Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-08 21:00

Beräknat avslut

2021-03-08 22:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för den nationella spärrtjänsten som kommer att påverka NPÖ.

Påverkan:
NPÖ kommer inte att kunna visa någon journal- och läkemedelsinformation.

Starttid:
2021-03-08 kl. 21:00

Sluttid:
2021-03-08 kl. 22:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Driftavbrott - IMS och Vue Motion

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-06 09:00

Beräknat avslut

2021-03-06 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av IMS (Röntgen Hallands bildarkiv) och Vue Motion (bildvisare kopplat till arkivet) genomförs lördag 6/3 och påverkar åtkomst till arkiverade bilder.

Påverkan:
Totalt avbrott under tiden för uppgraderingen. Under denna tid går det inte att hämta eller se bilder som enbart finns i arkivet.

Starttid:
2021-03-06 kl. 09:00

Sluttid:
2021-03-06 kl. 18:00

Kontaktperson:
Ingemar Moran, MTA
Anna Hillertz Brännström, Röntgen Halland

Driftstörning - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-05 16:00

Beräknat avslut

2021-03-08 09:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Det kan periodvis upplevas svårt att nå NPÖ.
Felsökning pågår hos leverantören

Driftstörning - Business Objects, VAS-data

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-05 07:50

Beräknat avslut

2021-03-08 08:12

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects, VAS-data  

Påverkan:

Laddning till datalagret har misslyckats, felsökning pågår.

Driftstörning: Internet/Sjunet

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-04 17:00

Beräknat avslut

2021-03-04 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
I kväll mellan klockan 17:00 – 19:00 kommer driftstörningar uppstå på regionens nätverk.
Orsaken är en brådskande uppgradering för att öka regionens internetkapacitet.
Under kortare perioder kommer nätverket helt eller delvis vara otillgängligt.

Påverkan:
Samtliga system som utnyttjar internet/sjunet påverkas, samt även distans– och VDI-användare
Under tiden uppgraderingen pågår kan man uppleva några minuters (1 – 2 min) avbrott i nätverkstrafiken mot internet/sjunet.
Vid distansarbete kan man tappa uppkopplingen och behöva starta om datorn.

Starttid:
2021-03-04 kl. 17:00

Sluttid:
2021-03-04 kl. 19:00
Kontaktperson:
Andrej Ristovski, IT-Service, 035-131165

Hantering av Journalia-AK under kvällens nätverksarbete

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-04 15:25

Beräknat avslut

2021-03-04 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Journalia-AK - E-brev behöver skickas senast 16.55 idag 4/3 pga driftavbrott i nätverket.

E-brev som skickas från Journalia-AK behöver skickas iväg senast 16.55 idag för att dessa garanterat ska nå printleverantören.

Detta innebär att postfilen behöver skapas innan 16.55 idag torsdag 4/3.

 

Servicefönster - Svevac

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-03 18:00

Beräknat avslut

2021-03-03 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftsättning av ny release i produktion

Påverkan:
Tjänsten är inte tillgänglig för användarna under servicefönstret

Starttid:
2021-03-03 kl 18:00

Sluttid:
2021-03-03 kl 22:00

Driftavbrott - Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-02 13:00

Beräknat avslut

2021-03-02 16:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och Region Hallands nätverks-AD stängs ner för planerat underhåll/produktionssättning av ny/förändrad funktionalitet.

Kataloguppdaterare kan inte logga in i katalogen under tiden för avbrottet.

Brådskande ändringar som inte kan vänta anmäls till Servicedesk för manuell hantering.

Befintliga uppgifter i HSA-katalogen, nätverks-AD eller andra system som använder information från Hallandskatalogen eller HSA påverkas inte (undantaget Internkatalogen på Region Hallands intranät).

Starttid:

2021-03-02 kl. 13:00

Sluttid:

2021-03-02 kl. 17:00

Uppdatering 1:

Driftstörning - Datorkommunikation

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-02 11:00

Beräknat avslut

2021-03-02 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu upplevs störningar i datorkommunikationen.
Ett flertal system upplevs sega eller svåra att nå.

Felsökning pågår!

TELE - Driftstörning mobila anknytningar

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-02 10:00

Beräknat avslut

2021-03-02 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Vi har för tillfället störningar på mobila anknytningar (MEX).
Gäller både inkommande och utgående samtal.

Störningen är nationell och berör samtliga Tele2:s kunder.

Felsökning pågår!

1343 driftstörningar - sida 95 av 135