Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - 1177 Vårdguidens e-tjänster personalverktyg

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-19 09:05

Beräknat avslut

2021-04-19 15:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu kan det vara problem med personalinloggningen.

 

Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftsavbrott - IMS och Vue Motion

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-17 09:00

Beräknat avslut

2021-04-17 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av IMS (Röntgen Hallands bildarkiv) och Vue Motion (bildvisare kopplat till arkivet) genomförs lördag 17/4 och påverkar åtkomst till arkiverade bilder.

Påverkan:
Totalt avbrott under tiden för uppgraderingen. Under denna tid går det inte att hämta eller se bilder som enbart finns i arkivet.

Starttid:
2021-04-17 kl. 09:00

Sluttid:
2021-04-17 kl. 20:00

Kontaktperson:
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190
Anna Hillertz Brännström, Röntgen Halland, 0340-647941

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-15 19:00

Beräknat avslut

2021-04-15 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstopp i Lifecare.

Påverkan:
Driftstopp i Lifecare för leverantören gör en uppdatering.

Starttid:
2021-04-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-04-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-14 20:00

Beräknat avslut

2021-04-14 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Migrering av dosmottagare.

Påverkan:
Under servicefönstret kan Pascal tillfälligt vara otillgänglig. Korta avbrott kan förekomma och inloggade användare kan bli utloggade och behöva logga in igen.

Starttid:
2020-04-14 kl. 20:00

Sluttid:
2020-04-14 kl. 21:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-13 21:00

Beräknat avslut

2021-04-14 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för ny release av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Releasen innebär att ny och förbättrad funktionalitet, samt rättade fel driftsätts. Under servicefönstret kan även mjukvarukomponenter och hårdvara uppdateras.

Påverkan:
Kl. 21.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till midnatt, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2021-04-13 kl. 21:00

Sluttid:
2021-04-14 kl. 00:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - 1177 Personalverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-12 11:30

Beräknat avslut

2021-04-12 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår!

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-08 09:30

Beräknat avslut

2021-04-08 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av ny release i Stöd och behandling.

Påverkan:
Releasen innehåller Ombudsfunktion som gör det möjligt för vårdnadshavare att agera ombud för sina barn. Releasen innehåller också en navigationsbar som gör det enklare att nå andra e-tjänster. Under tiden för servicefönstret kommer inga användare att kunna logga in till tjänsten.

Starttid:
2021-04-08 kl. 9:30

Sluttid:
2021-04-08 kl. 11:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-07 22:00

Beräknat avslut

2021-04-07 22:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för underhåll.

Påverkan:
Det gäller en mindre uppdatering som innebär någon minuts nedtid för eFrikort och vi räknar med att eFrikort är uppe igen senast kl 22:30.
Om felmeddelanden visas vid ankomstregistrering i VAS så kan behov finnas att efterregistrera. Det bör fungera som vanligt igen efter några minuter.

Starttid:
2021-04-07 kl. 22:00

Sluttid:
2021-04-07 kl. 22:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-06 20:30

Beräknat avslut

2021-04-07 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat servicefönster MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin inte vara tillgängligt.

Starttid:
2021-04-06 kl. 20:30

Sluttid:
2021-04-07 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - 1177 Personalverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-06 11:34

Beräknat avslut

2021-04-09 11:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1285 driftstörningar - sida 86 av 129