Direkt till innehållet
Länk till förstasidan

Servicefönster Svevac

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-18 18:00

Beräknat avslut

2020-05-18 22:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Driftsättning av ny release i produktion

Påverkan:
Tjänsten är inte tillgänglig för användarna under servicefönstret

Starttid:
2020-05-18 kl. 18:00

Sluttid:
2020-05-18 kl. 22:00

Kontaktperson:
Lena Johansson, IT-Service, 0340-580293

Driftavbrott - 1177 Personalverktyg

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-18 11:00

Beräknat avslut

2020-05-19 08:00

Uppdateringar

1

 
Beskrivning

Omfattning:
Det är för närvarande ett driftavbrott i 1177 Personalverktyg.
Påverkan:
Inga användare kan använda personalverktyget.
Felsökning pågår hos leverantör.

Uppdatering 1:

Servicefönster - eFrikort

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-16 21:00

Beräknat avslut

2020-05-17 06:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Ett servicefönster är planerat av leverantör.

Påverkan:
Under servicefönstret finns det en ökad risk för korta störningar i tjänsten.

Starttid:
2020-05-16 kl. 21:00

Sluttid:
2020-05-17 kl. 06:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-service, 073-1432113

Driftavbrott - Kompetensportalen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-13 12:00

Beräknat avslut

2020-05-13 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Uppgradering av Kompetensportalen.

Påverkan:
Systemet är inte tillgängligt under tiden för uppgradering.
Utvecklingssamtal kan inte genomföras i systemet.
Roller och kompetenser kan inte administreras i systemet.

Starttid:
2020-05-13 kl. 12:00

Sluttid:
2020-05-13 kl. 17:00

Kontaktperson:
Pernilla Johansson, RGS GAS, Pernilla.johansson@regionhalland.se

Servicefönster 1177 Vårdguidens e-tjänster

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-12 22:00

Beräknat avslut

2020-05-13 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhållsarbete är planerat av leverantör som bla omfattar kapacitetshöjande åtgärder för att hantera den ökade lasten.

Påverkan:
Tjänsterna kommer ej vara tillgängliga några minuter under servicefönstrets första del. Observera att det under hela servicefönstret finns en förhöjd risk för instabilitet eller andra oförutsedda driftstörningar.

Starttid:
2020-05-12 kl. 22:00

Sluttid:
2020-05-12 kl. 24:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, IT-Service, 0766-965747

Servicefönster 1177.se

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-12 22:00

Beräknat avslut

2020-05-13 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhållsarbete är planerat av leverantör som bla omfattar kapacitetshöjande åtgärder för att hantera den ökade lasten.

Påverkan:
Tjänsterna kommer ej vara tillgängliga några minuter under servicefönstrets första del.  Observera att det under hela servicefönstret finns en förhöjd risk för instabilitet eller andra oförutsedda driftstörningar.

Starttid:
2020-05-12 kl. 22:00

Sluttid:
2020-05-12 kl. 24:00

Kontaktperson:
Boel Göransson, IT-Service, 0766-965747

Servicefönster - RGS Webb

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-12 22:00

Beräknat avslut

2020-05-13 00:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Omfattning:
Underhållsarbete är planerat av leverantör som bla omfattar kapacitetshöjande åtgärder för att hantera den ökade lasten.

Påverkan:
Tjänsterna kommer ej vara tillgängliga några minuter under servicefönstrets första del.  Observera att det under hela servicefönstret finns en förhöjd risk för instabilitet eller andra oförutsedda driftstörningar.

Endast de kunder som har åtkomst till Rådgivningsstödet webb via internet kommer att drabbas av driftavbrottet. Rådgivningsstödet webb via Sjunet som används när man sitter på Region Hallands nät kommer att fungera som vanligt.

Starttid:
2020-05-12 kl. 22:00

Sluttid:
2020-05-12 kl. 24:00

Kontaktperson:
Karin Westholm, IT-Service, 0340-580295

Planerat driftavbrott - Hallandskatalogen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-12 09:00

Beräknat avslut

2020-05-12 17:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Klockan 17:00 - Hallandskatalogen är nu åter i drift som vanligt

---

Omfattning:
Hallandskatalogen samt synkar mot HSA-katalogen och nätverks-AD stängs ner för planerad produktionssättning av ny/förändrad funktionalitet.

Påverkan:
Kataloguppdaterare kan inte arbeta i katalogen under tiden för avbrottet.
Brådskande ändringar som inte kan vänta anmäls via ärende till Servicedesk.
Befintliga uppgifter i HSA-katalogen, nätverks-AD eller andra system som använder information från Hallandskatalogen eller HSA påverkas inte (undantaget Internkatalogen på Region Hallands intranät).

Starttid:
2020-05-12 kl. 09:00

Sluttid:
2020-05-12 kl. 19:00

Kontaktperson:
Karoline Koinberg, RGS Verksamhetsstöd IT, 010-4761909

Driftstörning - Lifecare inloggning

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-12 07:45

Beräknat avslut

2020-05-12 08:22

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår hos leverantör.

Driftstörning - Trådlöst nätverk på flera ställen inom regionen

Område

IT/Telefoni

Start

2020-05-11 15:20

Beräknat avslut

2020-05-11 16:00

Uppdateringar -
 
Beskrivning

Felsökning pågår.

1343 driftstörningar - sida 118 av 135