Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-17 12:00

Beräknat avslut

2024-01-17 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen), Milou kommer inte att fungera. För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2024-01-17 kl. 12:00

Sluttid:
2024-01-17 kl. 13:30

Kontaktperson:
Magnus Svärd, RK ITD, 0701-821654

Underhållsarbete för SITHS eID

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-16 22:00

Beräknat avslut

2024-01-16 23:59

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören kommer att genomföra ett underhållsarbete som påverkar legitimering och underskrift med SITHS eID.

Påverkan:
Användare kan till och från ett antal gånger under hela servicefönstret uppleva problem med legitimering och underskrift med SITHS eID

Starttid:
2024-01-16 kl. 22:00

Sluttid:
2024-01-16 kl. 23:59

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Driftavbrott – Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-16 17:00

Beräknat avslut

2024-01-16 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören driftsätter Lifecare 4.30.6.

Påverkan:
Systemet går inte att använda under den tiden.

Starttid:
2024-01-16 kl. 17:00

Sluttid:
2024-01-16 kl. 19:00.

Kontaktperson:
Mattias Karlsson Huvudjournal och hälsoinformatik

Driftstörning - Platina och Signeringsportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-16 12:00

Beräknat avslut

2024-01-16 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av en komponent till systemen

Påverkan:
Systemen kommer vara i drift men det kommer vara störningar vid konvertering av dokument till PDF samt signering av dokument.

Starttid:
2024-01-16 kl. 12:00

Sluttid:
2024-01-16 kl. 13:00

Kontaktperson:
Patrik Ingblom, RK ITD, patrik.ingblom@regionhalland.se

Driftavbrott – Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-10 17:00

Beräknat avslut

2024-01-10 19:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören kommer uppdatera Lifecare till version 4.30

Påverkan:
Under uppgraderingen kommer systemet vara otillgängligt.

Starttid:
2024-01-10 kl. 17,00

Sluttid:
2024-01-10 kl. 19:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Driftavbrott Sesam-1177 LMN integration

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-09 12:00

Beräknat avslut

2024-01-09 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Planerat driftavbrott på grund av att det kommer ske förändringar på bakomliggande infrastruktur kopplat till integrationen LMN-1177 för slutanvändare.

Påverkan:
De som påverkas är slutanvändare som skall göra beställning av läkemedelsnära produkter via 1177.

Starttid:
2024-01-09 kl. 12:00

Sluttid:
2024-01-09 kl. 13:00

Kontaktperson:
Magnus Svärd, RK IT, 0701-821654

Driftstörning - ITD:s Fjärrstyrningsverktyg

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-08 10:43

Beräknat avslut

2024-01-08 11:55

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Applikationen är otillgänglig

Påverkan

Supporttekniker kan inte fjärrstyra klienter för support

Starttid

2024-01-08 10:43

Sluttid

Oklart

Kontaktperson

Linus Bertilsson

Oplanerat driftavbrott - Labbsystem för Klinisk kemi och Klinisk mikrobiologi.

Område

IT/Telefoni

Start

2024-01-02 15:45

Beräknat avslut

2024-01-02 19:15

Uppdateringar -
 
Beskrivning

LVMS IT-systemet på Klinisk kemi och Klinisk Mikrobiologi är för närvarande ur drift.
Detta medför arbete med Driftstoppsrutiner.
I första hand utförs analys på akutmärkta rör. Analyssvar erhålls via fax alternativt telefon på akutbeställda analyser.
Undvik kompletteringar och icke-akuta beställningar under tiden IT-systemet är ur funktion.
Under tiden driftstörningen pågår är vårt IT-system otillgängligt vilket innebär att vi under stoppet inte har möjlighet att ta fram tidigare resultat. Svaren kommer till VAS när IT-systemet åter är i drift.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meddelande läggs ut på intranätet, eller tas bort, när systemet åter är i drift och driftstoppsrutiner upphör.

Starttid:
2024-01-02 kl. 15:45

Sluttid:
Okänt

Driftstörning - Webcert

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-20 10:05

Beräknat avslut

2023-12-20 13:04

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Otillgängligt

Påverkan

Felsöks av levernatör

Starttid

2023-12-20 10:03

Sluttid

2023-12-20 13:03

Kontaktperson

Mattias Karlsson

Driftavbrott – MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2023-12-18 20:30

Beräknat avslut

2023-12-19 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 18 december genomförs en uppgradering av MittVaccin.

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt. Onlinebokningen kommer inte kunna användas under denna tid.

Starttid:
2023-12-18 kl. 20:30

Sluttid:
2023-12-19 kl. 01:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

1324 driftstörningar - sida 13 av 133