Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster 1177 e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-19 19:30

Beräknat avslut

2024-03-19 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören har servicefönster.
Kl.19.30 kommer 1177 e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till kl.22:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.
Releasen innebär att ny och förbättrad funktionalitet samt att rättade fel driftsätts. Under servicefönstret kan även mjukvarukomponenter och hårdvara uppdateras.

Starttid:
2024-03-19 kl. 19:30

Sluttid:
2024-03-19 kl. 22:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - AKnet

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-18 17:00

Beräknat avslut

2024-03-18 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Den 18 mars från 17.00 görs ett planerat driftavbrott i AKnet. Beräknas vara klart den 18 mars kl 19.00.
Under driftstoppet görs en migrering av e-brev avslutade patienter från Journalia-AK till AKnet

Påverkan

Under tiden för driftstoppet kommer systemet AKnet inte kunna användas, alla användare kommer att behöva spara och logga ut för att inte förlora uppgifter.

I de fall de inte loggar ut kommer de att loggas ut med risk för osparade uppgifter.

Under driftstoppet får reservrutin användas. Se: AKnet - Reservrutin

Vi ber er lägga ett ärende till Läkemedelssupporten via Servicedesk om ni efter driftstoppet får problem eller har frågor.

Starttid

2024-03-18 kl. 17:00

Sluttid

2024-03-18 kl. 19:00

Kontaktperson

Annelie Skoglund, IT och Digitalisering

Magnus Svärd, IT och Digitalisering

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Platina Samarbetsärenden

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-18 15:00

Beräknat avslut

2024-03-19 16:03

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Ett behörighetsfel har uppstått i samarbetsärendena i Platina

Påverkan

Begränsad/ingen tillgång till lagrade dokument/ärenden. Akuta behov av åtkomst hanteras genom ärende i Servicedesk, meddela helst titel/länk/ärendenummer.

Starttid

2024-03-18 15:00

Sluttid

Oklart

Kontaktperson

Patrik Ingblom, RK ITD Applikationer för interna stödsystem

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-14 10:45

Beräknat avslut

2024-03-14 15:24

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Problem med dosreplikering mellan NCS och Pascal. Felsökning pågår hos Inera

Påverkan

Just nu fungerar inte Dosreplikeringen.

Starttid

2024-03-14 10:45

Sluttid

2024-03-14 15:25

Kontaktperson

Magnus Svärd, IT och Digitalisering, 0701–821654

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Begränsad åtkomst till styrande dokument

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-13 00:00

Beräknat avslut

2024-03-14 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Just nu är det svårt att nå vissa styrande dokument som exempelvis rutiner och riktlinjer.

Påverkan

-

Starttid

2024-03-13 15:16

Sluttid

2024-03-14

Kontaktperson

Åsa Widaeus

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster i Lifecare SP

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-12 17:00

Beräknat avslut

2024-03-12 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören har planerat servicefönster i Lifecare SP, utan läskopia.

Starttid:
2024-03-12 kl. 17:00

Sluttid:
2024-03-12 kl. 21:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Går ej att ansluta till VAS via VDI-miljön

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-12 07:45

Beräknat avslut

2024-03-12 07:55

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Går ej att ansluta till VAS via VDI-miljön

Påverkan

Går inte att nå VAS via VDI.

Starttid

2024-03-12 07:45

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Platform 24/Clinic 24 har prestanda problem.

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-11 11:30

Beräknat avslut

2024-03-11 15:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Segt att arbeta i platform24. felanmält till leverantör som felsöker.

Starttid

2024-03-11 kl. 11.30

Kontaktperson

Mattias Karlsson, huvudjournal och hälsoinfomatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-10 06:00

Beräknat avslut

2024-03-11 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Det går inte att logga in i lifecare just nu, reservrutiner behöver användas.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - TeleQ underhåll av rapportdatabas

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-08 16:00

Beräknat avslut

2024-03-11 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Uppdatering av teleQ rapportdatabas.

Påverkan

Nya rapporter samt nya utdrag ur Customer Logs kommer inte innehålla uppdaterad data under servicefönstret, därmed ska rapporter inte tas under servicefönstret samt att återställninga av källdata kommer att pågå fram till 2024-03-11 08:00. Det innebär att man ej ska begära nya rapporter eller nya utdrag ur Customer Logs då underhållet pågår framtills då synkronisering ska vara avslutad.

Aurora teleQ kommer att vara tillgängligt under hela servicefönstret.

Starttid

2024-03-08 kl. 16:00

Sluttid

2024-03-11 kl. 08:00

Kontaktperson

Vid frågor kontakta Servicedesk Telefoni, 010-4761900 (intern anknytning 61900).

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1321 driftstörningar - sida 10 av 133

<< < 7 8 9 10 11 12 13 > >>