Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - E-arkiv (GE16 i VAS)

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-22 12:00

Beräknat avslut

2022-11-22 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat för driftsättning av en ny version av E-arkiv (GE16 i VAS).

För mer information se nyhet:

 

Påverkan:
Under servicefönstret kommer det att vara korta avbrott i E-arkiv och tester kommer att pågå ett tag efter att den nya versionen är startad för att säkerställa funktionalitet.
För att förändringen ska slå igenom behöver användare logga ut och in i VAS.

Starttid:
2022-11-22 kl. 12:00

Sluttid:
2022-11-22 kl. 13:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Planerat driftavbrott - Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-22 09:00

Beräknat avslut

2022-11-22 10:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och Region Hallands nätverks-AD stängs ner för planerad produktionssättning av ny/förändrad funktionalitet.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan inte logga in i katalogen under tiden för avbrottet.
Brådskande ändringar som inte kan vänta anmäls till Servicedesk för manuell hantering.
Befintliga uppgifter i HSA-katalogen, nätverks-AD eller andra system som använder information från Hallandskatalogen eller HSA påverkas inte.

Starttid:
2022-11-22 kl. 9:00

Sluttid:
2022-11-22 kl. 17:00, Redigerat: 10:15

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, Verksamhetsstöd och applikationer, Karoline.Koinberg@regionhalland.se, (010-47) 619 09

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

SITHS-korts beställningsapplikation Kobe flyttas ihop med Kobe kommun

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-22 08:00

Beräknat avslut

2022-11-22 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Intern applikation Kobe kommer flyttas ut externt och flyttas samman med Kobe kommun

Påverkan:
Påverkan gäller både Kobe och Kobe kommun.
Totalt avbrott under tiden för arbetet.

Starttid:
2022-11-22 kl. 08:00

Sluttid:
2022-11-22 kl. 17:00

Kontaktperson:
Malin Bosdotter, Verksamhetsstöd och applikationer

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Infektionsverktyget

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-21 15:30

Beräknat avslut

2022-11-22 08:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Just nu kan användare inte skapa eller öppna rapporter i Infektionsverktyget.
Felsökning pågår​.

Starttid:
2022-11-21 kl. 15:30

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-19 21:00

Beräknat avslut

2022-11-20 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Användare kan eventuellt tappa kontakten med eFrikort och måste logga in igen och det kan också bli problem vid ankomstregistreringar och därmed behov av efterregistreringar.

Starttid:
2022-11-19 kl. 21:00

Sluttid:
2022-11-20​ kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Akuträttning i LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-17 17:00

Beräknat avslut

2022-11-17 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Kan inte använda systemet under tiden.

Påverkan:
Totalt driftstopp.

Starttid:
2022-11-17 kl. 17.00

Sluttid:
2022-11-17 kl. 19.00​

Kontaktperson:
Boel Göransson, Boel.Goransson@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-16 22:30

Beräknat avslut

2022-11-16 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2022-11-16 kl. 22:30

Sluttid:
2022-11-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-16 19:00

Beräknat avslut

2022-11-17 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2022-11-16 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi (Inställt)

Inget servicefönster kommer att genomföras denna gången.

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi (Inställt)

Inget servicefönster kommer att genomföras denna gången.

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2022-11-16 kl. 22:30

Sluttid:
2022-11-16 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2022-11-16 kl. 20:00

Sluttid:
2022-11-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2022-11-16 kl. 20:00

Sluttid:
2022-11-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2022-11-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-11-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-11-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-11-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-11-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-11-16 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

 

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-11-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-11-16 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-11-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-11-16 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

 

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-11-16 kl. 19:00

Sluttid:
2022-11-16 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Sesam

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-16 10:20

Beräknat avslut

2022-11-16 11:16

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu är det en störning i Sesam2. Det gäller framförallt processer kopplade till individer.

Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - NPÖ (Nationell patientöversikt)

Område

IT/Telefoni

Start

2022-11-15 09:30

Beräknat avslut

2022-11-17 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicefönster är planerade av leverantör under flera dagar då arbete kommer att pågå mellan 9:30-17:00.

Påverkan:
Kortvariga störningar i tjänsten förekomma och användare kan uppleva problem med inloggning i NPÖ. Om detta skulle inträffa, testa att logga in igen några minuter senare.

Starttid:
2022-11-15 kl. 09:30

Sluttid:
2022-11-17 kl. 17:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

982 driftstörningar - sida 11 av 99

<< < 8 9 10 11 12 13 14 > >>