Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Inera servicefönster - Påverkar flera nationella tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-05-22 16:00

Beräknat avslut

2021-05-22 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av infrastrukturen hos Inera.

Påverkan:
Under servicefönstret kan kortare avbrott förekomma.

Påverkar bla. följande tjänster:
- Pascal
- Nationell patientöversikt (NPÖ)
- Intygstjänster
- Infektionsverktyget
- Stöd och behandling
- Katalogtjänst HSA
- Säkerhetstjänster
- Tjänsteplattformen
- Svevac

Starttid:
2021-05-22 kl. 16:00

Sluttid:
2021-05-22 kl. 17:00

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-05-21 17:00

Beräknat avslut

2021-05-22 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstopp i Lifecare.

Påverkan:
Lifecare har ett driftstopp på 24 timmar.
För att förbättra prestandan i Lifecare kommer leverantören att flytta produktionsmiljön.
Information finns även på Nyhetssidan på intranätet och på vårdgivarwebben.

Starttid:
2021-05-21 kl. 17:00

Sluttid:
2021-05-22 kl. 17:00

Kontaktperson:
Helena Nord, Objektspecialist för Lifecare, 035-174394

Driftstörning - Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2021-05-21 14:00

Beräknat avslut

2021-05-21 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Vi har problem med att vissa schemalagda jobb inte fungerar som de ska, det gäller t ex:
- Visning av moment på 1177's startsida
- Hantering av missade aktivitetsplaner
- Start av mätbatterier
- Kontroll av inaktivitet invånare
- Skicka uppsamlade aviseringar

Detta innebär att viss information kan saknas för invånare, tillfälligt. Vi jobbar med att hitta en lösning på detta.

Driftstörning - Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2021-05-21 08:30

Beräknat avslut

2021-05-21 10:50

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Problem med mediafiler i stöd och behandling
Felsökning pågår.

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-05-20 19:00

Beräknat avslut

2021-05-20 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstopp i Lifecare när leverantören gör en leveransuppdatering

Påverkan:
Driftstopp pga uppdatering i Lifecare

Starttid:
210520 kl 19:00

Sluttid:
210520 kl 21:00

Servicefönster - Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2021-05-20 17:00

Beräknat avslut

2021-05-20 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för Stöd och behandling.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer det inte att gå att logga in till tjänsten.

Starttid:
2021-05-20 kl. 17:00

Sluttid:
2021-05-20 kl. 19:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, IT-Service

Driftstörning - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-05-20 13:45

Beräknat avslut

2021-05-20 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
För närvarande driftstörningar i Lifecare

Starttid:
Pågår

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Helena Nord 035-174394

INSTÄLLT: Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2021-05-19 22:30

Beräknat avslut

2021-05-19 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Kvällens servicefönster för NCS är inställt

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2021-05-19 kl. 22:30

Sluttid:
2021-05-19 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott - Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2021-05-19 19:00

Beräknat avslut

2021-05-20 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2021-05-19 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution - VAS)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)
Syngo.Via

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktpersoner:
Ingemar Moran, ,Tel.  072-5881190

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalks gamla miljö kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.
Röntgen, Patologen, LVMS och Apoteket (E-recept) är flyttade till ny Biztalkmiljö och påverkas inte längre av detta driftstopp.

Det mest kritiska system som kommer att kunna påverkas är:

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl. 23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

11)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

12)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

13)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

 

AKUT arbete - Region Hallands IT-miljö

Område

IT/Telefoni

Start

2021-05-19 15:00

Beräknat avslut

2021-05-19 15:45

Uppdateringar -
 
Beskrivning

KL 15:30 idag 19/5  kommer det att behöva göras akutändringar i vår IT-miljö. Det kan bli ett avbrott under en kort stund. Alla system som kommunicerar via brandväggen mot Internet eller sjunet påverkas.

Exempel på system är 1177, Sectra, AGFA, Biztalk, Mitt Vaccin, Philips, C5Lims

588 driftstörningar - sida 10 av 59

<< < 7 8 9 10 11 12 13 > >>