Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Driftavbrott - Sesam, både för hjälpmedel och centralförrådet

Område

IT/Telefoni

Start

2024-03-05 15:00

Beräknat avslut

2024-03-05 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 5:e mars med start kl. 15:00 sker ett större systemunderhåll av Sesam.
Driftstoppet beräknas vara klart kl. ca. 21:00.

Påverkan:
Under uppgraderingsarbetet är det totalt driftstopp i systemet och beställare har inte tillgång till websesam.

Starttid:
2024-03-05 kl. 15:00

Sluttid:
2024-03-05 kl. 21:00

Kontaktperson:
Magnus Svärd, IT och Digitalisering, 070-1821654

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Servicefönster i Rådgivningsstödet Webb

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-29 10:00

Beräknat avslut

2024-02-29 12:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Leverantören har ett servicefönster i Rådgivningsstödet Webb

Påverkan:
Under delar av servicefönstret kan användare inte logga in i Rådgivningsstödet Webb. Störningen beräknas pågå upp till 15 min.
Användare som redan är inloggade eller anropar Rådgivningsstödet Webb via sjunet påverkas inte.

Starttid:
2024-02-29 kl. 10:00

Sluttid:
2024-02-29 kl. 12:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - Sesam LMN

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-29 07:00

Beräknat avslut

2024-03-01 13:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Under perioden 29 februari kl. 07:00 till 1 mars kl. 18:00 sker en uppdatering i Sesam LMN. Ingen förskrivning kan ske i systemet under uppdateringen.

Påverkan:
Ingen förskrivning kan ske i Sesam LMN under uppdateringen.

Starttid:
2024-02-29 kl. 07:00

Sluttid:
2024-03-01 kl. 13:00

Kontaktperson:
Magnus Svärd, IT och Digitalisering, 070-1821654

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott – AKnet

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-27 17:00

Beräknat avslut

2024-02-27 17:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 27:e februari från kl. 17:00 påbörjas uppdatering av AKnet.

Påverkan:
Uppdateringen kräver ett driftstopp
Produktionsmiljön för AKnet kan inte nås mellan kl. 17:00 – 17:30.
Under driftstopp ska ingen inloggning göras i systemet, ingen läsmiljö finns att tillgå.

AKnet är inte tillgängligt under driftstoppet.
Under driftstoppet får reservrutin användas. Rutin – AKnet reservrutin

Vid inskrivning till slutenvård för patient med Waran-ordination (då doseringsinformation inte kan nås) sätts lämpligen Waran-ordinationen ut med kontroll och får sedan uppdateras med doseringsinformation när AKnet åter är tillgängligt.

Vi ber er lägga ett ärende till Läkemedelssupporten via Servicedesk om ni efter driftstoppet får problem eller har frågor.

Starttid:
2023-02-27 kl. 17:00

Sluttid:
2023-02-27 kl. 17:30

Kontaktperson:
Anneli Skoglund, IT och Digitalisering, 035-136556
Magnus Svärd, IT och Digitalisering, 0701–821654

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Underhållsarbete - ServiceDesk Plus Ärendehanteringssystem

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-27 17:00

Beräknat avslut

2024-02-27 18:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning

Otillgängligt under arbets gång

Påverkan

Gåe ej att lägga supportärenden

Starttid

2024-02-27 17:00

Sluttid

2024-02-27 18:00

Kontaktperson

Andreas Olsson

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott – MittVaccin

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-22 20:30

Beräknat avslut

2024-02-23 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Den 22 februari genomförs en uppgradering av MittVaccin. Versionen innehåller nya funktionaliteter, uppdateringar, rättningar och buggfixar.

Det som får påverkan i Region Halland är bland annat följande:

    • Lägga till Vaccin på egen mott – sökning kan nu göras på sjukdomsskydd
    • Ny symbol sammanhållen vaccinationsjournal
    • Historiska vaccinationer får ny symbol
    • Länk till FASS visas nu även i snabbvaccinationsflödet
    • Förändringar av val av ordinatör och visning av tidigare givna vaccinationer i vaccinplan.

Länk till Leveransbesked 240222

Påverkan:
Under tiden för servicefönstret kommer MittVaccin vara otillgängligt. Onlinebokningen kommer inte kunna användas under denna tid

Starttid:
2024-02-22 kl. 20:30

Sluttid:
2024-02-23 kl. 00:00


Kontaktperson:

Magnus Svärd, RK ITD, 070-1821654

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Rubrik

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-22 08:00

Beräknat avslut

2024-02-22 01:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

lkjlksdjflkjsdlkfj

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott - NCS Läkemedel

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-21 22:30

Beräknat avslut

2024-02-21 23:30

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Servicearbete ska göras på NCS:s servrar.

Påverkan:
Arbetet kräver ett driftstopp i NCS Läkemedel. Läsmiljön är tillgänglig större delen av driftavbrottet men även driftstoppsrutin ska följas

Starttid:
2024-02-21 kl. 22:30

Sluttid:
2024-02-21 kl. 23:30

Kontaktperson:
Magnus Svärd, 0701-821654

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-21 19:00

Beräknat avslut

2024-02-22 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Driftavbrott: Information om kommande servicefönster/driftavbrott 2024-02-21 kl. 19:00 - 24:00
Övergripande kontaktperson:
Håkan Hansson, IT-säkerhet och infrastruktur, 035-136625

1)
System för Klinisk kemi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk kemi.
Reservrutiner skall användas under tiden.

Påverkan:
Omnämnda system kommer att vara otillgängliga hela eller delar av perioden.
Manuella rutiner körs under servicefönster.

Starttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481
Bodil Arvidsson, Klinisk kemi, Halmstad, 035-131813
Elisabeth Holmqvist, Klinisk kemi, Varberg, 0340-481917

2)
System för Klinisk Patologi

Omfattning:
Förändring och underhållsarbeten på alla system för Klinisk Patologi.

Påverkan:
Systemen på avdelningen kommer ej att vara tillgängliga hela eller delar av perioden.
Hemarbetare kan ej jobba i Analytix.

Starttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 23:00

Kontaktpersoner:
Sofie Sandin, MTH Informationssystem, 035-134944
Jan Hildén, MTH Informationssystem, 0340-481481

3)
Medspeech

Omfattning:
Underhåll på databasserver

Påverkan:
Kort avbrott som innebär att Medspeech kommer att behöva startas om, ett felmeddelande kommer att visas. Har diktat spelats in under avbrottet finns följande guide för hur det hanteras: https://zero.comaround.com/link/f16cbade8a4a4145b5fe08d784f5d7be/

Starttid:
2024-02-21 kl. 22:30

Sluttid:
2024-02-21 kl. 23:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, RK ITD, 0340-580295

4)
AmbulansEKG

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Corpuls – Ambulans EKG.

Påverkan:
Kommer inte gå att skicka in EKG från ambulanserna till Tracemaster under denna period.

Starttid:
2024-02-21 kl. 20:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

5)
Tracemaster, EKG granskning/lagring

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av Tracemaster.

Påverkan:
Tracemaster kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.
Kommer ej gå att granska EKG i Tracemaster.

Starttid:
2024-02-21 kl. 20:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

6)
Syngo Dynamics

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden. Detta är system som i huvudsak används dagtid.

Starttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

7)
WORKLIST på EKG-apparater och Ultraljudsapparater

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

8)
Miljö för Bentäthetsmätning

Omfattning:
Uppdatering och underhåll av operativsystem och system, säkerhetsuppdateringar mm.

Påverkan:
Omnämnt system kommer att vara otillgängligt hela eller delar av perioden.

Starttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 21:00

Kontaktperson:
Per-Inge Sköld, MTH, 035-131054

9)
Patchning integrationsserver Agresso/Sesam

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering av firmware LTHMCINT. Integrationsserver mellan Sesam och Agresso

Påverkan:
30 min nertid för omstarter

Starttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

10)
Hallandskatalogen

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTHAKMIM.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

11)
Beslutsstödssystem

Omfattning:
Windowspatchning och ev. uppdatering firmware LTDW3.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

12)
AIQU (Resurshanterare för AI beräkningar)

Omfattning:
Linuxpatchning och ev. uppdatering firmware LTAIGPU01.

Påverkan:
30 min nertid för omstarter.

Starttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 20.00

Kontaktperson:
Mårten Möllborn, IT-säkerhet & Infrastruktur, 079-0670952

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

Driftavbrott – Lifecare

Område

IT/Telefoni

Start

2024-02-21 17:00

Beräknat avslut

2024-02-21 21:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett driftavbrott är planerat i Lifecare av leverantör.

Påverkan:
Det är ett totalt driftavbrott utan läsläge.

Starttid:
2024-02-21 kl. 17:00

Sluttid:
2024-02-21 kl. 19:00

Kontaktperson:
Mattias Karlsson, Huvudjournal och hälsoinformatik

Vid frågor kontakta Servicedesk 010-476 19 00

1308 driftstörningar - sida 10 av 131

<< < 7 8 9 10 11 12 13 > >>