Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-16 22:30

Beräknat avslut

2022-11-16 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2022-11-16 kl. 22:30

Sluttid:
2022-11-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-16 19:00

Beräknat avslut

2022-11-17 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2022-11-16 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi (Inställt)

Inget servicefönster kommer att genomföras denna gången.

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi (Inställt)

Inget servicefönster kommer att genomföras denna gången.

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2022-11-16 kl. 22:30

Sluttid:
2022-11-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2022-11-16 kl. 20:00

Sluttid:
2022-11-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2022-11-16 kl. 20:00

Sluttid:
2022-11-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2022-11-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-11-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-11-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-11-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-11-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-11-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

 

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-11-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-11-16 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-11-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-11-16 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

 

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-11-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-11-16 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Driftstörning - Sesam

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-16 10:20

Beräknat avslut

2022-11-16 11:16

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu är det en störning i Sesam2. Det gäller framförallt processer kopplade till individer.

Felsökning pågår.

Servicefönster - NPÖ (Nationell patientöversikt)

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-15 09:30

Beräknat avslut

2022-11-17 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicefönster är planerade av leverantör under flera dagar då arbete kommer att pågå mellan 9:30-17:00.

Påverkan:
Kortvariga störningar i tjänsten förekomma och användare kan uppleva problem med inloggning i NPÖ. Om detta skulle inträffa, testa att logga in igen några minuter senare.

Starttid:
2022-11-15 kl. 09:30

Sluttid:
2022-11-17 kl. 17:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Medspeech - Utrullning av ny version

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-14 08:00

Beräknat avslut

2022-11-24 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Uppdaterad 2022-11-17.
Utrullningen kommer att pågå en bit in i vecka 47.

Omfattning:
Under vecka 46 med start måndag morgon så kommer ny version  Medspeech 3.8.5 att rullas ut till hela verksamheten. Installationen kommer att ske när användare inte är inloggade på datorn.

För mer information se nyhet:

Påverkan:
Det finns en liten risk att avinstallation av föregående version och installation av ny version inte hinner bli klar innan användare loggar in. Skulle det inträffa behöver användare logga ut och vänta 5 minuter innan de loggar in igen.

Vid problem kontakta support och service: 010-476 19 00.

Driftavbrott - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-11 20:30

Beräknat avslut

2022-11-11 22:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Underhåll av MittVaccin

Påverkan:

Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt.
Onlinebokningen kommer inte kunna användas under denna tid.

 

Driftavbrott MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-10 20:30

Beräknat avslut

2022-11-11 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 10 november genomförs en uppgradering av MittVaccin. Versionen innehåller nya funktionaliteter och buggfixar.
Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande:

  • Ny vy för Överblickvacciner, visar nu fler än 4 givna doser
  • Val av riskgrupp vid Pneumokockvaccination enligt nytt nationellt vaccinationsprogram
  • Logg på vaccinprodukt (t.ex. Saldokorrigeringar, inleveranser) visas nu ihopfälld men kan expanderas
    Påverkan:

Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt.
Onlinebokningen kommer inte kunna användas under denna tid.

Starttid:
2022-11-10 kl 20:30

Sluttid:
2022-11-11 kl 00:00

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-10 17:00

Beräknat avslut

2022-11-10 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av Lifecare 4.21.

Påverkan:
Under servicefönstret är Lifecare inte tillgängligt för användare.

Starttid:
2022-11-10 kl. 17:00

Sluttid:
2022-11-10 kl. 19:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, Boel.Goransson@regionhalland.se

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-09 22:30

Beräknat avslut

2022-11-10 02:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott VAS 9/11

 

Den 9/11–2022 planerar vi att uppgradera VAS till en ny version, VAS 50. Det blir ett avbrott med läskopia. Mer information kommer att finnas i nyhet på intranätet och vårdgivarewebben.

Preliminär tidplan för uppgraderingen:
22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 23:00 - VAS läskopia startas - VAS och NCS mfl kan nås
ca 01:10 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 01:30 - VAS produktion startas - VAS och NCS mfl kan nås som vanligt. Resterande tester pågår i ca 30 minuter för att säkerställa all funktionalitet.

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS.
Det går också att öppna t ex: NCS, Aweria och Medspeech från VAS läskopia.
För mer information om påverkan vid läsläge se: Guide för VAS läsläge

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt
kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 9/11-2022.

Starttid:
2022-11-09 kl. 22:30

Sluttid:
2022-11-10 ca. 02:00

Kontaktperson:

Niklas Persson, IT-Service, 0705-273315
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

 

Driftavbrott Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-09 12:00

Beräknat avslut

2022-11-09 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2022-11-09 kl. 12:00

Sluttid:
2022-11-09 kl. 13:30

938 driftstörningar - sida 6 av 94

<< < 3 4 5 6 7 8 9 > >>