Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-24 17:00

Beräknat avslut

2020-06-24 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstörning i Lifecare

Påverkan:
Leverantören för Lifecare ska göra ett brandväggsbyte i Lifecare.
Under delar av tiden kommer tjänsterna att vara helt otillgängliga.
Personer som är inloggade i Lifecare SP innan arbetet startar kommer inte påverkas.
Inloggning kan ske när brandväggsbytet är klart.

Starttid:
2020-06-24 kl. 17:00

Sluttid:
2020-06-24 kl. 23:00

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Uppgradering av Kompetensportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-24 13:00

Beräknat avslut

2020-06-24 15:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av Kompetensportalen.

Påverkan:
Systemet är inte tillgängligt under tiden för uppgradering.
Utvecklingssamtal kan inte genomföras i systemet.
Roller och kompetenser kan inte administreras i systemet.

Starttid:
2020-06-24 kl. 13.00

Sluttid:
2020-06-24 kl. 15.00

Kontaktperson:
Pernilla Johansson, RGS GAS, Pernilla.johansson@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-17 22:30

Beräknat avslut

2020-06-17 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2020-06-17 kl. 22:30

Sluttid:
2020-06-17 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-17 19:00

Beräknat avslut

2020-06-17 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2020-06-17 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution remittenter)
Carestream RIS/PACS – (Röntgen bildhantering)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Annika Wallster, RTG Halland, 035-131394
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190

2)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:

Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälliga driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Totalt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.
Röntgen HSH använd: Rutin: Driftstopp röntgen RIS Carestream
Röntgen HSV använd: Rutin: Röntgen – Driftstopp RIS AGFA, remisser HSV

Ambulans EKG/EKG: Tillfälliga driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service mellan 19-23.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig mellan 19-23.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

10)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutstödssystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

11)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

12)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Uppdatering av information på intranätet

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-16 19:00

Beräknat avslut

2020-06-16 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Intranätet

Påverkan:
Intranätet kommer ej att vara tillgängligt

Starttid:
2020-06-16 kl. 19:00

Sluttid:
2020-06-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-Service, 035134791

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott - Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-16 12:00

Beräknat avslut

2020-06-16 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och Region Hallands nätverks-AD stängs ner för planerat underhåll.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan uppleva problem att logga in i katalogen under tiden för servicefönstret. Förändringar skickas vidare till HSA och nätverks-AD först när servicefönstret är avslutat.
Befintliga uppgifter påverkas inte.

Starttid:
2020-06-16 kl. 12:00

Sluttid:
2020-06-16 kl. 13:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, RGS Verksamhetsstöd IT, 010-4761909

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning: Internet/Sjunet

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-15 18:00

Beräknat avslut

2020-06-15 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppdatering av brandväggar

Påverkan:
Samtliga system som utnyttjar internet/sjunet påverkas.
Under tiden uppdateringen pågår kan man uppleva några sekunders avbrott i nätverkstrafiken mot internt/sjunet.

Starttid:
2020-06-15 kl. 18:00

Sluttid:
2020-06-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Lasse Sjöberg, IT-Service, 035-134875

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Intygstjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-10 11:00

Beräknat avslut

2020-06-10 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör som påverkar intygstjänsterna Webcert mfl.

Påverkan:
Under Servicefönstret så kommer tjänsterna att startas om och användare kan då uppleva kortare avbrott vid just omstart av servrar/applikationer.

Starttid:
2020-06-10 kl. 11:00

Sluttid:
2020-06-10 kl. 13:00

Kontaktperson:
Anette Larsson, IT-Service, 0340-481802

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Qlik Sense

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-10 08:00

Beräknat avslut

2020-06-10 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av Qlik Sense

Påverkan:
Uppgradering av Qlik Sense som gör att systemet inte är tillgängligt.

Starttid:
2020-06-10 kl. 08.00

Sluttid:
2020-06-10 kl. 17.00

Kontaktperson:
Carl Troff, IT-Service, 0768034984

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - e-recept och Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2020-06-09 23:00

Beräknat avslut

2020-06-10 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
eHälsomyndigheten utför tekniskt underhåll/prestandahöjande åtgärder inom sin tjänsteplattform.

Påverkan:
Detta innebär driftstopp för samtliga tjänster inom eHälsomyndighetens tjänsteplattform t.ex. påverkas e-recept och Pascal.Under denna tidsperiod når inte e-recepten apoteken. Recept som skickas från NCS under denna tidsperiod, sänds till apotek när tjänsten återigen är i drift.

Starttid:
2020-06-09 kl. 23:00

Sluttid:
2020-06-10 kl. 07:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1320 driftstörningar - sida 114 av 132