Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster för IT-system

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-21 19:00

Beräknat avslut

2021-04-22 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2021-04-21 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-service, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Radiologi

Omfattning:
Carestream Vue Motion - (bilddistribution - VAS)
Carestream IMS - (bild Arkiv)
PCI – VMC - (Kranskärlsröntgen)
TMC HSD – (bilddistribution Teleradiologi)
Syngo.Via

Påverkan:
Störningar och avbrott och begränsad tillgänglighet under tiden för driftsavbrottet

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 23:00

Kontaktpersoner:
Thomas Enggren, MTA, 035-136513

4)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Tidpunkt:
Ett kort avbrott kommer att ske någon gång mellan 22:30 – 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

5)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 20:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 – 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

10)
Biztalk

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
All kommunikation genom Biztalks gamla miljö kommer att vara otillgänglig under hela eller delar av perioden.
Röntgen, Patologen, LVMS och Apoteket (E-recept) är flyttade till ny Biztalkmiljö och påverkas inte längre av detta driftstopp.

Det mest kritiska system som kommer att kunna påverkas är:

Ambulans EKG/EKG: Tillfälligt driftstopp för överföring av EKG till Tracemaster från kl.19:00 och som längst till kl. 23:00 om inget annat meddelas.
Tillämpa reservrutin.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 23.00

Kontaktperson:
Malin Dymne, IT-service, 035-172853

11)
Beslutstödssystem

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Systemen kommer vara otillgängliga under delar av servicefönstret

Beslutsstödsystem (ltdwutv3 och ltdw3)

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19:00 - 23:00

Kontaktperson:
Thomas Persson, IT-Service, 035-136532

12)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, inläsning, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Kortare driftavbrott på omnämnda system, 5-10 minuter under tiden för servicefönstret.

Hallandskatalogen

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 - 24.00

Kontaktperson:
Oskar Berg, IT-Service, 0766-973205

13)
Platina

Omfattning:
Systemunderhåll.

Påverkan:
Allt arbete med GAS-ärenden, avvikelser, möteshantering, diariet samt Meetings kan beröras.
Platina kan stundvis vara helt stängt under driftstörningen och hänvisning sker till manuella rutiner.

Tidpunkt:
Arbetet beräknas pågå mellan kl. 19.00 – 22.00

Kontaktperson:
Kristof Tornelv, IT-service, 035-134791

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

TELE – TeleQ – Driftstörning pga hög belastning

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-21 00:00

Beräknat avslut

2021-04-29 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Natten mellan den 28-29/4 kommer leverantören under planerat driftstopp säkra upp TeleQ för att systemet ska klara av att hantera fler antal samtal. Detta pga. den höga belastning som råder under pågående corona-/vaccinations-läge.

Fram tills dess kan handläggare i systemet uppleva seghet och störningar.

Om samtal kopplas ner eller bryter så testa att ringa igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Intygstjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-20 19:00

Beräknat avslut

2021-04-20 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av release 2021-1 av intygstjänster.

Påverkan:
Samtliga intygstjänster, Webcert, Intygsstatistik, Rehabstöd och Mina intyg, kommer att vara otillgängliga under servicefönstret.

Starttid:
2021-04-20 kl. 19:00

Sluttid:
2021-04-20 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Obstetrix problem med scrollning

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-20 16:00

Beräknat avslut

2021-04-23 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Problem på vissa datorer att scrolla i MNV2, MHV3, FV1 och FV2.

 

Påverkan:

Felsökning pågår.

 

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-20 12:00

Beräknat avslut

2021-04-20 12:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Lifecare

Påverkan:
Driftstopp i Lifecare pga akuträttning av två fel:
1. Problem att uppdatera planeringsunderlag när en patient flyttat till annan avdelning. (Plustecknet saknas).
2. Att byta samordningsansvarig på SIP:en går inte. Det påverkar att är man inte samordningsansvarig kan man inte skriva huvudmålet i SIP:en och man kan inte avsluta en SIP.

Starttid:
2021-04-20 kl. 12:00

Sluttid:
2021-04-20 kl. 12:30

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - Inera (npö, journalen och tjänsteplattformen)

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-20 10:55

Beräknat avslut

2021-04-20 12:55

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftstörning - 1177 Vårdguidens e-tjänster personalverktyg

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-19 09:05

Beräknat avslut

2021-04-19 15:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Just nu kan det vara problem med personalinloggningen.

 

Felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftsavbrott - IMS och Vue Motion

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-17 09:00

Beräknat avslut

2021-04-17 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av IMS (Röntgen Hallands bildarkiv) och Vue Motion (bildvisare kopplat till arkivet) genomförs lördag 17/4 och påverkar åtkomst till arkiverade bilder.

Påverkan:
Totalt avbrott under tiden för uppgraderingen. Under denna tid går det inte att hämta eller se bilder som enbart finns i arkivet.

Starttid:
2021-04-17 kl. 09:00

Sluttid:
2021-04-17 kl. 20:00

Kontaktperson:
Ingemar Moran, MTA, 0340-481190
Anna Hillertz Brännström, Röntgen Halland, 0340-647941

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-15 19:00

Beräknat avslut

2021-04-15 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftstopp i Lifecare.

Påverkan:
Driftstopp i Lifecare för leverantören gör en uppdatering.

Starttid:
2021-04-15 kl. 19:00

Sluttid:
2021-04-15 kl. 21:00

Kontaktperson:
Helena Nord, 035-174394

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster - Pascal

Område

IT/Telefoni

Start

2021-04-14 20:00

Beräknat avslut

2021-04-14 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Migrering av dosmottagare.

Påverkan:
Under servicefönstret kan Pascal tillfälligt vara otillgänglig. Korta avbrott kan förekomma och inloggade användare kan bli utloggade och behöva logga in igen.

Starttid:
2020-04-14 kl. 20:00

Sluttid:
2020-04-14 kl. 21:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1321 driftstörningar - sida 89 av 133