Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2022-08-23 20:00

Beräknat avslut

2022-08-23 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat för VAS utan något planerat avbrott.

Påverkan:
VAS och system kopplade till VAS kommer att fungera som vanligt, men det finns en liten förhöjd risk för kortare störningar.

Starttid:
2022-08-23 20:00

Sluttid:
2022-08-23 22:00

Kontaktperson:
Karin Westholm

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2022-08-17 22:30

Beräknat avslut

2022-08-17 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Servicearbete ska göras på NCS:s servrar

Påverkan:

Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig, men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:

2022-08-17 kl 22.30

Sluttid:

2022-08-17 kl 23.00

Kontaktperson:

Lena Johansson, IT-Service, 0340-58 02 93

INSTÄLLT! Kvällens servicefönster är inställt.

Område

IT/Telefoni

Start

2022-08-17 19:00

Beräknat avslut

2022-08-18 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Inga arbeten kommer att genomföras på dessa system under kvällen.

 

 

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2022-08-17 kl. 19:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2022-08-17 kl. 19:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2022-08-17 kl. 22:30

Sluttid:
2022-08-17 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2022-08-17 kl. 20:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2022-08-17 kl. 20:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2022-08-17 kl. 19:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-08-17 kl. 19:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2022-08-17 kl. 19:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 21:00

Kontaktperson:
Malin Ahnbo Parnebo, MTH, 0340-58 02 61

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-08-17 kl. 19:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-08-17 kl. 19:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2022-08-17 kl. 19:00

Sluttid:
2022-08-17 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Uppdatering 2022-09-01. Driftstörning – Receptförskrivning NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2022-07-11 00:00

Beräknat avslut

2022-09-21 21:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Uppdatering 2022-09-01

Felet är identifierat och kommer rättas i kommande version av NCS 5.13.6.
Driftsättning planerad till 2022-09-21
_________________________________________________________________

Omfattning:

Det har uppmärksammats problem vid receptförskrivning där enstaka recept i vissa fall varken skrivs ut på papper eller sänds som E-recept till apoteket.​

 

Påverkan:

Recepten hamnar istället i någon slags ”limbo” och användaren blir inte uppmärksammad på problemet.Problemet grundar sig i funktionalitet i Sänddialogen där radioknapparna för E-recept och Skriv ut recept har inverkan på detta.
Viktigt att kontrollera att radioknappen för E-recept är ifyllt och att det står Sänd på knappen för att skicka recept till apoteket.

För mer information se följande informationsmaterial:

Problem-i-NCS-Lakemedelsmodul-Enstaka-recept-skickas-inte-till-apoteket.pdf (regionhalland.se)

Problematiken har funnit sedan 2022-03-17

Vid problem eller frågor kontakta Läkemedelssupporten via telefon 010 - 47 61 900.

Uppdatering 1:

Driftstörning - Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi

Område

IT/Telefoni

Start

2022-07-05 14:00

Beräknat avslut

2022-07-05 16:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott labbsystem för Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi LVMS IT-systemet på Klinisk kemi och Klinisk Mikrobiologi är för närvarande ur drift. Detta medför arbete med Driftstoppsrutiner. I första hand utförs analys på akutmärkta rör. Analyssvar erhålls via fax alternativt telefon på akutbeställda analyser. Undvik kompletteringar och icke-akuta beställningar under tiden IT-systemet är ur funktion. Under tiden driftstörningen pågår är vårt IT-system otillgängligt vilket innebär att vi under stoppet inte har möjlighet att ta fram tidigare resultat. Svaren kommer till VAS när IT-systemet åter är i drift.

Driftstörning - Otillgängliga länkar på Vårdgivarewebben

Område

IT/Telefoni

Start

2022-07-01 00:00

Beräknat avslut

2022-07-31 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Vissa länkar fungerar inte från Vårdgivarwebben. Det gäller dokument och sidor som pekar på vårt intranät som inte fungerar för de som finns utanför Region Halland, t ex privata vårdgivare. Men det gäller också dokument och sidor som pekar på en gammal lösning för styrande dokument som inte längre är i bruk.

Varje dokument eller sida som länkar fel måste uppdateras med korrekt länk.

Du som upptäcker döda länkar som du själv inte kan uppdatera mejla information om detta till servicedesk@regionhalland.se

Akut servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-30 12:30

Beräknat avslut

2022-06-30 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för tekniskt serviceunderhåll i 1177 e-tjänsters personalverktyg.

Påverkan:
12.30 kommer 1177 e-tjänsters personalverktyg att stängas ned, vilket innebär att vårdpersonal inte kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 13:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2022-06-30 kl. 12:30

Sluttid:
2022-06-30 kl. 13:00

Kontaktperson:
Yvonne Mårlind, 0720-842885

Driftavbrott - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-22 17:00

Beräknat avslut

2022-06-22 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Pga. buggar i systemet efter releas 4.19 som driftsattes den 16/6 behövs det göras en akuträttning.

Påverkan:
Det går inte att använda systemet under rättningen och reservrutiner rekommenderas.

Starttid:
2022-06-22 kl. 17:00

Sluttid:
2022-06-22 kl. 19:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, E-Hälsa och invånartjänster, 035-2416384

TELE - Uppgradering av TeleQ 20/6 kl.22:00 - 21/6 kl.04:00

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-20 22:00

Beräknat avslut

2022-06-21 04:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

TeleQ kommer ej vara tillgängligt under uppgraderingstiden.

Uppgraderingen innefattar ingen visuellt förändrad funktionalitet för handläggare efter det att uppgraderingen är genomförd.

Uppgraderingen ska lösa driftstörning för fördröjning vid externa samtal. Om du som handläggare i TeleQ fortsatt upplever fördröjning efter Tisdag 21 juni vänligen meddela Servicedesk Telefoni via tel. 010-476 19 00 (61900).

Driftstörning - LifeCare

Område

IT/Telefoni

Start

2022-06-20 09:30

Beräknat avslut

2022-06-21 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ikonen länk har försvunnit från menyn i Lifecare samt systemet är väldigt segt.

Påverkan:
Systemet går att använda men kan upplevas väldigt segt, man jobbar på nationellförvaltning för att åtgärda problemet.

Starttid:
2022-06-20 kl. 09:30

Sluttid:
okänt

Kontaktperson:
Boel Göransson E-hälsa och invånartjänster 035-2416384

837 driftstörningar - sida 4 av 84

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>