Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Planerat driftavbrott – Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2024-06-04 09:00

Beräknat avslut

2024-06-04 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och Region Hallands nätverks-AD stängs ner för planerad produktionssättning av ny/förändrad funktionalitet.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan inte logga in i katalogen under tiden för avbrottet.
Brådskande ändringar som inte kan vänta anmäls till Servicedesk för manuell hantering. Befintliga uppgifter i HSA-katalogen, nätverks-AD eller andra system som använder information från Hallandskatalogen eller HSA påverkas inte.

Starttid:
2024-06-04 kl. 09:00

Sluttid:
2024-06-04 kl. 17:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, Applikationer för regional utveckling, Karoline.Koinberg@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott – Platform24

Område

IT/Telefoni

Start

2024-06-04 00:00

Beräknat avslut

2024-06-04 03:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning
Platform24 kommer att genomföra underhåll för att öka stabilitet och säkerhet i plattformen.

Påverkan
Plattformen kommer att vara otillgänglig under denna tid.

Starttid
2024-06-04 kl. 00:00

Sluttid
2024-06-04 kl. 03:00

Kontaktperson
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning – Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2024-06-03 09:55

Beräknat avslut

2024-06-04 11:40

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Tillfälligt stopp för sjuksköterskor att registrera dosapatienter i Pascal
Funktionen för sjuksköterskor att registrera dossamtycke kommer vara tillfälligt avstängd i Pascal då det har upptäckts tekniska brister mellan E-hälsomyndigheten och dosapoteken. När problemet är löst kommer funktionen aktiveras igen. Se aktuell information här: Aktuellt - Öppen info: Pascal - Confluence (atlassian.net)

Påverkan

Beskriv vad som är påverkat.
Ex. Totalt avbrott eller sporadiska störningar

Starttid

2024-06-03 09:55

Kontaktperson

Annelie Skoglund,

Applikationsledare Läkemedel- och journaltjänster

annelie.skoglund@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott – E-hälsomyndigheten

Område

IT/Telefoni

Start

2024-05-29 23:00

Beräknat avslut

2024-05-30 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Onsdagen den 29/5 kl. 23:00 till torsdag 30/5 kl. 07:00 utförs en release inom E-hälsomyndigheten.

Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande:
E-recept som skickas under driftstoppet går inte iväg under denna tid utan kommer att skickas per automatik efter driftstoppet.

Påverkan:
Aktiviteten innebär driftstopp för samtliga tjänster hos E-hälsomyndigheten.

Starttid:
2024-05-29 kl. 23:00

Sluttid:
2024-05-30 kl. 07:00

Kontaktperson:
Magnus Svärd, 070-1821654

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott – VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2024-05-29 22:30

Beräknat avslut

2024-05-29 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Den 29/5–2024 planerar vi att patcha operativsystemet i VAS. Det blir ett driftavbrott utan läskopia. Mer information kommer att finnas i nyhet på intranätet och vårdgivarewebben.

Preliminär tidplan för uppgraderingen:
22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
23:00 - VAS produktion startas - VAS och NCS mfl kan nås som vanligt. Resterande tester pågår i ca 30 minuter för att säkerställa all funktionalitet.

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Driftavbrott i 30minuter. Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 29/5-2024.

Starttid:
2024-05-29 kl. 22:30

Sluttid:
2024-05-29 kl. 23:00

Kontaktperson:
Niklas Persson, Huvudjournal och hälsoinformatik, 0705-273315
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik, 0790-622394

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott – Kompetensportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2024-05-29 22:00

Beräknat avslut

2024-05-29 22:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhållsarbete av Kompetensportalen.

Påverkan:
Underhållsarbetet är planerat till den 29 maj med start klockan 22:00. Arbetet kan komma att senareläggas något och beräknas ta cirka 15 minuter. Under denna period kommer Kompetensportalen därför ej vara tillgänglig.

Starttid:
2024-05-29 kl. 22:00

Sluttid:
2024-05-29 kl. 22:15

Kontaktperson:
Irene Arnerlind, ITD (Applikationer för interna stödsystem), irene.arnerlind@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerad driftstörning – 1177 journal

Område

IT/Telefoni

Start

2024-05-28 07:00

Beräknat avslut

2024-05-28 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Under servicefönstret kommer leverantören ha tekniskt underhåll.

Påverkan:
1177 journal samt 1177 journal administration kommer inte vara tillgängligt för användare mellan klockan 07:00 till 07:30.

Starttid:
2024-05-28 kl. 07:00

Sluttid:
2024-05-28 kl. 08:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - VAS med integrationer

Område

IT/Telefoni

Start

2024-05-27 09:10

Beräknat avslut

2024-05-27 11:37

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Inloggningsproblem, ankomst-terminaler

Påverkan

Felsökning pågår

Starttid

2024-05-27 09:12

Sluttid

oklart

Kontaktperson

Mattias Karlsson

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftstörning – 1177 journal

Område

IT/Telefoni

Start

2024-05-23 23:00

Beräknat avslut

2024-05-24 03:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantör genomför systemunderhåll av 1177 journal.

Påverkan:
Kortare avbrott kan förekomma.

Starttid:
2024-05-23 kl. 23:00

Sluttid:
2024-05-24 kl. 03:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Inloggningsproblem i Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2024-05-23 08:00

Beräknat avslut

2024-05-24 14:50

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Problem att logga in, felsökning pågår

Påverkan:
Totalt avbrott

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1313 driftstörningar - sida 3 av 132

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>