Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster - Svevac

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-03 18:00

Beräknat avslut

2021-03-03 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftsättning av ny release i produktion

Påverkan:
Tjänsten är inte tillgänglig för användarna under servicefönstret

Starttid:
2021-03-03 kl 18:00

Sluttid:
2021-03-03 kl 22:00

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-02 13:00

Beräknat avslut

2021-03-02 16:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och Region Hallands nätverks-AD stängs ner för planerat underhåll/produktionssättning av ny/förändrad funktionalitet.

Kataloguppdaterare kan inte logga in i katalogen under tiden för avbrottet.

Brådskande ändringar som inte kan vänta anmäls till Servicedesk för manuell hantering.

Befintliga uppgifter i HSA-katalogen, nätverks-AD eller andra system som använder information från Hallandskatalogen eller HSA påverkas inte (undantaget Internkatalogen på Region Hallands intranät).

Starttid:

2021-03-02 kl. 13:00

Sluttid:

2021-03-02 kl. 17:00

Uppdatering 1:

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Datorkommunikation

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-02 11:00

Beräknat avslut

2021-03-02 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu upplevs störningar i datorkommunikationen.
Ett flertal system upplevs sega eller svåra att nå.

Felsökning pågår!

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

TELE - Driftstörning mobila anknytningar

Område

IT/Telefoni

Start

2021-03-02 10:00

Beräknat avslut

2021-03-02 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Vi har för tillfället störningar på mobila anknytningar (MEX).
Gäller både inkommande och utgående samtal.

Störningen är nationell och berör samtliga Tele2:s kunder.

Felsökning pågår!

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-28 16:00

Beräknat avslut

2021-03-01 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Ny release som innehåller förbättringar av befintlig funktionalitet.

 

Påverkan:

Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin inte vara tillgängligt

 

Starttid:

2021-02-28 kl. 16:00

Sluttid:

2021-03-01 kl. 00:00

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - SITHS

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-25 21:00

Beräknat avslut

2021-02-25 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Inera uppgraderar CA-systemet till en ny version

Påverkan:
Det kommer inte vara möjligt att ge ut nya SITHS-kort, publicera certifikat eller ställa frågor mot spärrlistor.

Starttid:
2021-02-25 21:00

Sluttid:
2021-02-25 23:00

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-24 22:00

Beräknat avslut

2021-02-24 22:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för uppdatering av eFrikort webbapplikationen med en ny funktion för superanvändare.

Påverkan:
Uppdateringen kommer medföra ett kort avbrott i tjänsten som även påverkar ankomstregistrering i VAS på c:a 1-2 minuter.

Starttid:
2021-02-24 kl. 22:00

Sluttid:
2021-02-24 kl. 22:30

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-24 17:00

Beräknat avslut

2021-02-24 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för ny release av 1177 Vårdguidens e-tjänster som innehåller ny och förbättrad funktionalitet.

Påverkan:
Kl. 17.00 kommer 1177 Vårdguidens e-tjänster att stängas ned, vilket innebär att varken invånare eller vårdpersonal kommer att kunna logga in eller vara inloggade. Servicefönstret pågar till 20:00, men tjänsten kan komma att öppnas tidigare, om inga komplikationer uppstår.

Starttid:
2021-02-24 kl. 17:00

Sluttid:
2021-02-24 kl. 20:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Visiba Care

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-24 10:30

Beräknat avslut

2021-02-24 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftstörningen berör kommunikationen via Visiba Care, t ex SMS, video, mail och push-notiser. Felsökning pågår hos leverantören.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2021-02-23 14:00

Beräknat avslut

2021-02-23 15:10

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Igår eftermiddag, 22 februari,  uppstod ett problem i Efrikorts miljöer som innebär att följdfel kan uppkomma. Ett sådant fel som vi nu har sett är att det inte går att göra utskrifter direkt från webbapplikationen. eFrikort är dock uppe och fungerar vanligt med  registreringar av avgifter och frikort, så det går bra att använda eFrikort och tjänsterna som vanligt. Vi vill dock be er om att undvika att göra ändringar i konfiguration och inställningar på vårdhuvudman tills vi meddelat att problemet är löst.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1305 driftstörningar - sida 93 av 131