Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-24 19:00

Beräknat avslut

2023-05-25 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2023-05-24 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
Inställt! System för Klinisk kemi

Inget arbete kommer att utföras på system för Klinisk kemi.

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2023-05-24 kl. 22:30

Sluttid:
2023-05-24 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2023-05-24 kl. 20:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2023-05-24 kl. 20:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:

30 min nertid för omstarter

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
3
0 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

12)
AIQU (Resurshanterare för AI beräkningar)

Omfattning:
Linuxpatchning och ev. uppdatering firmware LTAIGPU01.

Påverkan:
3
0 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-05-24 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Driftavbrott - Platina

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-24 16:00

Beräknat avslut

2023-05-24 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverans av ny funktionalitet

Påverkan:
Systemet kommer vara otillgängligt under perioden

Starttid:
2023-05-24 kl. 16.00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 18.00

Kontaktperson:
Patrik Ingblom, RK ITD Verksamhetsstöd och applikationer, patrik.ingblom@regionhalland.se

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-24 12:00

Beräknat avslut

2023-05-24 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2022-05-24 kl. 12:00

Sluttid:
2022-05-24 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-58 02 93

Driftstörning - Platform24 videosamtal

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-24 09:48

Beräknat avslut

2023-05-25 08:32

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Platform24 har sporadiska problem med videosamtal, bland annat fryst bild och avbrutna samtal.

Felsökning pågår hos Platform24.

Tillfällig lösning är att starta upp ett nytt videosamtal i besöket.

Starttid

2023-05-24 09:48

Sluttid

Kontaktperson

Carina Norén

Servicefönster – Formulärhantering

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-24 08:00

Beräknat avslut

2023-05-24 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för byte at driftleverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret kommer tjänsten inte att vara tillgänglig för användare

Starttid:
2023-05-24 kl. 08:00

Sluttid:
2023-05-24 kl. 13:00

Kontaktperson:
Yvonne Mårlind, Yvonne.Marlind@regionhalland.se

Driftavbrott - Trådlöst nätverk

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-23 22:30

Beräknat avslut

2023-05-24 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
På grund av uppgradering av trådlös infrastruktur så kommer trådlöst nätverk inte vara tillgängligt.

Påverkan:
Påverkar all utrustning som går vi trådlöst nätverk
Alla SSID.

Bla.
Care event
Poc datorer
Mobila RTG
Ekg maskiner
Laptops
Region Halland Guest
Enkäts plattor
Phillips patientövervakning som går via Regionens trådlösa nätverk

Starttid:
2023-05-23 kl. 22:30

Sluttid:
2022-05-24 kl. 01:00

Kontaktperson:
Magnus Gabrielsson, IT-säkerhet och infrastruktur, 0730936541

Driftstopp i Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-23 19:00

Beräknat avslut

2023-05-23 19:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören ska arbeta med inloggningstjänsten för Lifecare

Påverkan:
Drifavbrott pågår några minuter och då kan inte Lifecare användas.

Starttid:
2023-05-23 kl. 19:00

Sluttid:
2023-05-23 kl. 19:30

Kontaktperson:
Helena Nord, Helena.Nord@regionhalland.se

Driftstöning - Medspeech (Uppdatering 230621)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-23 00:00

Beräknat avslut

2023-06-29 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Uppdatering 230621

Det har den senaste veckan testkörts ett skript (ett litet program), vilket justerar ljud-inställningarna på datorn så att man skall slippa det försämrade ljudet som beskrivs nedan. Resultatet har varit positivt.
Skriptet är nu utskickat till samtliga datorer av modellen Optiplex 7090.
För att skriptet skall kunna genomföra justeringen krävs att ingen är inloggad på den enskilda datorn under ca. 5 minuter.

Om du fortfarande upplever att ljudet är dåligt, gör följande:
1. Starta om datorn och avvakta med att logga in i 5 minuter. (Det räcker inte att bara "Logga ut", utan det är viktigt att välja "Starta om")
2. Logga in och prova igen. Om problem mot förmodan kvarstår, ber vi dig kontakta Servicedesk.

Bra att känna till:
Skriptet justerar bara inställningarna på de ljudenheter som är inkopplade för tillfället. Om man ansluter en ny ljudenhet senare, finns det en risk att den får fel inställningar. Man får då antingen följa instruktionen här nedan, under avsnittet "Påverkan", eller kontakta Servicedesk för hjälp.

Detta var det första steget för att komma tillrätta med problemet.
Inom IT & Digitalisering fortsätter nu arbetet med att finna en lösning så att man även skall kunna koppla in nya enheter utan att behöva drabbas av fel inställningar.

__________________________________________________________________________________________________________________

Omfattning:
Det har upptäckts två fel i Medspeech med försämrat ljud efter en större Windows uppdatering av Microsoft till version Windows 21H2.

Denna uppdatering lägger till nya ljud-alternativ som inte fanns innan och dessa är förvalda som standard.

Påverkan:
Kända modeller som påverkas är den stationära Optiplex 7090

Fel 1:
Fel där det blir en fördröjning i ljudet.
Detta avhjälps med bocka ur rutan "Aktivera förbättrat ljud".

Fel 2:
Ljudet är försämrat och upplevs burkigt.
Detta avhjälps med bocka ur rutan "Aktivera förbättrat ljud".
Man kan även behöva bocka i rutan för ”Disable all Enhancements” i ljudinställningarna.

Dessa ändringar når man via Inställningar/Ljud/Ljud på Kontrollpanelen

För Hallands sjukhus finns även en reservlösning för diktering som kan användas vid problem.

Driftavbrott - Websesam för förrådsartiklar och lagersystemet för centralförrådet

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-22 17:00

Beräknat avslut

2023-05-22 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat driftavbrott på grund av uppgradering till version 2022.3.

Påverkan:
Under uppgraderingsarbetet är det driftstopp i systemet och beställare har inte tillgång till webbutiken.

Starttid:
2023-05-22 kl. 17:00

Sluttid:
2023-05-22 kl. 20:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2023-05-22 15:50

Beräknat avslut

2023-05-24 08:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Omfattning

Inloggningsproblem, systemet går långsamt och användare kan bli utkastade.

Leverantören felsöker.

Uppdatering 1:

1116 driftstörningar - sida 7 av 112

<< < 4 5 6 7 8 9 10 > >>