Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-09 17:00

Beräknat avslut

2021-02-09 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Release i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Releasen innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rättade fel driftsätts.

Påverkan:
Kl. 17.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 20:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2021-02-09 kl. 17:00

Sluttid:
2021-02-09 kl. 20:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, RGS IT-Service

Svårighet att nå Master-webbgränssnitt

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-08 18:30

Beräknat avslut

2021-02-09 10:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår.

Surfar man direkt mot https://folket.regionhalland.se/masterfolke respektive https://folket.lthalland.se/masterfolke så fungerar det!

Driftavbrott - Kompetensportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-04 16:00

Beräknat avslut

2021-02-04 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
En buggrättning behöver göras i Kompetensportalen då det i dagsläget inte går att koppla digitala utbildningar till en lärarledd utbildning.

Påverkan:
Under buggrättningen kommer systemet inte att vara tillgängligt för verksamheten.

Starttid:
2021-02-04 kl. 16.00

Sluttid:
2021-02-04 kl. 18.00

Kontaktperson:
Pernilla Johansson, RGS, 072-8877768

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-03 22:30

Beräknat avslut

2021-02-04 01:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Den 3/2-2021 planerar vi att uppgradera VAS till en ny version, VAS 44. Det blir ett avbrott med läskopia. Mer information kommer att finnas i nyhet på intranätet och vårdgivarewebben.

Preliminär tidplan för uppgraderingen:
22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås
ca 23:00 - VAS läskopia startas - VAS och NCS kan nås
ca 01:00 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS kan inte nås
ca 01:30 - VAS produktion startas - VAS och NCS kan nås som vanligt

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:

Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS. Det går också att öppna NCS från VAS läskopia. För mer information om påverkan vid läskopia se: Guide för VAS Läsdatabas

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.

För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Starttid:
2021-02-03 kl. 22:30

Sluttid:
2021-02-04 ca. 01:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 073-143 21 13

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-03 12:00

Beräknat avslut

2021-02-03 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2021-02-03 kl. 12:00

Sluttid:
2021-02-03 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning - Visiba Care - långa svarstider

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-01 10:55

Beräknat avslut

2021-02-02 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Det är just nu långa svarstiden i Visiba Care. 

Påverkan:
Leverantör har informerat om att de just nu upplever längre svarstider än normalt i tjänsten. De arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Driftavbrott - PMO BHV-Journal

Område

IT/Telefoni

Start

2021-01-28 07:00

Beräknat avslut

2021-01-28 09:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av PMO BHV-Journal till version 12.1

Påverkan:
PMO är inte tillgängligt under denna tid men datorn kan användas för andra system. Efter klockan 09:00 behöver datorn ska vara i utloggat läge under 5-10 minuter för att nya versionen av PMO ska installeras.
Reservrutin gäller vid behov av registrering under stoppet.

Starttid:
2021-01-28 kl. 07:00

Sluttid:
2021-01-28 kl. 09:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Publicering till Meetings+

Område

IT/Telefoni

Start

2021-01-28 07:00

Beräknat avslut

2021-01-29 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Problem med synkronisering mellan Platina och Meetings plus.
Påverkan:
Problem med synkronisering, går långsamt. Synk går bara var 4-6 timme.
Starttid:
20210128 0700
Sluttid:
Datum och tid (om känt)
Kontaktperson:
Kristof Tornelv

Driftstörning Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2021-01-27 11:00

Beräknat avslut

2021-01-27 12:20

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår

Uppdatering - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-01-24 16:00

Beräknat avslut

2021-01-24 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppdatering av MittVaccin

Påverkan:
MittVaccin kan vara otillgängligt under tiden för uppdateringen.

Starttid:
2021-01-24 kl. 16:00

Sluttid:
2021-01-24 kl. 22:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

1343 driftstörningar - sida 98 av 135