Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Journalia - AK inloggningsproblem via VDI

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-03 09:50

Beräknat avslut

2023-03-03 13:12

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning: Just nu är det problem att logga in i Journalia-AK via VDI.

Felsökning pågår

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-02 20:30

Beräknat avslut

2023-03-03 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 2 mars genomförs en uppgradering av MittVaccin. versionen innehåller nya funktionaliteter, uppdateringar, rättningar och buggfixar

Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande:
◦Nytt utseende och nya funktionaliteter påpatient-/vaccinationskortet.
◦Uppdateringar vid ordination avvaccination
◦Uppdateringar för utskrifter avvaccinationsjournal
◦Nya behörighetsroller
◦Uppdatering av kundgrupper (Huvudgrupp ochundergrupp separeras i lista)
◦Nya onlinerapporter

Påverkan:

Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt. Onlinebokningen kommer inte kunna användas under denna tid

Starttid:
2023-03-02 kl. 20:30

Sluttid:
2023-03-03 kl. 00:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

UPPDATERAD 23-03-02 Driftstörning - Webcert, NPÖ mfl

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-01 09:50

Beräknat avslut

2023-03-06 14:25

Uppdateringar -
 
Beskrivning

UPPDATERAD 23-03-02

Omfattning:
Personuppgiftstjänst

Driftstörningar i tjänsten vilket även påverkar Intygstjänster (Webcert, Rehabstöd), Pascal, Journalen, HSA-admin och NPÖ. Felsökning pågår. OBS! I samband med felsökning och konfiguration så kan det uppstå korta avbrott för ett flertal av Ineras tjänster.

___________________________________________________________________________

Omfattning:

Det är en driftstörning i en gemensam nationell tjänst som påverkar flera tjänster, bl a  Webcert, NPÖ mfl.

Påverkan:

Det går inte att skapa intyg i Webcert eller läsa information i NPÖ.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstopp - Servicedesk Plus (ärendehantering)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-02-27 17:15

Beräknat avslut

2023-02-27 18:25

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Under uppgraderingen kommer inte applikationen att vara tillgänglig.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

UPPDATERAD 230301 | Driftstörning - Internetförbindelsen går långsamt

Område

IT/Telefoni

Start

2023-02-27 09:00

Beräknat avslut

2023-03-07 10:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

2023-03-01 Arbete pågår fortfarande för att lösa att internettrafiken kommer upp i normalläge.

Driftstoppsrutiner får användas

Fortsatt felsökning.

________________________________________________________________________________________________________

2023-02-27 16:00

Det har gjorts justeringar som fått trafiken mot internet att gå något bättre än under förmiddagen men vi är fortfarande inte uppe i normal kapacitet.

Fortsatt felsökning pågår

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023-02-27 09:10

Vi har problemet med att internetförbindelsen går långsamt. Gäller flera olika verksamheter och tjänster.

Felsökning pågår

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Underhåll Platform24

Område

IT/Telefoni

Start

2023-02-27 01:00

Beräknat avslut

2023-02-27 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Platform24 att genomföra underhåll för att öka stabilitet och säkerhet i plattformen

Påverkan:
Plattformen kommer att vara otillgänglig under denna tid.

Starttid:
27/2 01:00

Sluttid:
27/2 05:00

Kontaktperson:
Marie Paulsson, Avdelning : E-hälsa och invånartjänster E-post : Marie.Paulsson@regionhalland.se Kontaktnummer : 0104-76 19 05​

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Identifieringstjänsten SITHS

Område

IT/Telefoni

Start

2023-02-24 11:00

Beräknat avslut

2023-02-24 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Identifieringstjänsten SITHS
Liten störning

Just nu är det problem med att ladda ner certifikat till reservkort.
Felsökning pågår av Inera.
Löst av Inera.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Platina och GAS Ärendesystem.

Område

IT/Telefoni

Start

2023-02-24 08:15

Beräknat avslut

2023-02-24 11:50

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Det går för nuvarande inte att skapa ärenden via GAS-formuläret till Platina.

Det går heller inte att checka ut befintliga dokument eller ladda upp nya.

Felsökning pågår. -Löst av leverantör.

Uppdatering 1:

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2023-02-23 23:00

Beräknat avslut

2023-02-23 23:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Ett kort akut servicefönster är planerat för VAS utan läskopia torsdag kväll 23/2 kl. 23:00 - 23:30.

Påverkan:
Det blir ett servicefönster på ca 30 minuter som innebär stopp i  VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar.

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt
kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 23/2-2023.

 

Starttid:

2023-02-23 23:00

Sluttid:

2023-02-23 23:30

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Platina

Område

IT/Telefoni

Start

2023-02-23 16:00

Beräknat avslut

2023-02-23 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Produktionssättning av leveransfönster 1

Påverkan:
Systemet är otillgängligt eller eventuellt med störningar

Starttid:
2023-02-23 kl 16.00

Sluttid:
2023-02-23 kl 17.00

Kontaktperson:
Patrik Ingblom, RK ITD Verksamhetsstöd och applikationer, patrik.ingblom@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1103 driftstörningar - sida 15 av 111