Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-28 16:00

Beräknat avslut

2021-03-01 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Ny release som innehåller förbättringar av befintlig funktionalitet.

 

Påverkan:

Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin inte vara tillgängligt

 

Starttid:

2021-02-28 kl. 16:00

Sluttid:

2021-03-01 kl. 00:00

Driftavbrott - SITHS

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-25 21:00

Beräknat avslut

2021-02-25 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Inera uppgraderar CA-systemet till en ny version

Påverkan:
Det kommer inte vara möjligt att ge ut nya SITHS-kort, publicera certifikat eller ställa frågor mot spärrlistor.

Starttid:
2021-02-25 21:00

Sluttid:
2021-02-25 23:00

Driftavbrott - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-24 22:00

Beräknat avslut

2021-02-24 22:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för uppdatering av eFrikort webbapplikationen med en ny funktion för superanvändare.

Påverkan:
Uppdateringen kommer medföra ett kort avbrott i tjänsten som även påverkar ankomstregistrering i VAS på c:a 1-2 minuter.

Starttid:
2021-02-24 kl. 22:00

Sluttid:
2021-02-24 kl. 22:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-24 17:00

Beräknat avslut

2021-02-24 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för ny release av 1177 Vårdguidens e-tjänster som innehåller ny och förbättrad funktionalitet.

Påverkan:
Kl. 17.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 20:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2021-02-24 kl. 17:00

Sluttid:
2021-02-24 kl. 20:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Driftstörning - Visiba Care

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-24 10:30

Beräknat avslut

2021-02-24 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftstörningen berör kommunikationen via Visiba Care, t ex SMS, video, mail och push-notiser. Felsökning pågår hos leverantören.

Driftstörning - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-23 14:00

Beräknat avslut

2021-02-23 15:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Igår eftermiddag, 22 februari,  uppstod ett problem i Efrikorts miljöer som innebär att följdfel kan uppkomma. Ett sådant fel som vi nu har sett är att det inte går att göra utskrifter direkt från webbapplikationen. eFrikort är dock uppe och fungerar vanligt med  registreringar av avgifter och frikort, så det går bra att använda eFrikort och tjänsterna som vanligt. Vi vill dock be er om att undvika att göra ändringar i konfiguration och inställningar på vårdhuvudman tills vi meddelat att problemet är löst.

TELE (Uppd. 19/2 kl. 14.50) - tillfälligt svårt att nå Region Halland via telefon

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-19 08:10

Beräknat avslut

2021-02-19 17:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Uppd. 19/2 kl. 14.50: Region Halland håller på att se över belastningen som en ökande mängd samtal innebär ur både strategisk och teknisk synvinkel.

Pga hög belastning men många ingående samtal till Region Halland och privat vårdverksamhet (som har sin telefoni via regionen) kan det för tillfället vara svårt både att komma fram till våra telefonistern och att ringa in och ut från TeleQer. Även samtal till individuella anknytningar kan vara svåra att etablera men patientpåverkan är det som för tillfället märks främst.
Felsökning pågår.

Uppdatering 1:

Driftstörning - Business Objects, SVF och Primärvårdskvalitet

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-19 08:00

Beräknat avslut

2021-02-19 14:44

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects, SVF och Primärvårdskvalitet

 

Påverkan:

Laddning till datalagret har misslyckats, felsökning pågår.

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-17 22:30

Beräknat avslut

2021-02-17 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2021-02-17 kl. 22:30

Sluttid:
2021-02-17 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Servicefönster - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-17 20:00

Beräknat avslut

2021-02-18 04:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Mindre uppdatering av MittVaccin som innefattar buggrättningar och förbättringar.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin inte vara tillgängligt.

Starttid:
2021-02-17 kl. 20:00

Sluttid:
2021-02-18 kl. 04:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

1343 driftstörningar - sida 96 av 135