.00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 18.00

Kontaktperson:
Patrik Ingblom, RK ITD Verksamhetsstöd och applikationer, patrik.ingblom@regionhalland.se

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-24 10:00

Beräknat avslut

2023-05-24 11:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2022-05-24 kl. 12:00

Sluttid:
2022-05-24 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-58 02 93

Driftstörning - Platform24 videosamtal

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-24 07:48

Beräknat avslut

2023-05-25 06:32

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Platform24 har sporadiska problem med videosamtal, bland annat fryst bild och avbrutna samtal.

Felsökning pågår hos Platform24.

Tillfällig lösning är att starta upp ett nytt videosamtal i besöket.

Starttid

2023-05-24 09:48

Sluttid

Kontaktperson

Carina Norén

Servicefönster – Formulärhantering

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-24 06:00

Beräknat avslut

2023-05-24 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för byte at driftleverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret kommer tjänsten inte att vara tillgänglig för användare

Starttid:
2023-05-24 kl. 08:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 13:00

Kontaktperson:
Yvonne Mårlind, Yvonne.Marlind@regionhalland.se

Driftavbrott - Trådlöst nätverk

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-23 20:30

Beräknat avslut

2023-05-23 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
På grund av uppgradering av trådlös infrastruktur så kommer trådlöst nätverk inte vara tillgängligt.

Påverkan:
Påverkar all utrustning som går vi trådlöst nätverk
Alla SSID.

Bla.
Care event
Poc datorer
Mobila RTG
Ekg maskiner
Laptops
Region Halland Guest
Enkäts plattor
Phillips patientövervakning som går via Regionens trådlösa nätverk

Starttid:
2023-05-23 kl. 22:30

Sluttid:
2022-05-24 kl. 01:00

Kontaktperson:
Magnus Gabrielsson, IT-säkerhet och infrastruktur, 0730936541

Driftstopp i Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-23 17:00

Beräknat avslut

2023-05-23 17:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören ska arbeta med inloggningstjänsten för Lifecare

Påverkan:
Drifavbrott pågår några minuter och då kan inte Lifecare användas.

Starttid:
2023-05-23 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-23 kl. 19:30

Kontaktperson:
Helena Nord, Helena.Nord@regionhalland.se

1179 driftstörningar - sida 13 av 118