Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftstörning PSweb självservice.

Område

IT/Telefoni

Start

2023-07-21 08:00

Beräknat avslut

2023-07-21 13:55

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Driftstörning PSweb självservice.

Omfattning

Oplanerad driftstörning på psweb självservice

Påverkan

psweb självservice

Otillgängligt ca: 08:00 - 14:00

Uppdatering 1:

Driftavbrott – Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2023-07-03 17:00

Beräknat avslut

2023-07-03 20:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Prestanda förbättrande åtgärder

Påverkan:
Totalt driftstopp, reservrutin får användas vid behov

Starttid:
2023-07-03 kl. 17.00

Sluttid:
2023-07-03 kl. 20.00

Kontaktperson:
Boel Göransson, E-hälsa och invånartjänster, 035-2416384

Driftstörning – Datakommunikation i Falkenberg

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-28 20:30

Beräknat avslut

2023-06-28 23:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Tisdagen den 28 juni mellan kl. 20:30 – 23:00, genomförs ett servicearbete i vår infrastruktur för datakommunikation i Falkenberg.

Påverkan:
Arbetet kommer att medföra störningar i datatrafiken för Region Hallands enheter inom Falkenbergs Kommun under perioden för arbetet.

Påverkar bla.
Ambulansen
Palliativa vården
Labb
Vårdcentraler
Folktandvård

Starttid:
2023-06-28 kl. 20:30

Sluttid:
2023-06-28 kl. 23:00

Kontaktperson:
Magnus Gabrielsson, IT-säkerhet och infrastruktur, 073-0936541

Planerat avbrott i Platform24

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-27 00:00

Beräknat avslut

2023-06-27 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Platform24 har avbrott för underhåll. Plattformen kommer att vara otillgänglig under denna tid.

Påverkan:
Totalt avbrott mellan starttid och sluttid.

Starttid:
2023-06-27 kl. 00:00

Sluttid:
2023-06-27 kl. 07:00

Kontaktperson:
Alexandra Ferm, Alexandra.Ferm@regionhalland.se

Driftstörning - Segt nätverk

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-26 08:48

Beräknat avslut

2023-06-26 11:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Just nu är störningar i våra nätverksförbindelserna

Påverkan

Förbindelserna kan upplevas som sega

Starttid

2023-06-26 08:48

Sluttid

Okänd

Kontaktperson

Andrej Ristovski

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-21 19:00

Beräknat avslut

2023-06-22 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

1)
Inställt!  System för Klinisk kemi

Inget driftstopp denna gång.

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
Inställt!  System för Klinisk Patologi

Inget driftstopp denna gång.

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2023-06-21 kl. 22:30

Sluttid:
2023-06-21 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2023-06-21 kl. 20:00

Sluttid:
2023-06-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTA, 0340-481727

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2023-06-21 kl. 20:00

Sluttid:
2023-06-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTA, 0340-481727

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2023-06-21 kl. 19:00

Sluttid:
2023-06-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTA, 0340-481727

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-06-21 kl. 19:00

Sluttid:
2023-06-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTA, 0340-481727

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2023-06-21 kl. 19:00

Sluttid:
2023-06-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Kristofer Markham, MTA, 0340-481727

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2023-06-21 kl. 19:00

Sluttid:
2023-06-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-06-21 kl. 19:00

Sluttid:
2023-06-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-06-21 kl. 19:00

Sluttid:
2023-06-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

12)
AIQU (Resurshanterare för AI beräkningar)

Omfattning:
Linuxpatchning och ev. uppdatering firmware LTAIGPU01.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2023-06-21 kl. 19:00

Sluttid:
2023-06-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

13)
Underhållsarbete på Cisco-video infrastruktur

Omfattning:
Underhållsarbete på infrastrukturen som används av Ciscoutrustningar i konferensrum

Påverkan:
Servrar kommer att vara otillgängliga och inga enheter kommer att kunna ringa till möten under servicetiden.
Pågående möten kommer att bli avbrutna.

Starttid:
2023-06-21 kl. 19:00

Sluttid:
2023-06-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Martin Lundström, Digital Arbetsplats & Plattformar, 0790-980442

Driftavbrott - Obstetrix och Milou

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-21 12:00

Beräknat avslut

2023-06-21 13:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Obstetrix och Milou stängt för service

Påverkan:
Under stoppet bör Obstetrix vara stängt, inte bara utloggat med F8 (annars blir det felmeddelande då Obstetrix startas igen). Milou kommer inte att fungera.
För övrigt går datorerna bra att använda.

Starttid:
2022-06-21 kl. 12:00

Sluttid:
2022-06-21 kl. 13:30

Kontaktperson:
Lena Johansson, RK ITD, 0340-580293

Uppdatering av Region Hallands VDI plattform

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-21 00:09

Beräknat avslut

2023-06-21 09:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

VDI Miljön är påverkad

Påverkan

Det skall inte vara några störningar då vi har redundans på servrar. Men det kan uppstå sporadiska störningar.

Starttid

21/6-2023 kl 09:00

Sluttid

21/6-2023 kl 16:00

Kontaktperson

Billy Larsson de Kock, Digital Arbetsplats och Plattformar

Driftavbrott - Trådlöst nätverk

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-20 22:30

Beräknat avslut

2023-06-21 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
På grund av uppgradering av trådlös infrastruktur så kommer trådlöst nätverk inte vara tillgängligt.

Påverkan:
Påverkar all utrustning som går vi trådlöst nätverk
Alla SSID.

Bla.
Care event
Poc datorer
Mobila RTG
Ekg maskiner
Laptops
Region Halland Guest
Enkäts plattor
Phillips patientövervakning som går via Regionens trådlösa nätverk

Starttid:
2023-06-20 kl. 22:30

Sluttid:
2023-06-21 kl. 01:00

Kontaktperson:
Magnus Gabrielsson, IT-säkerhet och infrastruktur, 0730936541

Planerat avbrott i Platform24

Område

IT/Telefoni

Start

2023-06-20 00:00

Beräknat avslut

2023-06-20 07:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Platform24 har avbrott för underhåll. Plattformen kommer att vara otillgänglig under denna tid.

Påverkan:
Totalt avbrott mellan starttid och sluttid.

Starttid:
2023-06-20 kl. 00:00

Sluttid:
2023-06-20 kl. 07:00

Kontaktperson:
Alexandra Ferm, Alexandra.Ferm@regionhalland.se

1239 driftstörningar - sida 16 av 124