Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Underhållsarbete för SITHS eID

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-16 22:00

Beräknat avslut

2024-01-16 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören kommer att genomföra ett underhållsarbete som påverkar legitimering och underskrift med SITHS eID.

Påverkan:
Användare kan till och från ett antal gånger under hela servicefönstret uppleva problem med legitimering och underskrift med SITHS eID

Starttid:
2024-01-16 kl. 22:00

Sluttid:
2024-01-16 kl. 23:59

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Driftavbrott – Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-16 17:00

Beräknat avslut

2024-01-16 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören driftsätter Lifecare 4.30.6.

Påverkan:
Systemet går inte att använda under den tiden.

Starttid:
2024-01-16 kl. 17:00

Sluttid:
2024-01-16 kl. 19:00.

Kontaktperson:
Mattias Karlsson Huvudjournal och hälsoinformatik

Driftstörning - Platina och Signeringsportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-16 12:00

Beräknat avslut

2024-01-16 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av en komponent till systemen

Påverkan:
Systemen kommer vara i drift men det kommer vara störningar vid konvertering av dokument till PDF samt signering av dokument.

Starttid:
2024-01-16 kl. 12:00

Sluttid:
2024-01-16 kl. 13:00

Kontaktperson:
Patrik Ingblom, RK ITD, patrik.ingblom@regionhalland.se

Driftavbrott – Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-10 17:00

Beräknat avslut

2024-01-10 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören kommer uppdatera Lifecare till version 4.30

Påverkan:
Under uppgraderingen kommer systemet vara otillgängligt.

Starttid:
2024-01-10 kl. 17,00

Sluttid:
2024-01-10 kl. 19:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Driftavbrott Sesam-1177 LMN integration

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-09 12:00

Beräknat avslut

2024-01-09 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat driftavbrott på grund av att det kommer ske förändringar på bakomliggande infrastruktur kopplat till integrationen LMN-1177 för slutanvändare.

Påverkan:
De som påverkas är slutanvändare som skall göra beställning av läkemedelsnära produkter via 1177.

Starttid:
2024-01-09 kl. 12:00

Sluttid:
2024-01-09 kl. 13:00

Kontaktperson:
Magnus Svärd, RK IT, 0701-821654

Driftstörning - ITD:s Fjärrstyrningsverktyg

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-08 10:43

Beräknat avslut

2024-01-08 11:55

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Applikationen är otillgänglig

Påverkan

Supporttekniker kan inte fjärrstyra klienter för support

Starttid

2024-01-08 10:43

Sluttid

Oklart

Kontaktperson

Linus Bertilsson

Oplanerat driftavbrott - Labbsystem för Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi.

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-02 15:45

Beräknat avslut

2024-01-02 19:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

LVMS IT-systemet på Klinisk kemi och Klinisk Mikrobiologi är för närvarande ur drift.
Detta medför arbete med Driftstoppsrutiner.
I första hand utförs analys på akutmärkta rör. Analyssvar erhålls via fax alternativt telefon på akutbeställda analyser.
Undvik kompletteringar och icke-akuta beställningar under tiden IT-systemet är ur funktion.
Under tiden driftstörningen pågår är vårt IT-system otillgängligt vilket innebär att vi under stoppet inte har möjlighet att ta fram tidigare resultat. Svaren kommer till VAS när IT-systemet åter är i drift.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meddelande läggs ut på intranätet, eller tas bort, när systemet åter är i drift och driftstoppsrutiner upphör.

Starttid:
2024-01-02 kl. 15:45

Sluttid:
Okänt

Driftstörning - Webcert

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-20 10:05

Beräknat avslut

2023-12-20 13:04

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Otillgängligt

Påverkan

Felsöks av levernatör

Starttid

2023-12-20 10:03

Sluttid

2023-12-20 13:03

Kontaktperson

Mattias Karlsson

Driftavbrott – MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-18 20:30

Beräknat avslut

2023-12-19 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 18 december genomförs en uppgradering av MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt. Onlinebokningen kommer inte kunna användas under denna tid.

Starttid:
2023-12-18 kl. 20:30

Sluttid:
2023-12-19 kl. 01:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Driftstöring Siths (t.ex. Webcert, Clinic24 m.fl)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-18 09:20

Beräknat avslut

2023-12-20 14:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Just nu har leverantören en driftstörning som påverkar inloggning med siths-kort tillexempel webcert, Cilic24 m.m.. Felsökning pågår.

Starttid

2023-12-18

Kontaktperson

Mattias Karlsson, huvudjournal och hälsoinfomatik

1343 driftstörningar - sida 15 av 135