Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-02-02 09:00

Beräknat avslut

2022-02-03 10:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Påverkan:
Hur påverkas systemet/utrustningen?.
Totalt avbrott
Ska Driftstoppsrutiner användas?
Ja
Felsökning pågår på nationell nivå

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Datakommunikation till VC Vessigebro

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-31 07:00

Beräknat avslut

2022-01-31 09:45

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

För närvarande ingen kommunikation till VC Vessigabro
Felsökning pågår.

Uppdatering 1:

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-26 22:30

Beräknat avslut

2022-01-27 02:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Den 26/1–2022 planerar vi att uppgradera VAS till en ny version, VAS 47.1. Det blir ett avbrott med läskopia. Mer information kommer att finnas i nyhet på intranätet och vårdgivarewebben.

Preliminär tidplan för uppgraderingen:
22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 23:00 - VAS läskopia startas - VAS och NCS mfl kan nås
ca 01:40 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 01:55- VAS produktion startas - VAS och NCS mfl kan nås som vanligt. Resterande tester pågår i ca 30 minuter för att säkerställa all funktionalitet.

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS.
Det går också att öppna t ex: NCS, Aweria och Medspeech från VAS läskopia.
För mer information om påverkan vid läsläge se: Guide för VAS läsläge

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 26/1-2022.

Starttid:
2022-01-26 kl. 22:30

Sluttid:
2022-01-27 ca. 02:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Hallandskatalogen - problem att byta lösenord och aktivera e-post

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-26 15:00

Beräknat avslut

2022-01-27 08:48

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Synken mellan Hallandskatalogen och nätverksAD har stannat. Felsökning pågår.

 Påverkan:

Under stoppet går det inte att byta lösenord eller att aktivera e-post via Hallandskatalogen.

 

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - LifeCare utbildningsmiljö

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-26 08:00

Beräknat avslut

2022-01-26 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Utbildningen ska uppgraderas till nyare release från 4.11 till 4.15.7

Påverkan:
Utbildningsmiljön kan inte nås.

Starttid:
2022-01-26 kl. 08:00

Sluttid:
2022-01-26 kl. 17:00​

Kontaktperson:
Boel Göransson, RK, 0352416384

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - BIRH datalager/Business Objects

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-24 08:00

Beräknat avslut

2022-01-26 10:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Problem med laddning av VAS data

 Påverkan:
VAS data i BO rapporter. Data från bland annat flera HoS universum

 Starttid:
2022-01-24 08:00

Sluttid:
Okänt

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - PMO BHV-Journal

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-20 07:00

Beräknat avslut

2022-01-20 09:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av PMO BHV-Journal till version 13.1

Påverkan:
PMO är inte tillgängligt under denna tid men datorn kan användas för andra system. Efter klockan 09:00 behöver datorn vara i utloggat läge under 5-10 minuter för att nya versionen av PMO ska installeras.
Reservrutin gäller vid behov av registrering under stoppet.

Starttid:
2022-01-20 kl. 07:00

Sluttid:
2022-01-20 kl. 09:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-19 22:30

Beräknat avslut

2022-01-19 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2022-01-19 kl. 22:30

Sluttid:
2022-01-19 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-19 19:00

Beräknat avslut

2022-01-20 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2022-01-19 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2022-01-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2022-01-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2022-01-19 kl. 22:30

Sluttid:
2022-01-19 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2022-01-19 kl. 20:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2022-01-19 kl. 20:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2022-01-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-01-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-01-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Starttid:
2022-01-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Starttid:
2022-01-19 kl. 19:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 24:00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Websesam för förrådsartiklar och lagersystemet för centralförrådet

Område

IT/Telefoni

Start

2022-01-19 17:00

Beräknat avslut

2022-01-19 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat driftavbrott på grund av uppgradering till version 2021.3.

Påverkan:
Under uppgraderingsarbetet är det driftstopp i systemet och beställare har inte tillgång till webbutiken.

Starttid:
2022-01-19 kl. 17:00

Sluttid:
2022-01-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

788 driftstörningar - sida 11 av 79

<< < 8 9 10 11 12 13 14 > >>