Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - 1177 Vårdguidens e-tjänster personalverktyg

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-18 13:10

Beräknat avslut

2021-06-21 09:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Det går inte att komma åt personalverktyget. Problemet är felanmält till leverantör.

Påverkan:
Hur påverkas system under tiden arbete sker. Ex. Totalt avbrott eller sporadiska störningar.

Starttid:
2021-06-18 kl. 13:10

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Yvonne Mårlind, IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-18 08:55

Beräknat avslut

2021-06-18 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu problem i stöd och behandling både för invånare och personal-Användare upplever just nu problem med media i både Stöd och behandling samt Designverktyget. Det går inte att se bilder eller video, det går inte heller att lägga till media i Designverktyget. Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-17 12:00

Beräknat avslut

2021-06-17 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2021-06-17 kl. 12:00

Sluttid:
2021-06-17 kl. 13:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstopp - NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-16 22:30

Beräknat avslut

2021-06-17 00:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 16 juni från kl. 22:30 påbörjas uppgradering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.12.5.
Påverkan
Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS Läkemedelsmodul kan ej nås från kl. 22:30 till cirka kl. 00:30.

Den nya versionen av NCS Läkemedelsmodul innehåller ett mindre antal funktionella utvecklingsärenden.
- Förbättrad anpassning av dialogen Patientkommentar i Utdelningslistan (utveckling kopplat till PIL).
- Ordinationsvägledning till förskrivare och ordinatörer (kommer börja användas längre fram).

Mer information om innehållet finner ni i Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.12.5.

Uppdateringen kräver ett driftstopp.
Produktionsmiljön för NCS Läkemedelsmodul kan inte nås mellan kl. 22:30 – 00:30

Under detta driftstopp är NCS Läsmiljö tillgänglig.

NCS rutiner för driftstopp ska förberedas och användas.
Vid detta driftstopp kommer NCS Läsmiljö användas upptill befintlig driftstoppsrutin. För utskrift av aktuella ordinationer välj utskrift aktuella ordinationer genom menyval patient i NCS Läkemedelsmodul, Patient -> Skriv ut -> Aktuella ordinationer eller via högerklick i ordinationslistan -> Utskrift aktuella ordinationer. Utskriften kan t.ex. användas för att signera vilka läkemedel som administrerats till patienten under detta planerade driftstopp.

För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide Aktuella ordinationer - Utskrift - NCS.
NCS Läsmiljö
NCS Läsmiljö nås via VAS genom sedvanligt anrop till NCS Läkemedelsmodul. Vyerna är en läsmiljö av läkemedelsinformationen, i listen står det NCS vårdportal Läsmiljö. Ingen registrering av läkemedelsinformation ska ske under servicefönstret (knappar i vyerna är inte aktiva).
OBS: Ny eller ändring av läkemedelsinformation kopplat till ordination eller administration av läkemedel under driftstoppet ska registreras i NCS Läkemedelsmodul när systemet åter är i drift.
Starttid:
2021-06-16 kl. 22:30
Sluttid:
2021-06-17 kl. 00:30
Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-16 19:00

Beräknat avslut

2021-06-17 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2021-06-16 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution - VAS)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)
Syngo.Via

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Thomas Enggren, MTA, 035-136513

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalks gamla miljö kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.
Röntgen, Patologen, LVMS och Apoteket (E-recept) är flyttade till ny Biztalkmiljö och påverkas inte längre av detta driftstopp.

Det mest kritiska system som kommer att kunna påverkas är:

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl. 23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

11)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

12)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

13)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - PMO BHV-Journal

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-16 06:45

Beräknat avslut

2021-06-16 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Mindre uppdatering av PMO BHV-Journal.

Påverkan:
PMO är inte tillgängligt under denna tid.

Starttid:
2021-06-16 kl. 06:45

Sluttid:
2021-06-16 kl. 07:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-15 19:00

Beräknat avslut

2021-06-15 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Lifecare

Påverkan:
Driftstopp i Lifecare. Leverantören gör underhållsarbete.

Starttid:
2021-06-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-06-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Svevac

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-15 18:00

Beräknat avslut

2021-06-15 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av ny release i produktion.

Påverkan:
Tjänsten är inte tillgänglig för användarna under servicefönstret.

Starttid:
2021-06-15 kl. 18:00

Sluttid:
2021-06-15 kl. 22:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Uppdaterad 210712 Driftstörning - SmiNet

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-14 15:29

Beräknat avslut

2021-08-20 14:46

Uppdateringar -
 
Beskrivning

2021-07-12

Omfattning:

Fortsatt vissa störningar för SmiNet databasen.

För att öka säkerhetsnivån har Folkhälsomyndigheten nu gjort förändringar för en säkrare inloggning.

Från och med 2021-07-01 är SmiNet öppet måndag-fredag mellan kl. 08.00-16.30, för kliniska anmälningar.

 

Påverkan:

Webbadressen för anmälan är ändrad och nya lösenord har skapats av Folkhälsomyndigheten.

Mer information kring inloggning se SmiNet – ökad säkerhet för klinisk anmälan (regionhalland.se)

Kan inte anmälan göras via webben får reservrutin användas med anmälan via pappersblankett. 

Att databasen är stängd innebär att nya fall just nu inte kan rapporteras in digitalt.
Anmälan får istället göras via pappersblankett som skicks med internpost till Smittskyddsenheten.

Planerat klart:
Okänt

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2021-06-14 12:00

Beräknat avslut

2021-06-14 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service.

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2021-06-14 kl. 12:00

Sluttid:
2021-06-14 kl. 13:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1321 driftstörningar - sida 81 av 133