Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2021-08-18 19:00

Beräknat avslut

2021-08-19 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2021-08-18 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution - VAS)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)
Syngo.Via

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Thomas Enggren, MTA, 035-136513

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalks gamla miljö kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.
Röntgen, Patologen, LVMS och Apoteket (E-recept) är flyttade till ny Biztalkmiljö och påverkas inte längre av detta driftstopp.

Det mest kritiska system som kommer att kunna påverkas är:

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl. 23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

11)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

12)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

13)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

 

Driftavbrott - Teknisk underhåll av Födelseanmälan via Obstetrix (Efa - Obstetrix)

Område

IT/Telefoni

Start

2021-08-17 12:00

Beräknat avslut

2021-08-17 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Teknisk underhåll av Födelseanmälan via Obstetrix (Efa - Obstetrix), påverkar att ej går att födelseanmäla via Efa - Obstetrix.

Påverkan:
Störningar/Driftavbrott av Födelseanmälan. Användare kommer att nås av meddelande om Teknisktfel

Starttid:
2021-08-17 kl. 12:00

Sluttid:
2021-08-17 kl. 13:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, OL IT JVS/RGS, 0340-580293
Annika Neij, OS Obstetrix/Efa, 035-131295
Henrik Mattsson, OS IT, Obstetrix/Efa, 07614001017

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-08-12 16:30

Beräknat avslut

2021-08-13 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstopp i Lifecare

Påverkan:
Inloggningsproblem i Lifecare, leverantören felsöker

Starttid:
Pågår

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Driftstörning HAK - Just nu går det inte att skapa personpost i HAK

Område

IT/Telefoni

Start

2021-08-11 13:00

Beräknat avslut

2021-08-12 07:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Just nu går det inte att skapa personpost i Hallandskatalogen (HAK), felmeddelande om att "Kontakt med folkbokföringen saknas" visas.

Påverkan:
Skapa ny personpost går inte, övriga funktioner opåverkade.

Starttid:
2021-08-11 kl. 13:00

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Nina Stålnacke, Verksamhetsstöd IT, 035-162441

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-08-10 14:45

Beräknat avslut

2021-08-10 16:05

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstopp i Lifecare

Påverkan:
Inloggningsproblem i Lifecare, leverantören felsöker

Starttid:
Pågår

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Driftstörning - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2021-07-30 09:00

Beräknat avslut

2021-07-30 10:25

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Vi har för närvarande driftstörning i tjänsten för Pascal.

Felsökning pågår!

Driftstörning - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2021-07-30 08:45

Beräknat avslut

2021-07-30 11:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Vi har för närvarande driftstörning i tjänsten för eFrikort.

Felsökning pågår!

Driftstörning - 1177 Vårdguidens e-tjänster personalverktyg Felsökning pågår!

Område

IT/Telefoni

Start

2021-07-30 08:45

Beräknat avslut

2021-07-30 11:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

För närvarande störningar i 1177 Vårdguidens e-tjänster personalverktyg

Felsökning pågår!

Driftstörning - PMO

Område

IT/Telefoni

Start

2021-07-30 08:10

Beräknat avslut

2021-07-30 10:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Det är just nu svårt att nå PMO.

Felsökning pågår.

Driftstörning – Business Objects, Qlikview – BIRH_E_VAS_Daglig har misslyckats och därför har laddningar till Mart inte blivit genomförda som planerat.

Område

IT/Telefoni

Start

2021-07-29 02:50

Beräknat avslut

2021-07-29 11:40

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Busniess Objects och Qlikview

Påverkan:
Laddning av data från VAS har inte fungerat under natten. Problemet är nu löst och vi försöker köra ikapp alla laddningar.

Starttid:
2021-07-29 kl. 02:50

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Jimmy Hedblom, Systemutveckling IT, Jimmy.Hedblom@regionhalland.se

1327 driftstörningar - sida 78 av 133