Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Uppdaterad driftstörning 20-01-24 - Inloggning i Medspeech med SITHS-kort med dubbla certifikat

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-27 09:44

Beräknat avslut

2020-03-31 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

 2020-01-24 Störningen pågår fortfarande och beräknas vara löst i första halvan av mars 2020.

SITHS-reservkort med dubbla certifikat, varav ett ogiltigt, kan inte logga in i ”Diktering” (Medspeech). Arbete pågår med att ta fram en manual så att kortinnehavaren själv kan radera det ogiltiga certifikatet

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-26 17:00

Beräknat avslut

2019-11-26 17:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Viss driftstörning i Lifecare

Påverkan:
Leverantören ska uppdatera arkivtjänsterna i Lifecare vilket innebär att det blir längre svarstider vid anrop till "Tidigare processer".

Starttid:
2019-11-26 kl. 17:00

Sluttid:
2019-11-26 kl. 17:30

Kontaktperson:
Helena Nord 035-174394

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-26 16:45

Beräknat avslut

2019-11-26 17:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Anledning:
Leverantör kommer att installera en ny version av eFrikort (3.1-51).

Påverkan:
Kortare störning kan upplevas vid omstart av tjänster. Då kan felmeddelanden visas i VAS vid ankomstregistrering och efterregistreringar behöver göras.

Driftstörning Klinisk Kemi HSH

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-26 13:00

Beräknat avslut

2019-11-29 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Uppgradering av automations-bana.

 

Påverkan:

Risk för förlängda svarstider pga manuella arbetsrutiner på Klinisk kemi. Undvik att beställa kompletterande analyser på redan tagna prover, tag med fördel istället ett nytt prov.

 

HSK – Brandlarmsprov

Område

Fastighet

Start

2019-11-22 09:00

Beräknat avslut

2019-11-22 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Brandlarmsprov kommer att ske hos verksamheter på Hallands sjukhus Kungsbacka kl.09:00-13:00.

Under provtiden är det viktigt att verksamheterna kontrollerar funktionen på brandlarmsanläggningarna avseende branddörrar, larmklockor, larmsirener samt texter på displayer inom vissa avdelningar.
Dessa prov är en viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet, samt är ett myndighetskrav.

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-20 22:30

Beräknat avslut

2019-11-20 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2019-11-20 kl. 22:30

Sluttid:
2019-11-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-20 19:00

Beräknat avslut

2019-11-20 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2019-11-20 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson: Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

 

1)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution remittenter)
Carestream RIS/PACS – (Röntgen bildhantering)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 22:00

Kontaktperson:
Caroline Gustafsson, RTG Halland, 035-131323
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190

 

2)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

 

3)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

 

4)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

 

5)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

 

6)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

 

7)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och installation av system.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälliga driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Totalt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.
Röntgen HSH använd: Rutin: Driftstopp röntgen RIS Carestream
Röntgen HSV använd: Rutin: Röntgen – Driftstopp RIS AGFA, remisser HSV

Ambulans EKG/EKG: Tillfälliga driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service mellan 19-23.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig mellan 19-23.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Linda Malmros, IT-Service, 035-2416488
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

 

8)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutstödssystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

 

9)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Patrik Hansson, IT-Service, 035-146117

 

10)
Bloggar

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängligt till och från under tiden för servicefönstret.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.15 - 24.00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

 

11)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, IT-behörigheter, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Servicefönster SITHS

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-19 22:00

Beräknat avslut

2019-11-20 02:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Inera genomför en serveruppdatering som påverkar SITHS

Påverkan:
Det kommer inte vara möjligt att utfärda reservkort

Starttid:
2019-11-19 kl. 22:00

Sluttid:
2019-11-20 kl. 02:00

Kontaktperson:
Magnus Öberg, IT Verksamhetsstöd, tel 34835

Driftstörning - Internkatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-19 11:20

Beräknat avslut

2019-11-19 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu är det svårt att söka i internkatalogen på Intranätet.

Driftstörning - Business Objects, Qlikview

Område

IT/Telefoni

Start

2019-11-19 10:00

Beräknat avslut

2019-11-20 09:41

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects, Qlikview

 

Påverkan:

Laddningar har inte fungerat i datalagret vilket påverkar informationen i Business Objects och Qlikview

Sluttid: okänd 

 

 

1343 driftstörningar - sida 134 av 135