Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Mobil självincheckning VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-10-26 10:00

Beräknat avslut

2022-10-27 07:39

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Det är för närvarande störningar i driften och självincheckningsapplikationen går inte att nå.

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-10-26 07:40

Beräknat avslut

2022-10-26 16:20

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Inloggningsproblem i LifeCare.

Felsökning pågår.

Driftstörning - VDI-miljön

Område

IT/Telefoni

Start

2022-10-24 08:00

Beräknat avslut

2022-10-24 09:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Vi har för närvarande störningar i vår VDI-miljö.

Felsökning pågår!​

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2022-10-22 21:00

Beräknat avslut

2022-10-23 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Inloggade användare kan ev tappa kontakten med eFrikort och måste logga in igen och det kan även bli problem vid ankomstregistreringar och därmed behov av efterregistreringar.

Starttid:
2022-10-22 kl. 21:00

Sluttid:
2022-10-23 kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Uppdaterad - Inloggning via VDI till VAS är tillfälligt VAS PROD 2022

Område

IT/Telefoni

Start

2022-10-20 11:00

Beräknat avslut

2022-10-20 19:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Under dagen upptäcktes ett problem med "VAS PROD".

Det har nu skapats upp en ny inloggningspool som heter "VAS PROD 2022".
Använd den nya inloggningspoolen VAS PROD 2022 när ni ska komma åt VAS under eftermiddagen.

Imorgon kommer det återigen att vara som vanligt och ni loggar in på "VAS PROD".

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det går för tillfället inte att skapa upp nya användare för de som använder VAS PROD via VDI.

Arbete pågår med att åtgärda felet

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2022-10-19 22:30

Beräknat avslut

2022-10-19 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2022-10-19 kl. 22:30

Sluttid:
2022-10-19 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2022-10-19 19:00

Beräknat avslut

2022-10-20 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2022-10-19 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
Biztalk

 

Omfattning:

Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.
Denna gång innefattas även en större uppdatering på nya Biztalkmiljön vilket innebär ett totalstopp i hela Biztalkflödet.

 

Påverkan:

All kommunikation genom Biztalks NYA och GAMLA miljö kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.
Denna gång berörs alltså ALLA flöden genom Biztalk och för er som har kritiska flöden medför det att manuella rutiner måste tillämpas från kl.19:00

 

VAS - Klinisk kemi: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.
Använd rutin:  Röntgen - driftstopp remisser VAS till Sectra RIS (Rontgen_driftstopp_remisser_VAS_Sectra_RIS.docx)

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl.23:00.
Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service från kl.19:00 och som längst till kl.23:00.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

 

Starttid:
2022-10-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-10-19 kl. 23:00

Kontaktperson:
Malin Dymne, Digital Arbetsplats & Plattformar (IT-service), 035-17 28 53
Kristian Stehn, Digital Arbetsplats & Plattformar (IT-service), 035-13 65 44

2)
Telecall

Omfattning:
Uppgradera mjukvaran på LTTELECALL4

Påverkan:
Kortare avbrott under tiden mjukvaran uppgraderas. Beräknad tid ca 30-60 minuter
Utalarmeringen till sökare, vilket är reservsökvägen kommer inte att fungerar under tiden. Utalarmering går normalt via rakel som inte påverkas.
Automatisk portöppning för ambulans fungerar inte under tiden. Manuell öppning av portarna måste göras

Starttid:
2022-10-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-10-19 kl. 20:00

Kontaktperson:
Fredrik Sandgren, IT Säkerhet o infrastruktur, 035-134789

3)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2022-10-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-10-19 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

4)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2022-10-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-10-19 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

5)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2022-10-19 kl. 22:30

Sluttid:
2022-10-19 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

6)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2022-10-19 kl. 20:00

Sluttid:
2022-10-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2022-10-19 kl. 20:00

Sluttid:
2022-10-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2022-10-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-10-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-10-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-10-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-10-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-10-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

11)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-10-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-10-19 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

12)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-10-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-10-19 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

13)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-10-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-10-19 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2022-10-18 19:30

Beräknat avslut

2022-10-18 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för leverans av ny version av 1177 Vårdguidens e-tjänster inklusive tidbok.

Påverkan:
Kl. 19.30 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 22:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2022-10-18 kl. 19:30

Sluttid:
2022-10-18 kl. 22:00

Kontaktperson:
Stefan Holmén, Stefan.Holmen@regionhalland.se

Servicefönster - Formulärhantering

Område

IT/Telefoni

Start

2022-10-18 09:00

Beräknat avslut

2022-10-18 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör av Formulärhantering för driftsättning av release FRM_R22.04.

Påverkan:
Under servicefönstret är tjänsten inte tillgänglig för användare.

Starttid:
2022-10-18 kl. 09:00

Sluttid:
2022-10-18 kl. 12:00

Kontaktperson:
Yvonne Mårlind, Yvonne.Marlind@regionhalland.se

Planerat driftavbrott - Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2022-10-18 09:00

Beräknat avslut

2022-10-18 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och Region Hallands nätverks-AD stängs ner för planerad produktionssättning av ny/förändrad funktionalitet.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan inte logga in i katalogen under tiden för avbrottet.
Brådskande ändringar som inte kan vänta anmäls till Servicedesk för manuell hantering. Befintliga uppgifter i HSA-katalogen, nätverks-AD eller andra system som använder information från Hallandskatalogen eller HSA påverkas inte.

Starttid:
2022-10-18 kl. 9:00

Sluttid:
2022-10-18 kl. 17:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, Verksamhetsstöd och applikationer, Karoline.Koinberg@regionhalland.se, (010-47) 619 09​

1062 driftstörningar - sida 20 av 107