Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-19 19:00

Beräknat avslut

2020-02-19 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2020-02-19 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Patrik Thiel, IT-service, 035-134607

1)

Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution remittenter)
Carestream RIS/PACS – (Röntgen bildhantering)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Annika Wallster, RTG Halland, 035-131394
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190

2)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:

Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

3)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Niklas Wester, MTH, 0340-481251

4)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Niklas Wester, MTH, 0340-481251

5)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Niklas Wester, MTH, 0340-481251

6)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Niklas Wester, MTH, 0340-481251

7)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Niklas Wester, MTH, 0340-481251

8)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälliga driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Totalt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.
Röntgen HSH använd: Rutin: Driftstopp röntgen RIS Carestream
Röntgen HSV använd: Rutin: Röntgen – Driftstopp RIS AGFA, remisser HSV

Ambulans EKG/EKG: Tillfälliga driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service mellan 19-23.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig mellan 19-23.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Linda Malmros, IT-Service, 035-2416488

9)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutstödssystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Patrik Hansson, IT-Service, 035-146117

11)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, IT-behörigheter, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Svevac

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-18 18:00

Beräknat avslut

2020-02-18 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av ny release i produktion.

Påverkan:
Tjänsten är inte tillgänglig för användarna under servicefönstret.

Starttid:
2020-02-18 kl. 18:00

Sluttid:
2020-02-18 kl. 22:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

09:40 Åter i normal drift - Begränsad nätverkshastighet berör Falkenberg och norröver påverkar bla VAS, NCS mfl

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-18 07:40

Beräknat avslut

2020-02-18 09:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

09:40
Den avgrävda fiberkabeln ska vara åtgärdad och vi har åter normal nätverkshastighet. Det kan fortfarande förkomma störningar i t ex VAS och NCS.
Kontakta supporten om ni upplever nya problem.

08:10 Begränsad nätverksförbindelse pga avgrävd fiber. Påverkar VAS, NCS mfl.
Använd driftstoppsrutiner.

07:40 Just kan det vara svårt att jobba i VAS.

Felsökning påbörjad

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-17 22:00

Beräknat avslut

2020-02-18 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstopp Lifecare

Påverkan:
Driftstörning då leverantören gör en uppdatering i en brandvägg.
Detta påverkar inloggningstjänsten:
Det innebär att: Inga nya användare kan logga in under perioden. Redan inloggade användare påverkas inte, (kan jobba som vanligt).

Starttid:
2020-02-17 kl. 22:00

Sluttid:
2020-02-18 kl. 01:00

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-17 07:53

Beräknat avslut

2020-02-17 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu går det inte att komma åt Lifecare.

Felsökning pågår hos leverantör.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-16 20:00

Beräknat avslut

2020-02-16 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av Pascal release 2.3

Påverkan:
Under servicefönstret kommer Pascal inte vara tillgänglig. Korta avbrott kan förekomma och inloggade användare kan bli utloggade och behöva logga in igen. För innehåll se inera.se/Pascal.

Starttid:
2020-02-16 kl. 20:00

Sluttid:
2020-02-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-13 11:30

Beräknat avslut

2020-02-13 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Akut systemunderhåll gör att systemet inte är tillgängligt under angiven tid

Starttid:
2020-02-13 kl. 11.30

Sluttid:
2020-02-13 kl. 13.30

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott/driftstörning – Nätverksförbindelser mellan Falkenberg och Varberg

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-13 04:00

Beräknat avslut

2020-02-13 06:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Akut underhållsarbete på utrustning för åtkomst till länsnätet.
Länsnätet är nätverket för datatrafik som förbinder orterna i Halland.

För att minimera avbrottstiden, kommer man att koppla om till reservförbindelse under tiden arbetet utförs.
Då arbetet är slutfört, kopplar man tillbaka till huvudförbindelsen.

Påverkan:
Samtliga Region Hallands och även kommunala verksamheter på orterna nedan påverkas.

Falkenberg
Varberg
Kungsbacka

Starttid:
2020-02-13 kl. 04:00

Sluttidtid:
2020-02-13 kl. 06:00

Kontaktperson:
Danijela Huskic, IT-Service, 035-136647

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-12 16:30

Beräknat avslut

2020-02-12 19:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantören.

Påverkan:
Under servicefönstret är Lifecare otillgängligt för användare.

Starttid:
2020-02-12 kl. 16.30

Sluttid:
2020-02-12 kl. 19:30

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Auricula

Område

IT/Telefoni

Start

2020-02-12 12:00

Beräknat avslut

2020-02-12 12:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
En mindre uppdatering av Auricula. Förhoppningen är att denna åtgärd  skall snabba upp hanteringen av vissa sidor.

Påverkan:
Under tiden för driftstoppet kommer systemet inte vara tillgängligt och alla användare uppmanas att spara och logga ut senast 12:00. Användare som inte loggat ut kommer att loggas ut automatiskt med risk för att osparade uppgifter inte sparas.

Starttid:
2020-02-12 kl. 12:00

Sluttid:
2020-02-12 kl. 12:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1305 driftstörningar - sida 124 av 131