Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-13 21:00

Beräknat avslut

2021-04-14 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för ny release av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Releasen innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rättade fel driftsätts. Under servicefönstret kan även mjukvarukomponenter och hårdvara uppdateras.

Påverkan:
Kl. 21.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till midnatt, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2021-04-13 kl. 21:00

Sluttid:
2021-04-14 kl. 00:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - 1177 Personalverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-12 11:30

Beräknat avslut

2021-04-12 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår!

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-08 09:30

Beräknat avslut

2021-04-08 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av ny release i Stöd och behandling.

Påverkan:
Releasen innehåller Ombudsfunktion som gör det möjligt för vårdnadshavare att agera ombud för sina barn. Releasen innehåller också en navigationsbar som gör det enklare att nå andra e-tjänster. Under tiden för servicefönstret kommer inga användare att kunna logga in till tjänsten.

Starttid:
2021-04-08 kl. 9:30

Sluttid:
2021-04-08 kl. 11:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-07 22:00

Beräknat avslut

2021-04-07 22:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för underhåll.

Påverkan:
Det gäller en mindre uppdatering som innebär någon minuts nedtid för eFrikort och vi räknar med att eFrikort är uppe igen senast kl 22:30.
Om felmeddelanden visas vid ankomstregistrering i VAS så kan behov finnas att efterregistrera. Det bör fungera som vanligt igen efter några minuter.

Starttid:
2021-04-07 kl. 22:00

Sluttid:
2021-04-07 kl. 22:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-06 20:30

Beräknat avslut

2021-04-07 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat servicefönster MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin inte vara tillgängligt.

Starttid:
2021-04-06 kl. 20:30

Sluttid:
2021-04-07 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - 1177 Personalverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-06 11:34

Beräknat avslut

2021-04-09 11:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-06 08:40

Beräknat avslut

2021-04-06 09:04

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu är det svårt att nå 1177.se.

Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Uppdatering 210407 13:30 TELE – TeleQ – Driftstörning

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-06 00:00

Beräknat avslut

2021-04-12 16:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Uppdatering 210407 13:30: Störningen beror på hög belastning hos vår leverantör vilket gör att systemet upplevas som segt. I perioder kan samtal brytas och det kan vara svårt att ringa till TeleQ-köerna. Leverantören arbetar med att åtgärda driftstörningen.

-------------------------------------------------

 

På grund utav hög belastning mot Region Hallands TeleQ-köer kan samtal kopplas ner. Bryter samtal så testa ringa igen. Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - VAS AN12

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-01 09:40

Beräknat avslut

2021-04-01 10:40

Uppdateringar -
 
Beskrivning

VAS AN12 uteblivna patienter saknar information för 210331. Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Business Objects, VAS-data

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-01 07:00

Beräknat avslut

2021-04-01 10:48

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Beläggningsöversikten uppdateras ej timvis då fil från VAS saknas.

 

Påverkan:

Beläggningsöversikten uppdateras ej timvis då fil från VAS saknas.

Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1321 driftstörningar - sida 90 av 133