Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Servicedesk Plus - ärende till IT, Telefoni, Servicecenter mfl

Område

IT/Telefoni

Start

2022-09-01 00:30

Beräknat avslut

2022-09-02 08:19

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu är det svårt att nå applikationen. Felökning kommer att ske under torsdag (1/9) under förmiddagen.Kontakta support via telefon 010-4761900 eller ankn 61900 för mottagande av akuta ärenden.

Driftavbrott - Servicedesk Plus - ärende till IT, Telefoni, Servicecenter mfl

Område

IT/Telefoni

Start

2022-08-31 17:00

Beräknat avslut

2022-08-31 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Systemet kommer att vara inte att vara otillgängligt pga uppgradering av applikationen.

Lifecare - inloggningsproblem

Område

IT/Telefoni

Start

2022-08-24 08:15

Beräknat avslut

2022-08-24 10:13

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

 Nu på morgonen är det tyvärr inloggningsproblem i LifeCare. Felsökning pågår hos leverantör och vi återkommer med information så snart som möjligt.  

 Påverkan:

Det är problem att logga in i Lifecare.

Servicefönster - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-08-23 20:00

Beräknat avslut

2022-08-23 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat för VAS utan något planerat avbrott.

Påverkan:
VAS och system kopplade till VAS kommer att fungera som vanligt, men det finns en liten förhöjd risk för kortare störningar.

Starttid:
2022-08-23 20:00

Sluttid:
2022-08-23 22:00

Kontaktperson:
Karin Westholm

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2022-08-17 22:30

Beräknat avslut

2022-08-17 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Servicearbete ska göras på NCS:s servrar

Påverkan:

Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:

2022-08-17 kl 22.30

Sluttid:

2022-08-17 kl 23.00

Kontaktperson:

Lena Johansson, IT-Service, 0340-58 02 93

INSTÄLLT! Kvällens servicefönster är inställt.

Område

IT/Telefoni

Start

2022-08-17 19:00

Beräknat avslut

2022-08-18 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Inga arbeten kommer att genomföras på dessa system under kvällen.

 

 

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2022-08-17 kl. 19:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2022-08-17 kl. 19:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2022-08-17 kl. 22:30

Sluttid:
2022-08-17 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2022-08-17 kl. 20:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2022-08-17 kl. 20:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2022-08-17 kl. 19:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-08-17 kl. 19:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-08-17 kl. 19:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-08-17 kl. 19:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-08-17 kl. 19:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-08-17 kl. 19:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Uppdatering 2022-09-01. Driftstörning – Receptförskrivning NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2022-07-11 00:00

Beräknat avslut

2022-09-21 21:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Uppdatering 2022-09-01

Felet är identifierat och kommer rättas i kommande version av NCS 5.13.6.
Driftsättning planerad till 2022-09-21
_________________________________________________________________

Omfattning:

Det har uppmärksammats problem vid receptförskrivning där enstaka recept i vissa fall varken skrivs ut på papper eller sänds som E-recept till apoteket.​

 

Påverkan:

Recepten hamnar istället i någon slags ”limbo” och användaren blir inte uppmärksammad på problemet.Problemet grundar sig i funktionalitet i Sänddialogen där radioknapparna för E-recept och Skriv ut recept har inverkan på detta.
Viktigt att kontrollera att radioknappen för E-recept är ifyllt och att det står Sänd på knappen för att skicka recept till apoteket.

För mer information se följande informationsmaterial:

Problem-i-NCS-Lakemedelsmodul-Enstaka-recept-skickas-inte-till-apoteket.pdf (regionhalland.se)

Problematiken har funnit sedan 2022-03-17

Vid problem eller frågor kontakta Läkemedelssupporten via telefon 010 - 47 61 900.

Uppdatering 1:

Driftstörning - Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi

Område

IT/Telefoni

Start

2022-07-05 14:00

Beräknat avslut

2022-07-05 16:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott labbsystem för Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi LVMS IT-systemet på Klinisk kemi och Klinisk Mikrobiologi är för närvarande ur drift. Detta medför arbete med Driftstoppsrutiner. I första hand utförs analys på akutmärkta rör. Analyssvar erhålls via fax alternativt telefon på akutbeställda analyser. Undvik kompletteringar och icke-akuta beställningar under tiden IT-systemet är ur funktion. Under tiden driftstörningen pågår är vårt IT-system otillgängligt vilket innebär att vi under stoppet inte har möjlighet att ta fram tidigare resultat. Svaren kommer till VAS när IT-systemet åter är i drift.

Akut servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-30 12:30

Beräknat avslut

2022-06-30 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för tekniskt serviceunderhåll i 1177 e-tjänsters personalverktyg.

Påverkan:
12.30 kommer 1177 e-tjänsters personalverktyg att stängas ned, vilket innebär att vårdpersonal inte kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 13:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2022-06-30 kl. 12:30

Sluttid:
2022-06-30 kl. 13:00

Kontaktperson:
Yvonne Mårlind, 0720-842885

Driftavbrott - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-22 17:00

Beräknat avslut

2022-06-22 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Pga. buggar i systemet efter releas 4.19 som driftsattes den 16/6 behövs det göras en akuträttning.

Påverkan:
Det går inte att använda systemet under rättningen och reservrutiner rekommenderas.

Starttid:
2022-06-22 kl. 17:00

Sluttid:
2022-06-22 kl. 19:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, E-Hälsa och invånartjänster, 035-2416384

939 driftstörningar - sida 14 av 94