Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Uppdaterad driftstörning - NCS, inloggning på dator

Område

IT/Telefoni

Start

2024-07-12 11:00

Beräknat avslut

2024-07-15 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Läs mer om detta på nyhetssidan på intranätet.

Starttid

2024-07-12 Kl: 11:00

Sluttid

2024-07-15 Kl: 07:00

Kontaktperson

Mattias Karlsson

Planerat driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2024-07-03 12:00

Beräknat avslut

2024-07-03 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2024-07-03 kl. 12:00

Sluttid:
2024-07-03 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Driftstörning - Nätverkstrafik i Varberg

Område

IT/Telefoni

Start

2024-07-02 14:30

Beräknat avslut

2024-07-02 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Vi upplever just nu störningar i datatrfiken i Varberg.
Felsökning pågår!

Oplanerat driftavbrott - SMS och Swish fungerar inte i Carita

Område

IT/Telefoni

Start

2024-06-27 07:45

Beräknat avslut

2024-06-27 10:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
SMS och Swish fungerar inte i Carita
Leverantör felsöker.

Starttid:
2024-06-27 kl. 07:45

Sluttid:
Ej känt

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Planerat Driftavbrott - Skånegatan 59, Halmstad

Område

IT/Telefoni

Start

2024-06-26 17:00

Beräknat avslut

2024-06-26 17:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Driftavbrott på Skånegatan 59.

GAS, 1177, RGS Stab, Upphandling, Ambulans Stab

Påverkan

All kommunikation till Skånegatan 59 kommer att brytas. Anledningen är ny inkommande fiber samt redundans för 1177.

Alla system påverkas.

För att undvika databas- samt postlåsningar, behöver verksamheter logga ut från datorer på Skånegatan 59.

Starttid

2024-06-26, 17:00

Sluttid

2024-06-26, 17:30

Kontaktperson

Danijela Huskic, RK ITD, 035-136647

Driftstörning - Födelseanmälan

Område

IT/Telefoni

Start

2024-06-26 15:00

Beräknat avslut

2024-06-27 08:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Felsökning pågår os INERA

Starttid

2024-06-26 Kl: 15:00

Sluttid

Okänd

Kontaktperson

Mattias Karlsson

Oplanerat driftavbrott/driftstörning – Hallandskatalogens synkning

Område

IT/Telefoni

Start

2024-06-26 13:00

Beräknat avslut

2024-06-26 15:43

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Synken mellan Hallandskatalogen och HSA och NätverksAD är tillfälligt ur funktion.

Påverkan

Kataloguppdaterare kan logga in i katalogen som vanligt, men nya uppgifter skickas inte till varken HSA eller AD. Befintlig data i Hallandskatalogen eller anslutna tjänster påverkas inte. Åtgärder pågår.

Starttid

2024-06-26 Kl: 13:00

Sluttid

Oklart

Kontaktperson

Karoline Koinberg, Applikationer för regional utveckling, Karoline.Koinberg@regionhalland.se

Planerat driftavbrott – Cosmic Utbildnings-miljö

Område

IT/Telefoni

Start

2024-06-24 00:00

Beräknat avslut

2024-06-28 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Cosmic Utbildnings-miljö uppgraderas till version 1.5 SP1 under vecka 26

Påverkan:
Miljön kommer att vara stängd 24:e tom 26:e Juni.
Resten av veckan är miljön öppen. men mindre störningar kan förekomma.

Starttid:
2024-06-24 kl. 00:00

Sluttid:
2024-06-28 kl. 17:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Planerat driftavbrott – NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2024-06-19 22:30

Beräknat avslut

2024-06-19 23:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig större delen av driftavbrottet men även driftstoppsrutin ska följas.

Starttid:
2024-06-19 kl. 22:30

Sluttid:
2024-06-19 kl. 23:30

Kontaktperson:
Magnus Svärd, 0701-821654

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster

Område

IT/Telefoni

Start

2024-06-19 19:00

Beräknat avslut

2024-06-20 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster 2024-06-19 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2024-06-19 kl. 19:00

Sluttid:
2024-06-19 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2024-06-19 kl. 19:00

Sluttid:
2024-06-19 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2024-06-19 kl. 22:30

Sluttid:
2024-06-19 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, RK ITD, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2024-06-19 kl. 20:00

Sluttid:
2024-06-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2024-06-19 kl. 20:00

Sluttid:
2024-06-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2024-06-19 kl. 19:00

Sluttid:
2024-06-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2024-06-19 kl. 19:00

Sluttid:
2024-06-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2024-06-19 kl. 19:00

Sluttid:
2024-06-19 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTH, 0340-481727

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2024-06-19 kl. 19:00

Sluttid:
2024-06-19 kl. 20.00

Kontaktperson:
Torbjörn Olander, IT-säkerhet & Infrastruktur, 070-1916289

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-06-19 kl. 19:00

Sluttid:
2024-06-19 kl. 20.00

Kontaktperson:
Torbjörn Olander, IT-säkerhet & Infrastruktur, 070-1916289

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-06-19 kl. 19:00

Sluttid:
2024-06-19 kl. 20.00

Kontaktperson:
Torbjörn Olander, IT-säkerhet & Infrastruktur, 070-1916289

12)
AIQU (Resurshanterare för AI beräkningar)

Omfattning:
Linuxpatchning och ev. uppdatering firmware LTAIGPU01.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-06-19 kl. 19:00

Sluttid:
2024-06-19 kl. 20.00

Kontaktperson:
Torbjörn Olander, IT-säkerhet & Infrastruktur, 070-1916289

1343 driftstörningar - sida 1 av 135

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>