Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-16 22:30

Beräknat avslut

2020-12-16 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2020-12-16 kl. 22:30

Sluttid:
2020-12-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-16 19:00

Beräknat avslut

2020-12-17 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2020-12-16 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)

Utskrifter (Cirrato/Follow me Print)

Omfattning:
Uppgradering av programvara för Cirrato/FMP.

Påverkan:
Utskrift från Cirrato fungerar inte under tiden. Lokala skrivare fungerar

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 18:00 – 21:00

Kontaktperson:
Thorsteinn Sigurdsson, RGS IT Klient o Skrivare, 0706-481497

2)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:

Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

3)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

4)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

5)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Tillfälligt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.
Använd rutin:  Röntgen – driftstopp Sectra HSH HSV HSK

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig från kl.19:00 och som längst till kl.23:00 om inget annat meddelas.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

9)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutstödssystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

11)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-15 17:00

Beräknat avslut

2020-12-15 17:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Lifecare

Påverkan:
Driftstopp i Lifecare när leverantören ska göra en omstart av Lifecare

Starttid:
2020-12-15 kl. 17:00

Sluttid:
2020-12-15 kl. 17:30

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Driftstopp - Kem lab och Mikrobiologi (LVMS)

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-15 14:20

Beräknat avslut

2020-12-17 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

IT-systemet på Klinisk kemi och Mikrobiologi är för närvarande ur drift.

Detta medför arbete med Driftstoppsrutiner.

I första hand utförs analys på akutmärkta rör.

Analyssvar erhålls via fax alternativt telefon på akutbeställda analyser.

Undvik kompletteringar och icke-akuta beställningar under tiden IT-systemet är ur funktion.

Under tiden driftstörningen pågår är vårt system otillgängligt vilket innebär att vi under stoppet inte har möjlighet att ta fram tidigare resultat från vårt IT-system.

Svaren kommer till VAS när IT-systemet åter är i drift.

Meddelande läggs ut på intranätet när systemet åter är i drift och

Driftstoppsrutiner upphör.

Driftstörning - Nätverksförbindelse Varbergsområdet

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-15 13:43

Beräknat avslut

2020-12-15 15:19

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår.

Driftstoppsrutiner ska användas vid behov.

LÖST 201215 kl 12:00 - TELE - störningar vid externa samtal i Kungsbacka

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-14 11:15

Beräknat avslut

2020-12-15 15:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Löst 201215 kl 12:00
Nu är den trasiga fibern som orsakade driftstörningen lagad och vår trafik har styrts tillbaka så att vi har normalläge. Vår interna växel fick en chock när samtalen började komma in igen vilket gjorde att en åtgärd behövde göras där också. Skulle du uppleva några problem gällande de externa samtalen så var snälla och meddela Servicedesk telefoni snarast på telefon 010-4761900.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdaterad 201215 kl 11:00
Vissa störningar pågår fortfarande. Leverantören håller på och åtgärdar felet och tror sig vara färdiga till kl 11:20

-------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 201214 kl 18:00
Leverantören har gjort en lösning som gör att den externa trafiken till och från Kungsbacka fungerar i väntan på att det större felet utanför Göteborg blir åtgärdat. Störningen är inte avhjälpt men samtal fungerar för anknytningar i Kungsbacka-området.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 201214 kl 15:40
Leverantör jobbar på att åtgärda störningen. Kungsbacka-området är påverkat av ett större fel som drabbat Göteborg med omnejd. Felet drabbar många av leverantörens kunder och har hög prio för åtgärd.

--------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 201214 kl 14:04
Leverantören har identifierat felet och jobbar som bäst på en åtgärd.

----------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 201214 kl 11:25
Felsökning pågår av leverantör. Använd gärna tjänstemobiler för externa samtal. Mobilnummer går även att skriva in som arbetstelefonnummer i TeleQ.

----------------------------------------------------

För tillfället är det svårt att ringa externa samtal till och från anknytningar i Kungsbacka-området. Felsökning pågår och mer information kommer snarast.

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-14 11:10

Beräknat avslut

2020-12-14 15:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Lifecare 

Påverkan:

Driftstörning i Lifecare, inloggningsproblem

På morgonen var det också problem med uppkopplingen till  befolkningsregistret

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-10 17:00

Beräknat avslut

2020-12-10 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstopp i Lifecare.

Påverkan:
Driftstopp när leverantören uppdaterar Lifecare med ny leverans.

Starttid:
2020-12-10 kl. 17:00

Sluttid:
2020-12-10 kl. 19:00

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-09 22:30

Beräknat avslut

2020-12-10 01:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Det blir ett avbrott med läskopia. Mer information finns i nyhet på intranätet och vårdgivarewebben.

Tidplan för uppgraderingen:
22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS kan inte nås

ca 23:10 - VAS läskopia startas - VAS och NCS kan nås
ca 01:00 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS kan inte nås
ca 01:30 - VAS produktion startas - VAS och NCS kan nås som vanligt
 

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS. Det går också att öppna NCS från VAS läskopia. För mer information om påverkan vid läskopia se: Guide för VAS Läsdatabas

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

 Starttid:
2020-12-09 kl. 22:30

Sluttid:
2020-12-10 ca. 01:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Driftavbrott - Intygstjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-12-08 19:00

Beräknat avslut

2020-12-08 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för Intygstjänsters release 2020-3. För information om innehåll se nyhet på intranät/vårdgivarewebb.

Påverkan:
Under servicefönstret så kommer samtliga intygstjänster inklusive Webcert att stängas ner och vara otillgängliga för användare. Detta innebär att det inte kommer att vara möjligt at skapa nya intyg i VAS.

Starttid:
2020-12-08 kl. 19:00

Sluttid:
2020-12-08 kl. 23:00

Kontaktperson:
Anette Larsson, IT-Service, 0340-481802

1343 driftstörningar - sida 101 av 135