Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning - Rådgivningsstödet Webb

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-28 11:45

Beräknat avslut

2023-03-28 13:20

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Just nu kan användare uppleva problem med att logga in i Rådgivningsstödet Webb.

Felsökning pågår hos leverantör.

Starttid:
2023-03-28 kl. 12:45

Sluttid:
Okänt

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Servicefönster - Journalen på 1177

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-23 08:30

Beräknat avslut

2023-03-23 11:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version, Journalen 4.4.

Påverkan:
Under delar av servicefönstret kommer tjänsten vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret. Det gäller både Journalen för invånare och Journalen Admin.

Starttid:
2023-03-23 kl. 08:30

Sluttid:
2023-03-23 kl. 11:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, 0340-580295

Driftavbrott - VAS

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-22 22:30

Beräknat avslut

2023-03-23 01:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Den 22/3–2023 planerar vi att uppgradera VAS till en ny version, VAS 50.1. Det blir ett avbrott med läskopia. Mer information kommer att finnas i nyhet på intranätet och vårdgivarewebben.

Preliminär tidplan för uppgraderingen:
22.30 - VAS produktion stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 23:00 - VAS läskopia startas - VAS och NCS mfl kan nås
ca 00:40 - VAS läskopia stoppas - VAS och NCS mfl kan inte nås
ca 01:00 - VAS produktion startas - VAS och NCS mfl kan nås som vanligt. Resterande tester pågår i ca 30 minuter för att säkerställa all funktionalitet.

Omfattning:
VAS och de system som öppnas från VAS samt remiss och svar omfattas av driftavbrottet.

Påverkan:
Under tiden som läskopian är tillgänglig går det att läsa information, men inte uppdatera i VAS.
Det går också att öppna t ex: NCS, Aweria och Medspeech från VAS läskopia.
För mer information om påverkan vid läsläge se: Guide för VAS läsläge

Driftavbrottsrutiner ska förberedas och användas vid behov.
För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide

Information om driftstoppet kommer också att publiceras under Driftstörningar på Intranätet och i Driftinformation, samt
kommer i VAS inloggningsbild från kl. 07.00 den 22/3-2023.

Starttid:
2023-03-22 kl. 22:30

Sluttid:
2023-03-23 kl. 01:30

Kontaktperson:
Niklas Persson, IT-Service, 0705-273315
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-22 12:00

Beräknat avslut

2023-03-22 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2022-03-22 kl. 12:00

Sluttid:
2022-03-22 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Driftstörning - NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-20 08:15

Beräknat avslut

2023-03-31 08:44

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:

Från 16/3 efter uppgraderingen av NCS Läkemedelsmodul har det uppstått problem för vissa användare att nå NCS Läkemedelsmodul.

Det kan finnas olika anledningar till att inloggningsproblemtik uppstår.

Vid problem kontakta supporten för hjälp och uppge vilken dator problemet finns på. 

Felsökning pågår tillsammans med leverantören.

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-18 21:00

Beräknat avslut

2023-03-19 05:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för eFrikort.

Påverkan:
Under servicefönstret finns en förhöjd risk för störningar i eFrikort webbapplikation och vid ankomstregistreringar.

Starttid:
2023-03-18 kl. 21:00

Sluttid:
2023-03-19 kl. 05:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, Karin.Westholm@regionhalland.se

Driftstörning NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-17 08:00

Beräknat avslut

2023-03-17 15:30

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Omfattning:

Just nu är det problem för vissa användare att nå NCS Läkemedelsmodul.
Vid problem kontakta supporten för hjälp och uppge vilken dator problemet finns på.

Felsökning pågår.

Påverkan:

Hur påverkas systemet/utrustningen?. Ex. Totalt avbrott eller sporadiska störningar

Uppdatering 1:

Servicefönster - Nationell patientöversikt (NPÖ)

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-16 08:00

Beräknat avslut

2023-03-16 14:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör för driftsättning av ny version, NPÖ 4.4.

Påverkan:
Under första delen av servicefönstret (ca 8-10) kommer tjänsten vara otillgänglig, men störningar kan förekomma under hela fönstret.

Starttid:
2023-03-16 kl. 08:00

Sluttid:
2023-03-16 kl. 14:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, 0340-580295

Driftavbrott - PMO BHV-Journal

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-16 07:00

Beräknat avslut

2023-03-16 09:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av PMO BHV-Journal till version 13.3

Påverkan:
Torsdagen 16/3 2023 kommer PMO att uppgraderas mellan kl07:00 – 10:00
Uppgraderingen innehåller rättelse i nutritionsfunktionaliteten. Fullammad kommer inte att vara förvalt.

Edit: Uppgraderingen är nu klar i PMO ver 13.3 men VDI dröjer tills efter kl 10.

OBS! Användare som använder sig av VDI, det kommer det att dröja tills efter kl 10. Avsluta VDI sessionen och logga in på nytt.

Under dessa 2 timmar får ingen vara inloggad i PMO. Andra system går bra att använda.

Observera att PMO 13.3 installeras i utloggat läge. När uppgraderingen är klar, behöver datorn startas om och den behöver vara i utloggat läge i minst 10 minuter innan du loggar in. Om du använder PMO genom VDI behöver du logga ut och in på nytt i VDI

Starttid:
2023-03-16 kl. 07:00

Sluttid:
2023-03-16 kl. 10:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftstopp - NCS Läkemedelsmodul

Område

IT/Telefoni

Start

2023-03-15 22:30

Beräknat avslut

2023-03-16 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 15 mars från kl. 22:30 påbörjas uppdatering av NCS Läkemedelsmodul till version 5.14.4.

Påverkan:
Uppdateringen kräver ett driftstopp och NCS Läkemedelsmodulkan ej nås från kl. 22:30 till cirka kl. 01:00.

 

Den nya versionen av NCS Läkemedelsmodul innehåller en del utvecklingar och felrättningar, bl a:

  • Ytterligare utveckling av ändringsorsak
  • Kortkommando för dosreplikering
  • Uppgradering mot Janusmed fosterpåverkan och amning
  • Elektronisk förskrivning av spolvätska

Mer information om innehållet finner ni i Leveransbesked NCS Läkemedelsmodul 5.14.4.

 

Uppdateringen kräver ett driftstopp
Produktionsmiljön för NCS Läkemedelsmodul kan inte nås mellan kl. 22:30 – 01:00

Under detta driftstopp är NCS Läsmiljö tillgänglig.

NCS rutiner för driftstopp ska förberedas och användas.
Vid detta driftstopp kommer NCS Läsmiljö användas upptill befintlig driftstoppsrutin. För utskrift av aktuella ordinationer välj utskrift aktuella ordinationer genom menyval patient i NCS Läkemedelsmodul, Patient -> Skriv ut -> Aktuella ordinationer eller Via högerklick i ordinationslistan -> Utskrift aktuella ordinationer. Utskriften kan t.ex. användas för att signera vilka läkemedel som administrerats till patienten under detta planerade driftstopp.

För utskrift av aktuella ordinationer, se denna guide Aktuella ordinationer - Utskrift - NCS.

NCS Läsmiljö
NCS Läsmiljö nås via VAS genom sedvanligt anrop till NCS Läkemedelsmodul. Vyerna är en läsmiljö av läkemedelsinformationen, i listen står det NCS vårdportal Läsmiljö. Ingen registrering av läkemedelsinformation ska ske under servicefönstret (knappar i vyerna är inte aktiva).

OBS: Ny eller ändring av läkemedelsinformation kopplat till ordination eller administration av läkemedel under driftstoppet ska registreras i NCS Läkemedelsmodul när systemet åter är i drift.

Starttid:
2023-03-15 kl. 22:30

Sluttid:
2023-03-16 kl. 01:00

Kontaktperson:
Elin Larnemo, IT och Digitalisering, 035-131094
Lena Johansson, IT och Digitalisering, 0340-580293

1121 driftstörningar - sida 13 av 113