Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Business Objects - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-06 08:00

Beräknat avslut

2020-04-07 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects 

Påverkan:

Laddning av VAS-data har inte fungerat och felsökning pågår.

 

Driftstörning - Lifecare pga nätverksavbrott i Halmstad området.

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-02 13:52

Beräknat avslut

2020-04-02 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Halmstad kommun meddelar att arbete i Lifecare är påverkat, för deras medarbetare, av nätverksavbrottet i Halmstad området.

Driftstörning - Nätverksförbindelse i Halmstad-området

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-02 11:45

Beräknat avslut

2020-04-02 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår.

Servicefönster - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-02 08:00

Beräknat avslut

2020-04-02 10:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av en ny release av NPÖ - Nationell Patientöversikt.

Påverkan:
Under servicefönstret kan kortare driftavbrott uppstå i tjänsten. Prova då att logga in igen.

Starttid:
2020-04-02 kl. 08:00

Sluttid:
2020-04-02 kl. 10:00

Kontaktperson:
Anette Larsson, IT-service, 0340-481802

Akut driftavbrott - TeleQ

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-01 12:15

Beräknat avslut

2020-04-01 12:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Information från leverantör.
Akut omstart av Aurora teleQ kommer att göras idag 2020-04-01 med start kl 12.15. Förväntad nedtid är 5 minuter då Aurora teleQ kommer att vara otillgängligt.
Det kommer inte att kunna gå att logga in, ringa in eller ut.
Vissa delar av Aurora teleQ fungerar inte som det ska och för att försäkra att systemet är fortsatt stabilt så behöver vi starta om systemet.

Driftstörning - Business Objects - Beläggningsuppföljning

Område

IT/Telefoni

Start

2020-04-01 08:00

Beräknat avslut

2020-04-02 08:50

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Påverkan:

Laddning av beläggningsuppföljning har inte fungerar och felsökning pågår.

Driftavbrott: Trådlösa nätverket

Område

IT/Telefoni

Start

2020-03-31 23:00

Beräknat avslut

2020-04-01 02:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhållsarbete/uppdatering av det trådlösa nätverket.
Gäller samtliga trådlösa nätverk/SSID på inom Region Halland. (RHWLAN, RHMOBIL, LTWTP samt Region Halland Guest).

Påverkan:
Det trådlösa nätverket kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Arbetet påverkar all utrustning som kommunicerar via trådlösa nätverket.

Exempel på funktioner som påverkas.
Care event
POC-datorer
Mobila RTG
EKG-maskiner
Enkät-plattor
Logbuch patienttransport
Medicinvagnar
Trådlösa datorer
Gästnätverket (Region Halland Guest)

Starttid:
2020-03-31 kl. 23:00

Sluttid:
2020-04-01 kl. 02:00

Kontaktperson:
Magnus Gabrielsson, IT-Service, 0730936541

Driftavbrott - Intygstjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-03-31 21:00

Beräknat avslut

2020-04-01 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för leverans av ny version av Intygstjänster:2020:1

Påverkan:
Under servicefönstret går det inte att använda några av intygstjänsterna: Webcert, Intygsstatistik och Mina intyg.

Starttid:
2020-03-31 kl. 21:00

Sluttid:
2020-04-01 kl. 01:00

Kontaktperson:
Anette Larssson, IT-service, 070-5781802

Driftavbrott - Infektionsverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2020-03-31 18:00

Beräknat avslut

2020-03-31 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av ny release

Påverkan:
Tjänsten kommer ej att vara tillgänglig under servicefönstret.

Starttid:
2020-03-31 kl. 18:00

Sluttid:
2020-03-31 kl. 22:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-03-31 17:00

Beräknat avslut

2020-03-31 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantör har planerat ett servicefönster för att driftsätta en ny release av 1177 Vårdguidens e-tjänster med förbättrad funktionalitet och rättningar.

Påverkan:
Under servicefönstret så kommer varken invånare eller vårdpersonal att kunna logga in eller vara inloggade i tjänsten.

Starttid:
2020-03-31 kl. 17:00

Sluttid:
2020-03-31 kl. 22:00

Kontaktperson:
Anna Thelin, IT-service, 070-8110263

1115 driftstörningar - sida 99 av 112