Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Uppdaterad driftstörning - Ringa ut via TeleQ

Område

IT/Telefoni

Start

2020-01-08 08:45

Beräknat avslut

2020-01-14 10:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

20-01-10 Felsökning pågår fortfarande hos leverantör

20-01-08 Just nu är det problem med att ringa ut via TeleQ - Om det inte fungerar att trycka på RING, välj istället att slå numret manuellt på telefonen.

Felsökning pågår

 

 

Uppdaterad Driftstörning - Lifecare - kort driftstopp

Område

IT/Telefoni

Start

2020-01-07 11:30

Beräknat avslut

2020-01-07 15:48

Uppdateringar -
 
Beskrivning

14:30-ca 14:45 Driftstopp för att åtgärda tidigare driftstörning.

11:30 Just nu är det svårt att nå Lifecare.

Felsökning pågår.

Driftstörning - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2020-01-02 13:15

Beräknat avslut

2020-01-02 13:56

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Just nu är det svårigheter att nå Lifecare.

Felsökning pågår.

Uppdatering 1:

Driftstörning - Business Objects - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2020-01-02 08:00

Beräknat avslut

2020-01-02 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects

 

Påverkan:

Laddningen av daglig VAS-data har inte kunnat genomföras vilket gör att Business Objects saknar data. 

 

Kontaktperson:

Carl Troff, 0768034984

LÖST Driftstörning - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2019-12-27 12:55

Beräknat avslut

2019-12-27 14:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Det är svårt att nå VAS.

Felsökning pågår

Driftstörning i Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2019-12-18 17:00

Beräknat avslut

2019-12-18 17:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstörning i Lifecare

Påverkan:
Omstart av listningstjänsten i Lifecare kommer att påverka uppdatering av personuppgifter under några minuter.
Det innebär problem vid registrering av en ny patient i Lifecare.

Starttid:
2019-12-18 kl. 17:00

Sluttid:
2019-12-18 kl. 17:15

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Driftstörning - Business Objects - Vårddata

Område

IT/Telefoni

Start

2019-12-16 09:00

Beräknat avslut

2019-12-20 09:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Business Objects

 

Påverkan:

Veckoladdning har inte fungerat vilket påverkar vårddata. Felsökning pågår.

 

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2019-12-12 21:00

Beräknat avslut

2019-12-12 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Lifecare

Påverkan:
Driftstopp i Lifecare under tiden leverantören lägger på ny leverans

Starttid:
2019-12-12 kl. 21:00

Sluttid:
2019-12-12 kl. 22:00

Kontaktperson:
Helena Nord 035-174394

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2019-12-11 19:00

Beräknat avslut

2019-12-11 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2019-12-11 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH 035-134944
Jan Hildén, MTH, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas.
Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras här: https://zero.comaround.com/sv-se/content/1246931/?ctxt=elearning#/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
Agresso

Omfattning:
En Update ska göras på Agresso. Ingen påverkan på andra system.

Påverkan:
Systemet kommer att vara helt stängt under avbrottet.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 24:00

Kontaktperson:
Kenneth Peterson, Redovisningsavdelningen, 072-7167762

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och installation av system.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalk kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.

VAS - Klinisk kemi: Tillfälliga driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

VAS - Röntgen: Totalt driftstopp i Biztalk för elektroniska remisser och svar mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.
Röntgen HSH använd: Rutin: Driftstopp röntgen RIS Carestream
Röntgen HSV använd: Rutin: Röntgen – Driftstopp RIS AGFA, remisser HSV
Ambulans EKG/EKG: Tillfälliga driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster mellan 19-23. Tillämpa reservrutin.

E-recept: Fördröjning av överföring av e-recept till Apoteken Service mellan 19-23.

Aweria: Funktionaliteten att man i liggaren kan se när en labremiss eller RTG-remiss är skriven i VAS är ej tillgänglig mellan 19-23.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Linda Malmros, IT-Service, 035-2416488
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

11)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

12)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Patrik Hansson, IT-Service, 035-146117

13)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, IT-behörigheter, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Falkenberg – Brandlarmsprov för Ambulansen och Vårdcentralen Falkenberg

Område

Fastighet

Start

2019-12-11 10:00

Beräknat avslut

2019-12-11 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Under brandlarmsprovet är det viktigt att verksamheterna kontrollerar funktionen på brandlarmsanläggningarna avseende branddörrar, larmklockor, larmsirener samt texter på displayer inom vissa avdelningar. Dessa prov är en viktig del i det systematiska brandskyddsarbetet samt att det är ett myndighetskrav.

1342 driftstörningar - sida 131 av 135