Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Oplanerad driftstörning – 1177.se, inera.se NKK, vårdhandboken m.fl.

Område

IT/Telefoni

Start

2024-04-08 13:15

Beräknat avslut

2024-04-08 16:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Just nu kan användare uppleva problem med flera av Inera webtjänster. Berörda tjänster är 1177.se, inera.se, NKK, Vårdhandboken, Rikshandboken, Umo.se och Youmo.se.
Inera felsöker.

Starttid:
2024-04-08 kl. 13:15

Sluttid:
Oklart

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Driftstörning i Websesam och Sesam LMN

Område

IT/Telefoni

Start

2024-04-05 16:00

Beräknat avslut

2024-04-12 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Vi är medvetna om problematiken med att förskriva hjälpmedel i Websesam. Region Hallands It-avdelning tillsammans med Visma har fokus på att snarast möjligt åtgärda de uppkomna problem som uppstod i samband med ett serverbyte. I takt med att vi får ytterligare information kommer vi att hålla er underrättade om detta arbete. För att underlätta förskrivningarna under tiden detta arbete fortgår kommer vi att upprätta en tillfällig e-tjänst som komplement till Websesam. Inloggning sker med hjälp av Bank-Id. Här kan ni skicka in er förskrivning, göra uttag ur eget förråd och även bifoga filer om så önskas.
För er som inte kan nyttja denna variant rekommenderar vi skriftlig förskrivning via postgång.

Påverkan:
Sporadiska störningar

Starttid:
2024-04-05 kl. 16:00

Sluttid:
Oklart

Kontaktperson:
Hmcit@regionhalland.se

Oplanerad driftstörning – Problem med lösenordsbyte via Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2024-04-04 08:00

Beräknat avslut

2024-04-04 10:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Störningen gäller möjligheten för kataloguppdaterare att sätta nytt lösenord på medarbetare via Hallandskatalogen.

Påverkan:
Kataloguppdaterare får ett felmeddelande.
Felsökning och rättning pågår.
Hallandskatalogen kommer att behöva startas om i samband med rättningen.

Starttid:
2024-04-04 kl. 08:00

Sluttid:
Oklart

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, Applikationer för regional utveckling, Karoline.Koinberg@regionhalland.se

Planerat driftavbrott – Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2024-04-03 17:00

Beräknat avslut

2024-04-03 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Lifecare produktionssättning 4.32.

Påverkan:
Lifecare kan inte användas i läsläge.

Starttid:
2024-04-03 kl. 17:00

Sluttid:
2024-04-03 kl. 21:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Driftstörning - NPÖ

Område

IT/Telefoni

Start

2024-04-03 08:30

Beräknat avslut

2024-04-04 10:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Driftstörning NPÖ

Påverkan

Sporadiska störningar i uthoppet från VAS till NPÖ för vissa användare. Därtill verkar det vara problem att nå information från Västra Götaland via NPÖ. 

Starttid

2024-04-03 08.30

Sluttid

Oklar

Kontaktperson

Mattias Karlsson, huvudjournal och hälsoinfomatik

Akut - Driftstopp ServiceDesk+ ärendehanteringssystem

Område

IT/Telefoni

Start

2024-04-02 14:00

Beräknat avslut

2024-04-02 14:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Otillgängligt

Påverkan

Går ej att lägga ärenden i applikationen under driftstoppet

Starttid

2024-04-02 14:00

Sluttid

Ca 14:30

Kontaktperson

Andreas Olsson, Mona Nyman

Driftstörning - Stöd och behandling

Område

IT/Telefoni

Start

2024-04-02 11:35

Beräknat avslut

2024-04-02 15:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Liten störning

Påverkan

Just nu kan användare uppleva problem med att nå designverktyget. Felsökning pågår.

Starttid

2024-04-02 11:35

Sluttid

Okänd

Kontaktperson

Boel Göransson

Uppd. kl 12:00 - Störning ringa och ta emot samtal via operatören Telenor

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-22 06:15

Beräknat avslut

2024-03-22 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Hela Sverige

Påverkan

Info Telenor kl 12.00: Efter åtgärderna ser allt normalt ut. Vi kommer dock monitorera situationen nogrannt innan vi klarrapporterar denna störning.

Information från Telenor: Just nu har vi problem i vårat mobilnät vilket innebär att det kan vara problem att ringa och ta emot samtal. Vi jobbar på att lösa problemet så fort vi kan. Det är även problem att ringa till vår kundservice på grund av denna störning.

Driftstörningar & felanmälan | Tv och bredband | Telenor Privat

Störningen kan även påverka andra system.

Starttid

2024-03-22 kl 06.14

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-20 22:30

Beräknat avslut

2024-03-20 23:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan

Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig större delen av driftavbrottet men även driftstoppsrutin ska följas

Starttid

2024-03-20 kl 22:30

Sluttid

2024-03-20 kl 23:30

Kontaktperson

Magnus Svärd

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-20 19:00

Beräknat avslut

2024-03-21 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2024-03-20 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
Inställt!  System för Klinisk kemi

Inget servicefönster kommer att genomföras denna gång.

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
Inställt!  System för Klinisk Patologi

Inget servicefönster kommer att genomföras denna gång.

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2024-03-20 kl. 22:30

Sluttid:
2024-03-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, RK ITD, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2024-03-20 kl. 20:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2024-03-20 kl. 20:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2024-03-20 kl. 19:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2024-03-20 kl. 19:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2024-03-20 kl. 19:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2024-03-20 kl. 19:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-03-20 kl. 19:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-03-20 kl. 19:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

12)
AIQU (Resurshanterare för AI beräkningar)

Omfattning:
Linuxpatchning och ev. uppdatering firmware LTAIGPU01.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-03-20 kl. 19:00

Sluttid:
2024-03-20 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

1307 driftstörningar - sida 5 av 131

<< < 2 3 4 5 6 7 8 > >>